KAESER FILTER från 0,6 till 32,0 m³/min

Kostnadseffektiva lösningar för optimal tryckluftskvalitet

KAESER FILTER är nyckelkomponenten för att producera tryckluft i alla renhetsklasser i enlighet med ISO 8573-1. Filtret jobbar med ett mycket lågt differenstryck. Den servicevänliga konstruktionen gör att filterhuset kan öppnas och stängas felsäkert samt att elementet kan bytas snabbt och smidigt.

 • Flöde: 0,60 till 32,0 m³/min
 • Max. arbetstryck: 16 bar
 • Max. drifttemperatur: 66 °C

Dina fördelar

 • Rent enligt normen:
  KAESER FILTER använder moderna djupveckade filtermedier för att ta bort partiklar och aerosoler. Effektiva koldukar håller tillbaka oljeångor. Den enastående prestandan för KAESER FILTREN har testats och fastställts enligt ISO 12500 samt bekräftats av den oberoende provorganisationen Lloyd’s Register.
 • Låg tryckförlust – stor besparing:
  KAESER FILTER utmärks av rymligt dimensionerade hus och filterytor, en innovativ flödesstyrning och effektiva filtermedier. De uppnår en tryckförlust som är upp till 50 % mindre än de vanliga filtren på marknaden – och det gör de nästan konstant under hela filterelementets brukstid. Följden: lägre kostnader och CO2-utsläpp samt avlastning för de förkopplade kompressorerna.
 • Servicevänlig uppbyggnad – säkert handhavande:
  KAESER FILTER har korrosionsskyddade aluminiumhus och stabila filterelement. Den praktiska bajonettförslutningen säkerställer tätningen mellan hus- och filterelement. På så sätt säkerställs att ett filterhus endast kan tätas när filterelementet är insatt. En låsskruv förhindrar att huset öppnas av misstag under tryck. Låsskruven används också för avluftning av filterhuset.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Kondensatbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Tryckluftsrenhet för varje behov
Filtreringsgrad KB koalescensfilter
Basic
KE koalescensfilter
Extra
KD dammfilter
Dust
KA aktivt kolfilter
Adsorption
KBE Extra Combination KEA Carbon Combination
Startdifferenstryck vid mättnad < 140 mbar < 200 mbar < 30 mbar
(ny, torr)
< 35 mbar
(ny, torr)
< 200 mbar < 240 mbar
Aerosolhalt vid inloppet 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³
Resterande aerosolhalt vid utloppet enligt ISO 12500-1 < 0,01 mg/m³ < 0,01 mg/m³ < 0,01 mg/m³ 0,003 mg/m³
(total oljehalt)
Filtermedium djupplisserat med stödstruktur och polyester-dräneringsduk djupplisserat med stödstruktur High Efficiency Carbonvlies
Användning Filtrering av fasta och flytande aerosoler och fasta partiklar Användning som KB, men för högre tryckluftskvalitet
alternativt: Filter för mycket fina partiklar med filtergrad KD
endast för filtrering av fasta partiklar endast för eliminering av oljeångor Kombination av KB och KE; användning som KE, men för högre säkerhet av tryckluftskvaliteten Kombination av KE och KA; filtrering av aerosoler, fasta partiklar och oljeångor
Låg tryckförlust, hög besparing
KAESERS FILTER: Låg tryckförlust, hög besparing

Besparande livscykelkostnader

När det gäller ett tryckluftfilters effektivitet är tryckfallet avgörande. KAESER FILTER utmärks av rymligt dimensionerade hus och filterytor, en innovativ flödesstyrning och effektiva filtermedier. På så sätt uppnås en tryckförlust som är upp till 50 % lägre, jämfört med andra filter på marknaden. Effektiviteten på filtrets verkningsgrad förblir i stort sett oförändrat över hela användningstiden med korrekt service. Detta avlastar de förkopplade kompressorerna och ger därmed en avsevärd besparingspotential när det gäller kostnader och CO2-utsläpp.

Vill du veta mer om hur Kaeser sänker livscykelkostnaderna?

Uppbyggnad och funktion
KAESER-filter – konstruktion och funktion
 1. Tryckluftsinlopp
 2. Elementhuvud med hus- och elementtätning
 3. Filterinsats
 4. Kondensatutgång (här med automatisk kondensatdränering)
 5. Tryckluftsutlopp
 6. Låsskruv
 7. Bajonettförslutning med stopp
 8. Ventilationshål
Hög dammupptagningskapacitet
Permanent lägre driftkostnader med KAESER-filter.

KAESER FILTER har en betydligt lägre tryckförlust än vanliga filter på marknaden. Tack vare filterelementens höga dammupptagningskapacitet ligger tryckförlusten dessutom fortsatt på en låg nivå även under mycket längre tid. 

Resultatet: lägre driftkostnader. Årligt underhåll av damm- och koalescensfilter förebygger förslitningsskador och ger optimal tryckluftsrenhet.

Tekniska data KB

Grundutförande

ModellF6KB F9KB F16KB
Flöde m³/min 0,6 0,9 1,6
TryckluftsanslutningG ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 3,6 3,6 4,2
Spänning kondensatavledare95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

ModellF22KB F26KB F46KB
Flöde m³/min 2,2 2,6 4,6
TryckluftsanslutningG ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 4,4 4,5 8,4
Spänning kondensatavledare95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

ModellF83KB F110KB F142KB
Flöde m³/min 8,3 11 14,2
TryckluftsanslutningG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 9,3 10,9 11,1
Spänning kondensatavledare95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

ModellF184KB F250KB F320KB
Flöde m³/min 18,4 25 32
TryckluftsanslutningG 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 16,8 18,5 20,5
Spänning kondensatavledare95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

Tekniska data KE

Grundutförande

ModellF6KE F9KE F16KE
Flöde m³/min 0,6 0,9 1,6
TryckluftsanslutningG ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 3,6 3,7 4,2
Spänning kondensatavledare- - -

ModellF22KE F26KE F46KE
Flöde m³/min 2,2 2,6 4,6
TryckluftsanslutningG ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 4,4 4,5 8,4
Spänning kondensatavledare- - -

ModellF83KE F110KE F142KE
Flöde m³/min 8,3 11 14,2
TryckluftsanslutningG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 9,3 10,9 11,1
Spänning kondensatavledare- - -

ModellF184KE F250KE F320KE
Flöde m³/min 18,4 25 32
TryckluftsanslutningG 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 16,9 18,6 20,6
Spänning kondensatavledare- - -

Tekniska data KA

Grundutförande

ModellF6KA F9KA F16KA
Flöde m³/min 0,6 0,9 1,6
TryckluftsanslutningG ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 2,3 2,3 3
Spänning kondensatavledare- - -

ModellF22KA F26KA F46KA
Flöde m³/min 2,2 2,6 4,6
TryckluftsanslutningG ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 3,2 3,2 7,2
Spänning kondensatavledare- - -

ModellF83KA F110KA F142KA
Flöde m³/min 8,3 11 14,2
TryckluftsanslutningG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 8,3 9,7 10,1
Spänning kondensatavledare- - -

ModellF184KA F250KA F320KA
Flöde m³/min 18,4 25 32
TryckluftsanslutningG 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
Arbetsövertryck bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Inloppstemperatur °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Vikt kg 15,8 17,6 19,8
Spänning kondensatavledare- - -