Våra enskilda blåsblock: OMEGA-serien


Robusta typer – går att få för alla användningsområden

Med våra enskilda blåsblock har du valmöjligheten. OMEGA-serien med sina trelobs rotorer med låga pulseringar erbjuder dig sina olika blåsmaskiner för stationär eller mobil användning. De tillverkas i de modernaste, klimatreglerade CNC-bearbetningscentra och testas med avseende på exakthet med maximal belastning.

 • Blåsmaskiner för mångsidig användning – stationär liksom även mobil, övertrycks- liksom även undertrycksdrift – för att mata luft eller kvävgas (OMEGA P och PN)
 • Blåsmaskiner med krom-nickellegerade huvudkomponenter för området vakuumdestillation/processvattenåtervinning (OMEGA B)
 • Undertrycksblåsmaskiner med förinsugskylning för ännu högre effekt – föredragna för omväxlande över- och undertrycksdrift på silo- och sugfordon (OMEGA PV)
 • Vakuumpumpar med roterande kolvar för finvakuumproduktion (OMEGA WVC) i kombination med en förpump

Fördelarna för dig

 • Ovanligt lång livslängd:
  Cylinderrullager tar upp 100 % av gaskrafterna som verkar på rotorerna. Livslängden på lagringarna som är monterade i blåsmaskinen ökar till upp till 100 000 drifttimmar.
 • Hög kapacitet = hög effektivitet:
  Genom en ytterst exakt tillverkning uppnår vi de minsta möjliga spaltmåtten mellan rotor och hus. Därmed går mindre flöde förlorat genom spaltförluster.

Lönsam tack vare låga livscykelkostnader
Livscykelkostnader

Vårt helhetskoncept för optimal lönsamhet: Maximal energieffektivitet, högsta möjliga tryckluftstillgänglighet och ett världsomspännande service- och rådgivningsnätverk med snabba reaktionstider.

 

Produktdetaljer

Blåsmaskin OMEGA P
Anläggningar med vridkolvsblåsmaskin, med OMEGA Profil

Användningsområde

Oavsett om det gäller stationär eller mobil, om det gäller över- eller undertrycksdrift – våra blåsmaskiner utmärker sig inom en mängd användningsområden. Till exempel:

 • inom vattenvetenskapen (t.ex. vid luftning av sedimenteringsbassänger)
 • Blåsluftsproduktion (torkning, kylning, separering…)
 • Luftförsörjning till brännare
 • för pneumatisk transport av pulver och granulat

Blåsmaskin för transport av kvävgas: Modell OMEGA PN
Vridkolvsblåsmaskin, OMEGA P

Användningsområde
Vissa massgods måste transporteras i slutna system under kvävgasatmosfär.
Alla systemkomponenters läckage – alltså även blåsmaskinens – ska då minskas till ett minimum.
Blåsmaskinerna av typ PN som utvecklats speciellt för detta användningsområde kan fås med tre olika tätningar av drivaxelns vridgenomföring – som glidringstätning (se grafiken) är den till och med outslitlig.

Undertrycksblåsmaskiner med förinsugskylning: Modell OMEGA PV
Undertrycksblåsmaskin, OMEGA PV – sugfordon

Användningsområde

 • Användning i grovvakuumområdet, upp till 100 mbar (abs) resp. 900 mbar tryckskillnad
 • Undertrycksinsugsförmåga på upp till 120 m³/min
Användningsexempel
 • mobil användning, exempelvis i sug- och silofordon

Undertrycksblåsmaskin, OMEGA PV – funktion

Funktionssätt
Om vakuumet (gult) är inneslutet mellan rotor och hus, tränger omgivningsluft (blå) in i blåsmaskinblocket via så kallade förinloppskanaler vid fortsatt rotation av rotorerna.
Flödena som kommer från vakuumet och omgivningen blandas och den bildade kompressionsvärmen fördelar sig i den inneslutna luftmassan som är av en större volym.
På så sätt kan man uppnå samma kompressionstemperaturer som med normala blåsmaskinblock.

Blåsmaskin, ångkompression: Modell OMEGA B
Blåsmaskin, termokompression: Modell OMEGA B

Användningsområde

 • speciellt utvecklad för kompression av vattenånga i undertrycksområdet – i kombination med kylning via vatteninsprutning

Utrustning

 • Rotorer och blockhus av rostfritt stålgods resp. krom-nickellegerat gjutjärnsgods
 • olika, speciella inre packningar i vridgenomföringarna (korrosionsfria och slitagetåliga)
 • olika, speciella packningar i drivaxelvridgenomföringen, beroende på omgivningsförhållandena
 • Vertikal matningsriktning uppifrån och nedåt (anpassningsbar efter olika monteringssituationer)

Vakuumpump med roterande kolvar: Typ WVC
Vridkolvsvakuumpump, WVC

Användningsområde

 • för användning inom produktion av finvakuum
 • Nominell sugförmåga upp till 6800 m³/tim
 • torr kompression
 • för användning i pumpenheter i samkörning med förpumpar för att öka insugsförmågan och undertrycket
Förkortad pumpningstid med frekvensomriktare.
Med frekvensomriktaren som tillval kan man samtidigt koppla in vakuumpump med roterande kolvar och förpump redan vid atmosfäriskt tryck.

Blåsmaskiner OMEGA P – funktionssätt
Vridkolvsblåsmaskiner, OMEGA P – funktion
 1. Insug
 2. Transport till trycksidan
 1. Tryckutjämning
 2. Utmatning

Kolvarnas rotation innesluter luften på insugssidan mellan rotor och hus. Med den fortsatta rotationen uppnår rotorspetsen början på en excentrisk urholkning av huset. Denna "förinloppskanal" skapar en successiv tryckutjämning mellan den inneslutna insugsluften och den från trycksidan inströmmande luften. Men vid två-lobs blåsmaskiner kommer luften däremot plötsligt in från trycksidan i matningskammaren. Därför skapar tre-lobs blåsmaskiner jämfört med två-lobs färre pulseringar. Till slut trycks luften ut i den anslutna rörledningen mot rådande mottryck.