Oljefritt komprimerande skruvkompressorer med vattenkylning

Kompakt mästare i att spara energi

Tack vare sofistikerade och resistenta driv- och kylningslösningar uppnår vi extremt låga effektförbrukningsvärden.
Om du dessutom använder Kaesers värmeåtervinningssystem kan du spara mycket pengar på dina uppvärmningskostnader. Ta råd från våra experter!
Dessutom passar våra torrkomprimerande skruvkompressorer med vattenkylning i små och låga kompressorrum – deras kompakta design och den relativt lilla frånluftskanalen gör det möjligt.

 • Flöde från 4,2 till 51 m³/min
 • Även som topplastmodell med varvtalsreglering med frekvensomriktare (SFC-modellvarianter)
 • Även med integrerad rotationstork i.HOC

Dina fördelar

 • Extra låg utloppstemperatur på tryckluften:
  Rörpaketet i de båda luft/vatten-värmeväxlarna består av högkvalitativa rör i rostfritt stål med invalsad stjärnprofil i aluminium för optimal värmeöverföring.
 • Lägre kostnader med värmeåtervinning:
  Tack vare Kaesers värmeåtervinningssystem kan upp till 96 % av kompressorns spillvärme återvinnas – exempelvis för att värma upp vatten till 90 °C!
 • Genialt underhållsvänlig:
  Luft/vatten-värmeväxlarna i det 1:a och 2:a kompressorsteget sitter i två separata hus och är åtkomliga via två underhållsdörrar.

Höjdpunkter i vår vattenkylda CSG

Mindre yta och idealisk kylning

Snöflingsprofil i alla luftledande rör för optimal kylning.

För perfekt kylning är alla luftledande rör utrustade med den innovativa snöflingeprofilen. Den här nyutvecklingen har flera fördelar: Profilen har en 46 % högre värmeöverföringsyta. Detta gör det möjligt att förkorta värmeväxlarna med 10 % och därmed minska kompressorns fotavtryck med 19 %.

Optimal kylvattenmängd

De vattenkylda CSG-kompressorerna är utrustade med vattenreglerventiler som optimerar vattenmängden för varje förbrukare efter varje värmeväxlare. Detta säkerställer en ekonomisk och hållbar användning av kylvattnet. Dessutom använder KAESER tättslutande reglerventiler vid vattenutloppet. Vattenflödet stoppas när kompressorn inte behöver kylas – t.ex. i standby-läge. Resultatet är en effektiv användning av kylvattnet.

Vattenreglerventiler för effektiv och hållbar användning av kylvattnet.

Mindre tryckförluster

Minskad tryckförlust tack vare optimerat luftintag och luftutsläpp.

Det aerodynamiskt optimerade luftintaget och luftutloppet ger en avsevärt minskad tryckförlust. Dessutom är kylarens luftväg tillverkad av hygieniskt rostfritt stål.

 

Våra vattenkylda och oljefritt komprimerande skruvkompressorer i detalj

Energieffektivitet är första prioritet
Spara med livscykelhantering: KAESER Life-Cycle Management

En kompressors investerings- och servicekostnader utgör endast en mindre del av hela livscykelkostnaden. Huvudandelen av totalkostnaden består av energikostnader. Som leverantör av tryckluftssystem erbjuder vi dig individuell planering perfekt anpassad till dina behov – en energieffektiv tryckluftsstation och pålitlig service. Vi står vid din sida som partner under tryckluftsstationens hela livslängd.

Effektiv och säker drift
Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2

Den integrerade kompressorstyrningen SIGMA CONTROL 2 samordnar tryckluftsproduktionen och driver anläggningen effektivt och säkert samt säkerställer perfekt samverkan i systemnätverket. Alla relevanta komponenter och driftlägen i systemet övervakas och utvärderas. Genom de olika kommunikationsfunktionerna har operatören alla möjligheter att ansluta systemen till styrsystem (SCADA).

Smarta lösningar i detalj

Fiberfria pulsationsdämpare

Fiberfria pulsationsdämpare

Effektivt, brett och med minsta möjliga tryckförluster dämpar den nya pulsationsdämparen oönskade vibrationer. Dess fiberfria konstruktion förhindrar att tryckluften kontamineras.

Högeffektiv kondensatavskiljare

Högeffektiv kondensatavskiljare

Tack vare sin flödestekniskt optimerade design kan vår nyutvecklade kondensatavskiljare avskilja det kondensat som uppstår efter luftkylarna på ett pålitligt sätt. Samtidigt är tryckförlusten minimal.

Stora besparingar med värmeåtervinning

Utnyttja kompressorns spillvärme

Med en integrerad värmeåtervinningsmodul kan kompressorns spillvärme användas till rums- eller processuppvärmning med varmluft eller till uppvärmning av bruks- eller processvatten upp till 90 °C. På så sätt uppnås en amorteringstid på under ett år!

Varmvatten upp till +90 °C

Varmvatten upp till +90 °C, från värmeåtervinning

Den återvunna värmeenergin kan användas på många sätt. Värmeåtervinningen kan tillhandahålla behovsanpassat varmvatten upp till 90 °C.

Allt talar för spillvärmeanvändning

Maximal värmeåtervinning med skruvkompressorer.

En kompressor omvandlar 100 % av den tillförda elektriska energin till värmeenergi. Av denna värmeenergi kan upp till 96 procent återanvändas!

Maximal tillgänglighet trots värmeåtervinning

Högsta möjliga tillgänglighet genom tillval av intern vattencirkulation.

Om underhållsarbeten utförs på värmeåtervinningens vattensystem utanför kompressorn garanterar en intern komplett vattenkrets (tillval bestående av pump, expansionskärl, säkerhetsventil osv.) en säker kompressordrift.

Säker och behovsanpassad värmeåtervinning

Kompressorer med integrerad värmeåtervinning har ett inbyggt skydd i form av ett extra vattensystem (sekundärvattensystem). Att de primära och sekundära vattensystemen är åtskilda garanterar en tillförlitlig och säker tryckluftsförsörjning vid optimal värmeåtervinning. Dessutom erhålls en flexibilitet att koppla in eller ur olje- och mantelkylningen i värmeåtervinningen beroende på det aktuella värmebehovet.

Tillval

Skruvbara Maskinfötter

 • Maskinfötter som kan skruvas fast i golvet

Värmeåtervinning

 • Integrerat värmeåtervinningssystem bestående av två parallellkopplade rörvärmeväxlare, värmeväxlare (vatten/vatten), pump, expansionskärl samt vattenreglerventiler

Hetluftanslutning

 • Direkt användning av den varma tryckluften, t. ex. för varmregenererande adsorptionstork eller som varm processluft.
 • På vissa modeller kan den önskade varmlufttemperaturen regleras inom vissa gränser.
Tekniska data CSG W

Grundutförande

ModellCSG 60 W CSG 75 W CSG 95 W
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,99 5,79 4,93 8,41 7,3 6,31 10,08 8,96 7,67
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 65 66 67
Vikt kg 2.500 2.550 2.550

ModellCSG 125 W CSG 150 W
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,55 12,45 11,5 15,3 14,73 13,64
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 68 69
Vikt kg 2.550 2.800

SFC-utförande

ModellCSG 75 W SFC CSG 95 W SFC CSG 125 W SFC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,24 - 8,56 4,22 - 7,28 4,94 - 9,96 4,93 - 9,03 4,93 - 8,15 5,43 - 13,68 5,42 - 12,26 5,15 - 10,92
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 67 68 69
Vikt kg 2.500 2.500 2.550 2.550

ModellCSG 150 W SFC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,44 - 16,4 5,42 - 14,82 5,41 - 13,6
max. övertryck bar 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70
Vikt kg 2.600

RD-utförande

ModellCSG 60 W i.HOC CSG 75 W i.HOC CSG 95 W i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,99 5,79 4,93 8,41 7,3 6,31 10,08 8,96 7,67
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Tryckdaggpunkt °C - - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 65 66 67
Vikt kg 3.200 3.250 3.250

ModellCSG 125 W i.HOC CSG 150 W i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,55 12,45 11,5 15,3 14,73 13,64
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Tryckdaggpunkt °C - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 68 69
Vikt kg 3.250 3.500

RD-SFC-utförande

ModellCSG 75 W SFC i.HOC CSG 95 W SFC i.HOC CSG 125 W SFC i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,24 - 8,58 4,22 - 7,28 4,94 - 9,96 4,93 - 9,03 4,93 - 8,15 5,43 - 13,69 5,42 - 12,26 5,15 - 10,92
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Tryckdaggpunkt °C - - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 67 68 69
Vikt kg 3.200 3.200 3.250 3.250

ModellCSG 150 W SFC i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,44 - 16,41 5,42 - 14,84 5,41 - 13,6
max. övertryck bar 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Tryckdaggpunkt °C -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70
Vikt kg 3.300

Påbyggnadskyltork

ModellABT 130 ABT 150
Effektförbrukning kW 1,38 1,35
Tryckdaggpunkt °C 3 3
KylmedelR-513A R-513A
Drivhuseffekt631 631
Kylmedelsmängd kg 1,5 1,1
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,9 0,69
Hermetisk kylmedelskrets- -

Tekniska data DSG-2 W

Grundutförande

ModellDSG 140-2 W DSG 180-2 W DSG 220-2 W
Arbetsövertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 71
Vikt kg 3.100 3.250 3.350

ModellDSG 260-2 W DSG 290-2 W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,6 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 4 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75
Vikt kg 3.500 3.700

SFC-utförande

ModellDSG 180-2 SFC W DSG 220-2 SFC W DSG 260-2 SFC W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72 75
Vikt kg 3.850 3.950 4.100

ModellDSG 290-2 SFC W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76
Vikt kg 4.300

RD-utförande

ModellDSG 140-2 i.HOC W DSG 180-2 i.HOC W DSG 220-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Tryckdaggpunkt °C -32 -36 -24 -33 -36 -24 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 71
Vikt kg 4.200 4.350 4.450

ModellDSG 260-2 i.HOC W DSG 290-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Tryckdaggpunkt °C -25 -33 -36 -24 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75
Vikt kg 4.600 4.800

RD-SFC-utförande

ModellDSG 180-2 i.HOC SFC W DSG 220-2 i.HOC SFC W DSG 260-2 i.HOC SFC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Tryckdaggpunkt °C -24 -32 -36 -25 -33 -36 -25 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72 75
Vikt kg 4.950 5.050 5.200

ModellDSG 290-2 i.HOC SFC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Tryckdaggpunkt °C -25 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76
Vikt kg 5.400

Tekniska data FSG-2 W

Grundutförande

ModellFSG 300-2 W FSG 350-2 W FSG 420-2 W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 35,12 29,4 29,3 42,15 37,3 34,9 29,2 50,14 45,7 42 37,1
max. övertryck bar 4 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200 250
Mått
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75 75
Vikt kg 5.250 5.450 5.650

ModellFSG 450-2 W FSG 500-2 W FSG 520-2 W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 8 10 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 50,1 45,6 41,9 50 45,6 50
max. övertryck bar 6 8 10 8 10 10
Motorns nominella effekt kW 315 315 355
Mått
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75 76 77
Vikt kg 5.950 5.950 6.550

SFC-utförande

ModellFSG 420-2 SFC W FSG 500-2 SFC W FSG 520-2 SFC W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 12,95 - 48,53 14,79 - 44,56 16,63 - 40,57 18,48 - 36,54 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,41 - 47,53 19,88 - 43,57 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,41 - 50,64 19,88 - 50,57
max. övertryck bar 10 10 10
Motorns nominella effekt kW 250 315 355
Mått
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76 77 78
Vikt kg 6.250 6.700 7.300

RD-utförande

ModellFSG 300-2 i.HOC W FSG 350-2 i.HOC W FSG 420-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 6 8 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 29,4 29,3 37,3 34,9 29,2 45,7 42 37,1
max. övertryck bar 8 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200 250
Tryckdaggpunkt °C -22 -30 -22 -31 -35 -22 -31 -35
Mått
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75 75
Vikt kg 6.400 6.600 6.800

ModellFSG 450-2 i.HOC W FSG 500-2 i.HOC W FSG 520-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 8 10 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 50,1 45,6 41,9 50 45,6 50
max. övertryck bar 6 8 10 8 10 10
Motorns nominella effekt kW 315 315 355
Tryckdaggpunkt °C -22 -31 -35 -31 -35 -35
Mått
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75 76 77
Vikt kg 7.100 7.100 7.700

RD-SFC-utförande

ModellFSG 420-2 i.HOC SFC W FSG 500-2 i.HOC SFC W FSG 520-2 i.HOC SFC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 14,79 - 44,56 16,63 - 40,57 18,48 - 36,54 16,94 - 50,7 18,41 - 47,53 19,88 - 43,57 16,94 - 50,7 18,41 - 50,64 19,88 - 50,57
max. övertryck bar 10 10 10
Motorns nominella effekt kW 250 315 355
Tryckdaggpunkt °C -25 -31 -35 -23 -30 -35 -23 -30 -35
Mått
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76 77 78
Vikt kg 7.400 7.850 8.450

Tryckluft "Made in Germany". Mejeriet Ammerland expanderar med värmeåtervinning från KAESER.
Mejeri Ammerland:

Tryckluft för ”mjölkgatan”.

KAESERs torra kompressor och kyltork tar hand om transportbandens styrtryckluft i det stora mejeriet. Åtgärder för värmeåtervinning sparar också pengar.

Referensobjekt: Molkerei Ammerland