Efterkylare/värmeväxlare till blåsmaskiner

De passar perfekt: Efterkylare/värmeväxlare till Kaesers blåsmaskiner

Efterkylare/värmeväxlare från Kaeser är särskilt anpassade för att användas med Kaesers blåsmaskiner. De används i alla situationer där processluften inte får överskrida en viss temperatur. Dessutom kan man återvinna värmeenergi med efterkylare/värmeväxlare. 

Kaeser erbjuder två kylkoncept för efterkylning:

 • för användning vid tillräcklig omgivningsluft för kylaren och utan tillgång till vatten: Kylning med luft (korsflödesvärmeväxlare, ACA-serien).
 • för att uppnå mycket låga temperaturer: Kylning med vatten (rörknippesvärmeväxlare, WRN-serien).
Den uppvärmda kylluften kan användas för att värma hallar, det uppvärmda kylvattnet kan t.ex. användas för slamtorkning.

Dina fördelar

 • All energi lämnas vidare:
  Våra efterkylare/värmeväxlare är särskilt anpassade för att installeras efter Kaesers blåsmaskiner. Det uppstår nästan inga flödes- eller tryckförluster – hela energin stannar kvar i systemet.
 • Rätt efterkylare/värmeväxlare för alla behov:
  Vi hjälper dig att välja rätt efterkylare/värmeväxlare i vårt stora utbud – med rätt behovstryck och erforderliga temperaturer. För dig innebär detta: ökad effektivitet och en längre livslängd.
 • Skydd av temperaturkänsligt material:
  Kaesers efterkylare/värmeväxlare sänker lufttemperaturen på ett tillförlitligt sätt. Temperaturkänsligt material såsom bakblandningar, djurfoder eller plastgranulat behåller sin kvalitet. 

 

Produktdetaljer

Jämförelse av luft- och vattenkylning

Serie Kylarvätska Kylpotential Max. luftflöde Max. övertryck
ACA Luft Från 150 °C till 10 °C över omgivningstemperaturen 30 Nm³/min 1 bar (ö)
WRN Vatten Från 160 °C till mindre än 30 °C 150 Nm³/min 1 bar (ö)