Aktivt koltorn

I kontinuerlig drift för högsta möjliga luftkvalitet

Kaesers aktiva koltorn i ACT-serien avlägsnar tillförlitligt oljeångor och lukter. Installerade efter tryckluftstorkningen och förfiltreringen uppnår de restoljehalter av klass 1 enligt ISO 8573-1 och skyddar på så sätt även känsliga tillverkningsprocesser.

Generösa påfyllnadsmängder av aktivt kol med hög kvalitet och deras kontinuerligt låga tryckförlust gör dem samtidigt extra lönsamma. Således klarar de upp till 12 000 kompressordrifttimmar utan byte av aktivt kol. En standardmonterad oljeindikator indikerar eventuella driftstörningar.

 • Restoljehalter i koncentrationsområdet 0 – 0,01 mg/m³
 • Flöde 1,60 – 155,50 m³/min
 • max arbetstryck 10 bar/16 bar och som tillval även 45 bar

Dina fördelar

 • Betydligt lägre värden än vad som krävs för klass 1:
  Redan från en restoljehalt på 0,01 mg/m³ uppnås klass 1 enligt ISO 8573-1. Kaesers ACT-adsorptionstorkar kan uppnå restoljehalter som ligger betydligt under det. Följden: gränsvärdet klaras alltid säkert.
 • Låga underhållskostnader:
  Kaesers ACT-adsorberare uppnår extra långa bytesintervall tack vare sin generösa dimensionering och en optimal tillströmning för det mycket effektiva aktiva kolet. De monteras i en skyddande, ytterst robust stålram.
 • Minimal tryckförlust:
  Generöst dimensionerade in- och utloppsdiametrar ger varaktigt lågt differenstryck och förbättrar därmed lönsamheten.
Det perfekta komplementet: Tryckluftsfilter från KAESER
Adsorberare med aktivt kol från Kaeser Kompressorer

ACT-aktiva koltorn ska alltid vara utrustade med Kaeser-filter. Installerade som förfilter och efterfilter säkerställer de en maximal drifttid för det aktiva kolet och håller koldamm borta från den renade tryckluften – med mycket låg tryckförlust.

 

Produktdetaljer

Utrustning

Standardutrustning

 • Adsorptionsmedelsbehållare inklusive aktiv kolfyllning, flödesfördelare i rostfritt stål upptill/nedtill och separata påfyllnings- och tömningsstutsar upptill/nedtill
 • utrustad med behållarmanometer och tryckregulator med oljeindikator (för arbetstryck 45 bar tillval)
 • förmonterad tryckluftsinloppsledning och -utloppsledning
 • stabil grundram, 2-komponents våtlackering

Tillval

 • Silikonfritt utförande enligt VW-provnorm PV 3.10.7
 • Arbetstryck 16 / 45 bar för modellerna ACT 16 – 140
 • Arbetstryck 10 bar för modellerna ACT 175 – 1555
Sänk livscykelkostnaderna!

Aktivt kolfilter

Aktivt kolfilter från Kaeser Kompressorer
 KA filterelement

Aktivt koltorn + dammfilter

Sänk livscykelkostnaderna via adsorberare med aktivt kol och dammfilter från Kaeser Kompressorer
 ACT-aktiv kolfyllning
 KD dammfilter
 Besparing ACT+KD

Antaganden:
Kostnader för investering, service (material, arbete och avfallshantering), vid följande bytesintervaller: ACT-aktiv kolfyllning 12 000 drifttimmar, dammfilter 6 000 drifttimmar, aktivt kolfilter 1 000 drifttimmar; årlig kapitalvinst på 10 år

Låga livscykelkostnader

Vid kontinuerligt tryckluftsbehov är Kaesers ACT-aktiva koltorn kostnadsmässigt avsevärt överlägsna typiska aktiva kolfilter. Tack vare de längre underhållsintervallerna kan deras livscykelkostnader vara desamma som högkvalitativa aktiva kolfilter det tredje året.
De följande åren visar de sig vara det betydligt mera ekonomiska alternativet. Till detta ska man lägga en betydligt bättre tryckluftstillgänglighet på grund av det låga antalet underhållstillfällen.

Uppbyggnad och funktion
Tryckluftsschema för adsorbering med aktivt kol från Kaeser Kompressorer
 1. Inlopp tryckluft
 2. Förfilter (tillbehör)
 3. Kondensatutlopp
 4. Adsorptionsmedelsbehållare
 5. Flödesfördelare i rostfritt stål
 1. Aktivkolfyllning
 2. Efterfilter (tillbehör)
 3. Tryckluftsutlopp
 4. Tryckreducering
 5. Oljeindikator
Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren: