KAESER Kompressorer – Företaget i korthet

Familjeföretaget KAESER KOMPRESSOREN är en av de världsledande tillverkarna och leverantörerna av produkter och tjänster inom området tryckluft. Kaeser grundades 1919 som maskinverkstad och producerar idag vid två produktionsanläggningar i Tyskland. Företaget sysselsätter cirka 8000 medarbetare världen över.

KAESER KOMPRESSOREN erbjuder följande produkter och tjänster:

 • Skruvkompressorer
 • Kolvkompressorer
 • Byggkompressorer som går att köra på allmän väg
 • Trycklufthanteringssystem
 • Vakuumpumpar
 • Blåsmaskin
 • Filter
 • Tork
 • Tryckluftsverktyg och tillbehör
 • Rådgivning och planering
 • Behovsanalys för tryckluft
 • Entreprenad (användarmodell för tryckluftsstationer)
 • Service 

Företaget framställer sina produkter i Coburg (norra Bayern) och Gera (Thüringen). De utmärker sig särskilt genom tillförlitlighet,energieffektivitet, ekonomi och enkelt underhåll - och stöder därmed Kaesers främsta mål: högsta möjliga kundnöjdhet.

Detta görs inte bara av företagets utvecklingsingenjörer utan även av servicepersonal och försäljningsingenjörer. På så vis utformar service reservdelsförsörjningen redan parallellt med produktutvecklingen. Försäljningsingenjören ger kunder råd om bästa möjliga dimension och utrustning för anläggningen. Baserat på plats och produktionsvillkor hittar vi den optimala lösningen.

Även efter installationen av anläggningen är dialogen med kunderna viktig. Denna kontinuerliga kunddialog möjliggör en kontinuerlig förbättringsprocess för produkter och tjänster.

Detta tillvägagångssätt resulterar i Kaeser-produkters höga tillförlitlighet, ekonomi och kvalitet. På så vis kan Kaeser identifiera viktiga marknader världen över och skapa ytterligare arbetsplatser både hemma och utomlands. Kaeser Kompressorer är nu representerat med försäljning i över 140 olika länder via återförsäljare och samarbetspartner.