Hyra

Man kan även hyra våra maskiner.

Letar du efter en övergångslösning för ditt tryckluftssystem?
Oavsett om det endast gäller en kort tid eller en längre tid erbjuder vi dig kompressorer och tillbehörskomponenter, såsom t.ex. enheter för tryckluftsbehandling, att hyra. Vi erbjuder lösningar för alla branscher som behöver tryckluft i medel- (upp till 10 bar) och högtrycksområdet (42 bar).

Dina fördelar

 • Snabbhet:
  Åtgärder för överbryggning kan organiseras med kort varsel.
 • Säkerhet:
  Skaffa dig tid för att fatta ett investeringsbeslut.
 • Flexibilitet:
  Det går att hyra under kort tid, den kortaste hyrestiden är endast en dag.
 • Riskminimering:
  Snabba anpassningar vid varierande efterfrågan – utan investeringskostnader.
 • Minimala stilleståndstider:
  Åtgärder för överbryggning kan göras med kort varsel.

Kontakta oss. Vi skräddarsyr utrustningen individuellt för att passa dina behov.