Värmeåtervinning: Spara upp till 96 % av energin!

En skruvkompressor omvandlar 100 % av sin tillförda energi till värme. Upp till 96 % av denna energi kan återvinnas.

Moderna skruvkompressorer i helkapslat utförande lämpar sig särskilt väl för värmeåtervinning. Detta gäller både vätskeinsprutade och torrkomprimerande kompressorer.

Värmeåtervinning hos skruvkompressorer.

Dina fördelar

 • Dina energikostnader minskar:
  Upp till 80 % av livscykelkostnaderna är energikostnader. Med värmeåtervinning minskar du dessa kostnader avsevärt.
 • Lägre CO2-utsläpp:
  Med värmeåtervinning minskas företagets CO2-utsläpp eftersom energin utnyttjas på ett mer effektivt sätt.

Varmluftsanvändning

Upp till 96 % av kompressorns spillvärme kan användas som varmluft för exempelvis rums- eller processuppvärmning.

För information om hur stora besparingar som kan uppnås med varmluftsvärmeåtervinning jämfört med eldningsolja eller naturgas, se vår broschyr om värmeåtervinning .

Med vår värmeåtervinningskalkylator kan du beräkna den användbara värmemängden i en skruvkompressor på ett interaktivt sätt. Här kommer du till kalkylatorn.

Uppvärmning av bruks- eller processvatten

Med hjälp av det varma kylmedlet kan värmeväxlaren värma upp vatten till 70 °C (högre temperatur på begäran). På så sätt återvinns upp till 76 % av energin. Det uppvärmda vattnet kan användas i en produktionsprocess, ett värmesystem eller som bruksvatten.

Plattvärmeväxlarsystem PTG

Plattvärmeväxlare

Skruvkompressorer fr.o.m. SM-serien (fr.o.m. 5,5 kW) kan utrustas med PTG-system. Beroende på anläggningens storlek byggs PTG-systemet in i kompressorn eller installeras externt.

Användningsområden

 • Inmatning i centralvärmesystem
 • Tvätterier
 • Galvanisering
 • Allmän processvärme
 • Rengöringsvatten inom livsmedelsindustrin
 • Uppvärmning av simbassänger
 • Varmvatten till duschrum och tvättstugor

Rörvärmeväxlare

Rörvärmeväxlare

Vattenkylda anläggningar kan utrustas med inbyggda platt­ och rörvärmeväxlare beroende på vattenkvaliteten. Våra tryckluftsspecialister hjälper dig att välja rätt utförande till din specifika tillämpning.

För information om hur stora besparingar som kan uppnås med vattenuppvärmning jämfört med eldningsolja eller naturgas, se vår broschyr om värmeåtervinning .

Med vår värmeåtervinningskalkylator kan du beräkna den användbara värmemängden i en skruvkompressor på ett interaktivt sätt. Här kommer du till kalkylatorn.