Adsorptionstork, kallregenererande, från 0,15 till 0,75 m³/min

Litet utrymmesbehov, stor besparingseffekt

De små adsorptionstorkarna i DC-serien får plats även i trånga containrar och uppnår de bästa möjliga värdena vad gäller tillförlitlighet och ekonomi. På så vis torkar de för en tryckdaggpunkt på -40 °C inom tiominuterscykeln. Samtidigt kopplar de endast om var 5:e minut mellan de båda torkmedelsbehållarna. Det är extra skonsamt mot materialet och sparar dessutom tryckluft.

 • TDP till –70 °C
 • Flöde 0,15 till 0,75 m³/min
 • elektronisk kondensatdränering ECO-DRAIN (E-pack tillval)

Dina fördelar

 • Utrymmesbesparande och enkel att montera:
  Den utrymmesbesparande designen på det skyddande heltäckande huset tillgängliggör våra små adsorptionstorkar för decentraliserad tryckluftsbehandling. De är till och med lämpliga för väggmontering.
 • Extra ekonomiska via 10-minuters cykel:
  Det låga antalet omkopplingsförlopp mellan behållarna minskar påfrestningen på ventilerna och torkmedlet. Och för uppbyggnaden av trycket efter regenereringen behövs bara 1,3 % av tryckluften!
 • Driftsäker i det långa loppet:
  Den beprövade ventiltekniken garanterar ett varaktigt felfritt cykelförlopp. Och den robusta adsorptionsbehållaren är dimensionerad för en kontinuerlig drift på minst 10 år.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Kondensatbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Energibesparing och säkerhet
Fördelar med 10-minuterscykeln i Kaesers lilla adsorptionstork

Fördel för tiominuterscykeln

Kaesers små-adsorptionstorkar arbetar för att nå tryckdaggpunkter ned till -40 °C inom tiominuterscykeln. Detta sänker avsevärt antalet omkopplingsförlopp mellan behållarna och det därav följande materialslitaget på ventilerna och torkmedlet.

Långa cykeltider reducerar dessutom luftmängden som behövs för att bygga upp trycket efter regenereringen. Om det behövs 7,6 procent av tryckluften till detta i en tvåminuterscykel, sjunker denna andel till endast 1,3 procent för de små DC-aggregaten i tiominuterscykeln. Detta sparar energi och förlänger livslängden på torkmedlet.

Fördel för intermittent drift

Vid lastfaser som ofta avbryts sparar en intermittent styrning energi. Denna "omvända regenerering" – kontinuerlig regenereringscykel utförs fullt ut med luft från den efterkopplade tryckluftsbehållaren – är särskilt säker, eftersom det alltid finns en helt regenererad adsorptionsbehållare tillgänglig när en ny torkningsprocess påbörjas. På så vis undviker man extrema daggpunktsvärden genom för hög torkmedelsbelastning i utloppet.

Utrustning

Konstruktion

 • skyddande heltäckande hus med kompakt design
 • lämplig för väggmontering
 • adsorptionsbehållare med lång livslängd
 • dimensionerad för en miljon lastväxlingar på upp till 10 bar (typisk kontinuerlig drift på minst 10 år)
 • uppfyller kraven i direktivet för tryckaggregat 97/23 EG

Ventilteknik

 • beprövad ventilteknik garanterar felfritt cykelförlopp
 • Behållarmanometer möjliggör enkel visuell funktionskontroll
 • lätt åtkomliga för- och efterfilter

Tidstyrning

Tidsstyrning i Kaesers lilla adsorptionstork
 • mycket enkel att använda
 • Enkelt och tydligt förval av de båda tryckdaggpunktsvärdena −40 °C och −70 °C

Tillval E-Pack (tillval för alla storlekar)

Filtret som är installerat före adsorptionstorken utrustas med en elektronisk kondensatdränering ECO-DRAIN för att uppnå en optimal dränering utan de tryckluftsförluster som går att undvika.

Tekniska data