Energibesparande kyltork SECOTEC till 3,90 m³/min

Sensationella besparingsexperter med stabil tryckdaggpunkt

SECOTEC-kyltorkar i serierna TA – TC (*) torkar tryckluft till en tryckdaggpunkt till 3 °C, tack vare mycket effektiv ackumulatorreglering behovsanpassat och därmed extra sparsamt. En generöst dimensionerad kylackumulator ger ett skonsamt driftsätt och en stabil tryckdaggpunkt.

 • enorma besparingsmöjligheter vid dellastdrift och i arbetspauser
 • extra robust och underhållssnål anläggningskonstruktion
 • luftkylda utföranden för omgivningstemperaturer upp till 43 °C

Dina fördelar

 • Spara energi:
  Tack vare energibesparingsreglering kan i dellastdrift överflödig kyleffekt mellanlagras i den termiska ackumulatorn och återanvändas för torkning utan strömförbrukning.
 • Långvarig tillförlitlighet:
  Det högkvalitativa kylsystemet hos SECOTEC-kyltorkar medger säker användning upp till en omgivningstemperatur på +43 °C. Den stora kondensatavskiljaren och den elektroniska kondensatdräneringen ECO-DRAIN ger pålitlig avskiljning av kondensatet i alla lastfaser. Det elektriska utförandet uppfyller standard EN 60204-1.
 • Genialiskt servicevänlig:
  Huskonstruktionen som optimerats för enkel åtkomst av alla detaljer sänker arbetskostnaderna avsevärt vid underhålls- och provningsarbeten.

* Den här kyltorkserien innehåller den fluorerade växthusgasen R-513A.

Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Olje-vattenavskiljare Aquamat i.CF60

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

SECOTEC – spara energi i alla lägen

Påfrestningen på en kyltork beror inte bara på hur stor den mängd tryckluft som ska torkas är (grå yta), utan ännu mer på hur mycket vatten som den inströmmande tryckluften innehåller. Denna mängd ökar med stigande temperatur. Kyltorkar belastas (gul kurva) därför extra starkt vid höga omgivningstemperaturer, som till exempel ofta råder under sommaren.

Omvänt så sjunker arbetsbelastningen på kyltorkar vid vintertemperaturer (turkos kurva). För att hålla en stabil tryckdaggpunkt med alla variationer ska kyltorkar alltid dimensioneras för den högsta belastning som uppstår vid drift, plus ha en tillräcklig reserv.

I enlighet med flödet och temperaturvariationerna arbetar kyltorkar alltid i ett lastområde mellan 0 och 100 %. Eftersom SECOTEC-ackumulatorreglering ger en behovsanpassad energianvändning över hela lastområdet, ger det stora besparingar.

Strömspareffekt
Maximal energibesparing tack vare ackumulatorreglering
Maximal energibesparing tack vare ackumulatorreglering med SECOTEC-kyltork

Belastningen av kyltorkar skiftar ständigt mellan 0 och 100 %. Till skillnad från konventionella dellastregleringar anpassar SECOTEC-ackumulatorregleringen energiförbrukningen exakt efter alla lastfaser.

Så sparar SECOTEC-kyltorkar vid genomsnittligt kapacitetsutnyttjande på 40 % nästan 60 % av elkostnaderna jämfört med hetgas-/bypassregleringar.

Kylackumulatorn hos SECOTEC-torkar förblir, till skillnad mot konventionella metoder, alltid kall. På det sättet torkas tryckluften effektivt även under startfaserna. Ackumulatorns förstklassiga isolering bidrar även till minimal energiförbrukning. Dessutom sker tryckluftstorkningen med SECOTEC kyltorkar inte bara mycket energieffektivt, utan tack vare den höga lagringskapaciteten även med ett särskilt skonsamt driftsätt.

Bästa torkning med skonsamt driftsätt
Bästa torkning genom skonsam drift med SECOTEC-kyltork

SECOTEC-kyltorkar uppnår vid fullast effektivt en stabil tryckdaggpunkt på upp till +3 °C. Även vid dellastdrift är tryckdaggpunkten betydligt stabilare än på konventionella kyltorkar tack vare den låga tryckbandsbredden. 

Konventionella kyltorkar med växlande drift och utan extra kylförvaring utnyttjar sina värmeväxlares material som kylförvaring. Kylkompressorer och fläktmotorer i dessa torkar måste därför betydligt oftare kopplas till och från för att kunna leverera den nödvändiga kylkapaciteten konstant. 

För att minska kopplingsfrekvensen och slitaget, kopplas kylkretsloppet därför ofta först till vid betydligt högre tryckdaggpunkter. De resulterande tryckdaggpunktsskiftningarna försämrar torkningsresultatet. Det är riskabelt, då korrosion kan börja redan vid en relativ fuktighet på mer än 40 % i tryckluften, inte först när kondensat uppstår. 

SECOTEC-kyltorkar arbetar istället särskilt skonsamt mot materialet tack vare den höga kyllagringskapaciteten. När ackumulatorn väl är laddad kan kylkompressorn och fläktmotorn förbli avstängda betydligt längre, utan att tryckdaggpunktens stabilitet påverkas.

Uppbyggnad och funktion
Konstruktion och funktion – SECOTEC-kyltorkar
 1. Luft-/luftvärmeväxlare
 2. Luft/kylmedelsvärmeväxlare med kylackumulator
 3. Kondensatavskiljare
 4. Kondensatdränering (ECO-DRAIN)
 5. Kylmedelkompressor
 6. Kondensor
 7. Kapillär
 1. Filtertork
 2. Högtrycksbrytare
 3. Lågtrycksbrytare
 4. Fläktströmbrytare
 5. DTP Trend-display
 6. Tryckluftsinlopp och -utlopp
Tekniska data TA

Grundutförande

ModellTA 5 TA 8 TA 11
Flöde m³/min 0,65 0,85 1,25
Tryckförlust bar 0,07 0,14 0,17
Elförbrukning vid 50% vol. kW 0,16 0,16 0,2
Energiförbrukning vid 100 % vol. kW 0,3 0,29 0,39
Arbetsövertryck bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 43 3 - 43 3 - 43
Inloppstemperatur °C 3 - 55 3 - 55 3 - 55
Vikt kg 70 80 85
Mått
B x D x H mm
630 x 484 x 779 630 x 484 x 779 630 x 484 x 779
TryckluftsanslutningG ¾ G ¾ G ¾
Anslutning kondensatdräneringG ¼ G ¼ G ¼
Elförsörjning230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
KylmedelR-513A R-513A R-513A
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,18 0,14 0,23
Drivhuseffekt631 631 631
Köldmedelsvikt kg 0,28 0,22 0,37

Tekniska data TB

Grundutförande

ModellTB 19 TB 26
Flöde m³/min 2,1 2,55
Tryckförlust bar 0,19 0,2
Elförbrukning vid 50% vol. kW 0,24 0,34
Energiförbrukning vid 100 % vol. kW 0,44 0,62
Arbetsövertryck bar 3 - 16 3 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 43 3 - 43
Inloppstemperatur °C 3 - 55 3 - 55
Vikt kg 108 116
Mått
B x D x H mm
620 x 540 x 963 620 x 540 x 963
TryckluftsanslutningG 1 G 1
Anslutning kondensatdräneringG ¼ G ¼
Elförsörjning230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
KylmedelR-513A R-513A
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,35 0,33
Drivhuseffekt631 631
Köldmedelsvikt kg 0,56 0,53

Tekniska data TC

Grundutförande

ModellTC 31 TC 36
Flöde m³/min 3,2 3,9
Tryckförlust bar 0,17 0,17
Elförbrukning vid 50% vol. kW 0,38 0,41
Energiförbrukning vid 100 % vol. kW 0,74 0,89
Arbetsövertryck bar 3 - 16 3 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 43 3 - 43
Inloppstemperatur °C 3 - 55 3 - 55
Vikt kg 155 170
Mått
B x D x H mm
764 x 660 x 1.009 764 x 660 x 1.009
TryckluftsanslutningG 1¼ G 1¼
Anslutning kondensatdräneringG ¼ G ¼
Elförsörjning230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
KylmedelR-513A R-513A
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,5 0,63
Drivhuseffekt631 631
Köldmedelsvikt kg 0,8 1