Användarmodeller

Smart, säkert, bekymmersfritt

Du kan välja mellan två olika användarmodeller: Medan ansvaret för tryckluftsanläggningen helt vilar på oss med outsourcingmodellen SIGMA AIR UTILITY vilar operatörsansvaret på dig med modellen SIGMA FLEX. Resten sköter vi inom ramen för en användningsöverenskommelse.

SIGMA AIR UTILITY

Smart, säkert, bekymmersfritt

Kaesers kunder, som bestämmer sig för vår avtalsmodell SIGMA AIR UTILITY sparar investeringskostnaderna för ett eget tryckluftssystem och får i stället tryckluften till ett kubikmeterpris som överenskommits i ett avtal.

Kaesers drift och skötsel av tryckluftsförsörjningen borgar samtidigt för en drift med högsta möjliga energieffektivitet och tillförlitlighet – och detta på lång sikt, eftersom anläggningen står under ständig kontroll av vår servicecentral och då vi alltid håller den i tekniskt och energimässigt toppskick.

Dina fördelar

 • Inga tryckluftsproblem: 
  Du fokuserar dig på din kärnverksamhet – vi sköter resten.
 • Från fasta kostnader till variabla kostnader: 
  Du bibehåller din likviditet och dina tillgångar.
 • En anläggning som alltid är så stor som ditt behov: 
  Vi anpassar enkelt kapaciteten för dig – uppåt eller nedåt.

SIGMA FLEX

Förutsägbart och flexibelt

Användarmodellen SIGMA FLEX ger dig möjligheten att använda ett nytt tryckluftssystem utan investeringskostnader. Detta ger dig maximal kostnadssäkerhet och möjlighet att dra nytta av alla fördelar som ett modernt tryckluftssystem har att erbjuda, t.ex. enastående energieffektivitet. Vi tar naturligtvis ansvar för all service och underhåll. Denna modell möjliggör behovsbaserad faktureringsplan.

Dina fördelar

 • Stor flexibilitet:
  En anpassning av anläggningen efter dina (växande) behov är när som helst möjlig – även under avtalets löptid.
 • Inkludering av befintliga maskiner:
  Befintliga maskiner kan planeras in i tryckluftssystemet.
 • Integrerad service:
  Du får inte bara tryckluftsanläggningen, utan även en heltäckande service, som innefattar underhåll och reparationer.
 • Alltid med tanke på kostnaderna:
  Tack vare den fasta grundavgiften har du en hög planeringssäkerhet utan oväntade servicekostnader.