i.Comp Tower (T)

Robust, kompakt och behovsanpassad – den övertygar genom sitt innovativa drivningskoncept.

En oljefri kolvkompressor med varvtalsreglerad motor som alltid levererar exakt den mängd tryckluft som faktiskt behövs. Hos i.Comp TOWER T-versionerna är kompressorblock, tryckluftsbehållare, kyltork och styrningen SIGMA CONTROL 2 samlade bakom samma hölje redo att anslutas. 

Tekniska parametrar för i.Comp TOWER och i.Comp TOWER T:

 • Tryck: 11 bar
 • Flöde: 404 till 570 l/min
 • Nominell effekt drivmotor: 3,1–4,2 kW
De är perfekta för hantverksföretag, industrin, verkstäder, laboratorier, läkemedelsindustrin, samt dryckes- och livsmedelsindustrin.

Dina fördelar

 • En effektiv maratonlöpare:
  i.Comp 8 / 9 är en verklig maratonlöpare tack vare sin obegränsade kopplingsfrekvens. Även i de tuffaste förhållanden svettas den inte ens vid omgivningstemperaturer på 45 °C.
 • Mycket tyst och ren:
  Med en ljudnivå på maximalt 65,7 dB (A) är i.Comp 8 / 9 ytterst tystgående. Kompressorns mycket jämna gång och den ljuddämpande PE-huven gör detta möjligt.
 • Utrymmesbesparande installation:
  Tack vare sina kompakta mått nöjer sig den kraftfulla i.Comp 8 / 9 TOWER (T) med en basyta på mindre än 1 m².

Service och underhåll

i.Comp 9 Tower kan servas lekande lätt tack vare den uppfällbara huven.

Med i.Comp 8 / 9 är service och underhåll lekande lätt. PE-huven går lätt att öppna och stänga igen. Därigenom är alla underhållsdelar alltid lätt åtkomliga. 

Det kompakta kraftpaketet kan installeras mot en vägg eftersom service kan utföras från en sida. Den oljefria kolvkompressorn är underhållssnål. Oljebyte behövs inte och direktdriften är underhållsfri.

 

Produktdetaljer

Produktdetaljer

Plug and Play

För den kompakta och kompletta tryckluftsstationen behövs endast en elanslutning och anslutning till tryckluftsnätet. Ytterligare installationsarbeten är inte nödvändiga.
Energieffektivitet, underhållsvänlighet, lång livslängd och optimal anpassning av alla komponenter för varandra gör en pålitlig och ekonomisk drift möjlig under många år.

Hög effektivitet

Den oljefria enstegskompressorn arbetar mycket effektivt i alla lastfaser. Den ekonomiska dellastdriften sparar ytterligare energi. Minskningen av kopplingsförloppen avlastar tryckledningen och minimerar tryckförlusterna.
Via den varvtalsreglerade motorn levereras alltid exakt den mängd tryckluft som faktiskt behövs. Därmed blir driften extra effektiv. i.Comp 8 / 9 har en upp till 18 % lägre specifik effekt än vanliga kolvkompressorer på marknaden.

Ljuddämpning

Den ljuddämpande huven av polyeten gör i.Comp 8 / 9 extremt tyst. En smart luftdragning – 180° omledning i tilluftskanalen och frånluftskulisser – ger en effektiv ljuddämpning. Vibrationsisoleringen av kompressor och PE-huv sänker ljudnivån på ett tillförlitligt sätt. Detta gör installation möjlig direkt på arbetsplatsen utan problem.

Nytt drivningskoncept
Tryckluftsbehovet kan ställas in steglöst.
 1. Konventionell kompressor
 1. i.Comp

Det nya drivningskonceptet medför en mängd fördelar. Tack vare frekvensregleringen levererar den exakt den effekt som krävs för att uppfylla tryckluftsbehovet vid varje tillfälle. Cylindrarnas optimerade inflöde och kylning ger högsta möjliga effektivitet. Den lättade vevaxeln garanterar en mycket jämn gång. Det därav resulterande minimerade slitaget sänker kostnaderna för underhåll väsentligt. Minskningen till endast ett inloppsfilter reducerar tryckförlusterna och slitaget.

Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren: