Energibesparande kyltork SECOTEC på 45 till 98 m³/min

SECOTEC TG: Det kompakta kraftpaketet

Med den nya TG-serien expanderar KAESER sina SECOTEC-energibesparande kyltorkar med volymflöden upp till 98 m³/min i luft- och vattenkylda utföranden.

Dessa kompakta kraftpaketen är gjorda för storindustrin och garanterar stabila tryckdaggpunkter även under de tuffaste förhållanden – med största tillförlitlighet och små livscykelkostnader.
Det kraftfulla kylackumulatorkonceptet och det standardiserade, nätverkskompatibla styrsystemet SIGMA CONTROL SMART säkerställer ett materialskonande och energisnålt driftsätt i alla lastfaser. Den innovativa frånluftsregleringen i de luftkylda varianterna sätter nya standarder när det gäller driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Fördelarna för dig

 • Öka driftsäkerheten:
  Den innovativa frånluftsregleringen för SECOTEC-kyltorken från serie TG bidrar tillsammans med radialfläkten till en optimal kylning av systemet. Detta innebär inte bara nya möjligheter vid planering och installation, utan bidrar även till en effektiv drift som skonar materialet på stora kyltorkar.
 • En framtidssäker investering:
  Med det klimatvänliga kylmedlet R-513A erbjuder KAESER den bästa lösningen för försörjningssäkerhet både idag och i framtiden. På så sätt undviker man effektivt höga reparationskostnader och dyra driftsstopp.
 • Sänk driftkostnaderna ytterligare:
  Tack vare det effektiva kylackumulatorkonceptet med SECOPACK LS och multikompressorer som är perfekt anpassade till varandra har SECOTEC-kyltorkar från serien TG på upp till 98 m³/min en mycket energisnål steglös dellastreglering – samtidigt som anläggningen är ytterst kompakt och kräver minimalt underhåll.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Olje-vattenavskiljare Aquamat i.CF60

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Innovativ frånluftsreglering med radialfläkt
Innovationen hos den nya SECOTEC-kyltorken är radialfläkten.

De märkbara platsbesparingarna minskar kostnaderna för planering och installation. Stabil tryckdaggpunkt samt materialskonande och energisnål drift tack vare optimal anläggningskylning.

Nyhet:

 • Beroende på belastning leder den frekvensreglerade radialfläkten bort spillvärmen från kyltorken via kylluftströmmen.
 • Radialfläkten gör det möjligt – tack vare det tillräckligt höga resttrycket.– att ansluta typsäkra frånluftskanaler direkt till kyltorken.
 • Den särskilt energieffektiva dimensioneringen av radialfläkten återspeglas också i de extremt låga effektbehoven hos kyltorkar från SECOTEC i TG-serien.
 • En termisk kortslutning – som orsakas av återinsugning av varm frånluft som kylluft – undviks på ett säkert sätt.
 • Jämfört med tidigare ventilationsteknik med frånluftsöppningar och extra stödfläkt: Den onödiga utsugningen av rumsluft elimineras. Detta minskar frånluftsflödet och därmed den nödvändiga storleken på kabelareorna. Stödfläkten behövs därför inte. 
 • Den oberoende frånluftsregleringen och det höga resttrycket möjliggör anslutning till samlingskanalen för kompressorer.  
Framtidssäkert kylmedel R-513A
R-513A

Användningen av små kvantiteter av det framtida köldmediet R-513A ger försörjningssäkerhet för service under kyltorkarnas hela livslängd.

Nyhet:

 • Förbrukningen av växthusgaser utsätts för allt strängare regleringar i hela världen. Genom att använda kompakta värmeväxlare – t.ex. SECOPACK LS och mikrokanalskondensorer – minskar behovet av kylmedel markant.
 • Kylmedlet R-513A bidrar i betydligt mindre utsträckning till växthuseffekten än med de medel som tidigare använts i kyltorkar.
 • R-513A är likvärdigt med R-134a. Det är varken giftigt eller brännbart.
Kraftfullt kylackumulatorkoncept
Snittbild av värmeväxlarsystemet SECOPACK
 1. Tryckluftsinlopp
 2. Kondensatutlopp
 3. Kylmedelsinlopp (kallt)
 4. Kylmedelsutlopp (varmt)
 5. Värmetransport
 6. Tryckluftsutlopp

Materialskonande driftsätt, stabil tryckdaggpunkt och hög energieffektivitet i alla belastningsfaser.

Optimering:

 • SECOTEC TG-serien kombinerar värmeväxlarsystemet SECOPACK LS med lagring av latentvärme med upp till tre parallella kylmedelskompressorer. De är laststyrt successivt kopplade. 
 • Den resulterande avlastningen av kylackumulatorn gör det möjligt att få den ännu mer kompakt.
 • Tack vare den effektiva kylackumulatorn kan man uppnå en steglös och effektiv anpassning av kylkapaciteten vid dellastdrift.
 • Materialskonande driftsätt tack vare kylmedelskompressorernas begränsade kopplingsfrekvens.
 • Standardstyrningen SIGMA CONTROL SMART bestämmer värdet för den faktiska effektförbrukningen.
Minimalt servicebehov

Minimal ansträngning för underhåll, kontroll och dokumentation.

Nyhet:

 • Till skillnad från den typiska axialfläkten är radialfläkten avsedd för systemets hela livslängd.
 • Kondensatavskiljaren på SECOPACK LS saknar filterelement. Det är bara att byta den standardiserade serviceenheten för kondensatavledaren ECO-DRAIN.  
 • Övriga underhållsdelar finns inte.
 • Kylmedel R-513A: Små påfyllningsmängder och den låga växthuseffekten utgör en kostnadseffektiv grund för att uppfylla nationella användarskyldigheter. Till exempel behöver SECOTEC TG inte utföra provtryckningar med avancerad dokumentationsplikt i enlighet med EU:s F-gasförordning (EU 517/2014). Det rekommenderas dock att en inspektion utförs av en certifierad specialist en gång per år.
Bästa torkning med skonsamt driftsätt
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC-kyltorkar uppnår vid fullast effektivt en stabil tryckdaggpunkt på upp till +3 °C. Även vid dellastdrift är tryckdaggpunkten betydligt stabilare än på konventionella kyltorkar tack vare den låga tryckbandsbredden. 

Konventionella kyltorkar med växlande drift och utan extra kylförvaring utnyttjar sina värmeväxlares material som kylförvaring. Kylkompressorer och fläktmotorer i dessa torkar måste därför betydligt oftare kopplas till och från för att kunna leverera den nödvändiga kylkapaciteten konstant. 

För att minska kopplingsfrekvensen och slitaget, kopplas kylkretsloppet därför ofta först till vid betydligt högre tryckdaggpunkter. De resulterande tryckdaggpunktsskiftningarna försämrar torkningsresultatet. Det är riskabelt, då korrosion kan börja redan vid en relativ fuktighet på mer än 40 % i tryckluften, inte först när kondensat uppstår. 

SECOTEC-kyltorkar arbetar istället särskilt skonsamt mot materialet tack vare den höga kyllagringskapaciteten. När ackumulatorn väl är laddad kan kylkompressorn och fläktmotorn förbli avstängda betydligt längre, utan att tryckdaggpunktens stabilitet påverkas.

Kompakta mått

Effektiv ackumulatorreglering på upp till 98 m³/min på en uppställningsyta på endast 1,7 m². Det möjliggör särskilt flexibla planeringsalternativ och en platsbesparande installation.

Nyhet:

 • Det kompakta kylackumulatorkonceptet ligger till grund för SECOTEC TG:s små mått.
 • Måtten är bara 1 025 x 1 620 x 2 130 mm.
 • Baksidan kan användas som väggsida (väggavstånd 200 mm).
Tekniska data

Grundutförande

ModellTG 450 TG 520 TG 650
Flöde m³/min 45 52 65
Tryckförlust bar 0,14 0,19 0,12
Elförbrukning vid 50% vol. kW 1,55 1,85 2,02
Energiförbrukning vid 100 % vol. kW 3,28 3,89 4,83
Arbetsövertryck bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vikt kg 637 658 704
Mått
B x D x H mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
TryckluftsanslutningDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Anslutning kondensatdräneringG ¼ G ¼ G ¼
Elförsörjning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KylmedelR-513A R-513A R-513A
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 2,71 2,74 4,04
Drivhuseffekt631 631 631
Köldmedelsvikt kg 4,3 4,35 6,4

ModellTG 780 TG 980
Flöde m³/min 78 98
Tryckförlust bar 0,17 0,25
Elförbrukning vid 50% vol. kW 2,48 3,61
Energiförbrukning vid 100 % vol. kW 5,88 9,82
Arbetsövertryck bar 3 - 13 3 - 13
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 60 3 - 60
Vikt kg 700 763
Mått
B x D x H mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Anslutning kondensatdräneringG ¼ G ¼
Elförsörjning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KylmedelR-513A R-513A
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 3,79 4,98
Drivhuseffekt631 631
Köldmedelsvikt kg 6 7,9