Adsorptionstork, kallregenererande, från 0,20 till 1,13 m³/min

Tålig platsbesparare

De kompakta adsorptionstorkarna i DC-serien är tillförlitliga, tysta och effektiva. Tack vare de högkvalitativa och generöst dimensionerade komponenterna garanterar den här tåliga platsbespararen låga livscykelkostnader. 

Driftsätt som kan konfigureras ger ytterligare energibesparingspotential. Flexibla tryckluftsanslutningar och standardnätverksgränssnittet i styrningen SIGMA CONTROL SMART möjliggör enkel installation och integration i tryckluftsnätet.

 • TDP till –70 °C
 • Den nätverkskompatibla styrningen SIGMA CONTROL SMART
 • KAESER FILTER – kan fås med ECO-DRAIN eller manuell kondensatavledare i förfiltret

Dina fördelar

 • Långlivad och tillförlitlig anläggningsdesign 
  Adsorptionstorkarna DC 2.0–11.3 kännetecknas av sitt hållbara utförande med stabila adsorptionsrör av aluminium, underhållsfria växelventiler och patroner med tryckstabilt, vattenbeständigt torkmedel. För optimalt skydd av torkmedlet och det efterföljande ledningsnätet är de små adsorptionstorkarna utrustade med effektiva KAESER FILTER.
 • Hög effektivitet – låg tryckdaggpunkt
  De optimala strömningsförhållandena ger torkmedlet maximal regenereringskapacitet med minimalt tryckluftsbehov. Tryckdaggpunkterna som krävs (–40/–70 °C) uppnås tillförlitligt i den fasta cykeln eller med daggpunktsstyrning vid låga tryckförluster – även vid kontinuerlig hög belastning. Med synkroniseringsstyrning för kompressor eller intermittent drift går det dessutom att spara energi efter behov.
 • Snabb installation och enkel nätverksanslutning 
  De effektiva KAESER FILTER är externt monterade för enkel funktionskontroll och snabbt elementbyte. Flexibla anslutningar möjliggör montering på varierbara positioner på det övre ventilblocket. Den monterade frontpanelen ger enkel tillgång till ventiler, ljuddämpare och styrningen ECO CONTROL SMART.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Olje-vattenavskiljare Aquamat i.CF60

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

Minimera underhållskostnaderna

Användning av DC adsorptionstorkar minskar underhållskostnaderna med upp till 20 %.

Vid små luftbehov spelar underhållskostnaderna ofta den avgörande rollen för lägre livscykelkostnader. Här finns en av styrkorna med de kompakta adsorptionstorkarna i DC-serien. 

Utöver det effektiva driftsättet imponerar de genom särskilt långa underhållsintervaller på fem år för ventiler och torkmedel. Det gör den här tåliga platsbespararen särskilt prisvärd. 

I jämförelse med konventionella torkar kan du spara mer än 20% på kostnaderna för underhållsdelar. Färre underhållsarbeten på ventiler och byten av torkmedel ger också ytterligare besparingar.

 

Produktdetaljer

Hög effektivitet – låg tryckdaggpunkt

Den aktiverade aluminiumoxiden i adsorptionstorkarna i DC-serien är av premiumkvalitet. Det avdammade materialet kännetecknas av sin likformiga kulstorlek och fylls på i patronerna med ”rainfilling”-teknik.
Den optimerade fyllningstekniken främjar flödet och tillgängliggör en maximalt stor yta. 

Detta har flera fördelar: Regenereringen sker med lägre energiförbrukning jämfört med andra torkmedel. Vatteninnehållet är förhållandevis lågt. Ingen sintring och en mycket snabbare återgång till den ursprungliga tryckdaggpunkten vid krävande driftförhållanden.

Styrningen ECO CONTROL SMART
Driftparametrar och meddelanden blir tillgängliga i realtid genom ECO CONTROL SMART.

Med ECO CONTROL SMART kan adsorptionstorkar i DC-serien anslutas till SIGMA AIR MANAGER 4.0 och SIGMA NETWORK. Det gör att driftparametrar och meddelanden är tillgängliga i realtid.

På huvudmenyn i styrningen ECO CONTROL SMART visas tryckdaggpunktens börvärde, torkens driftsätt, nätspänningstimmarna, tid till nästa underhålls samt programvaruversion. I meddelandehistoriken kan 20 varningar och fel registreras med tidsstämplar. Anslutningen till nätverket och enhetssystemet konfigureras via inställningsmenyn.
Utöver ett Modbus TCP-gränssnitt är styrningen ECO CONTROL SMART utrustad med ingångar för fjärrstyrning samt för anslutning av kondensatavledaren ECO-DRAIN och en tryckdaggpunktsgivare. Driftmeddelanden, varningsmeddelanden och felmeddelanden kan vidarebefordras via en potentialfri utgång.

Tekniska data