KAESER FILTER från 35,4 till 336,3 m³/min

Tillförlitlig renhet för stora flöden

KAESER FILTER är nyckelkomponenterna för att producera tryckluft i alla renhetsklasser i enlighet med ISO 8573-1. Det mycket låga differenstrycket uppnås tack vare effektiva filterelement och filterhus med generösa nominella bredder. Stålbehållarna som är belagda på båda sidorna och dessutom lackerade ger en ren filtreringsmiljö och bidrar till filterhusets långa livslängd.

 • Flöde 35,4 till 336,3 m³/min
 • max. arbetstryck 16 bar
 • max. driftstemperatur 60 °C

Dina fördelar

 • Rent enligt normen:
  KAESER FILTER använder moderna djupveckade filtermedier för att ta bort partiklar och aerosoler. Effektiva koldukar håller tillbaka oljeångor. Den enastående prestandan för KAESER FILTREN har testats och fastställts enligt ISO 12500 samt bekräftats av det oberoende IUTA (Institut für Energie- und Umwelttechnik e. V.).
 • Låg tryckförlust, stor besparing:
  KAESER FILTER utmärks av rymligt dimensionerade hus och filterytor, en innovativ flödesstyrning och effektiva filtermedier. De uppnår en tryckförlust som är upp till 50 % mindre än de vanliga filtren på marknaden – och det gör de nästan konstant under hela filterelementets brukstid. Följden: lägre kostnader och CO2-utsläpp samt avlastning för de förkopplade kompressorerna.

 • Servicevänlig uppbyggnad, säkert handhavande:
  KAESER FILTER har korrosionsskyddade stålhus och stabila filterelement. Gängad stång och placeringshjälpmedel ger ett snabbt elementbyte och pålitlig tätning av filterelementen. Dessutom är KB- och KE-koalescensfilter som standard utrustade med den elektroniskt nivåreglerade kondensatavledaren ECO-DRAIN 31 F Vario.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Olje-vattenavskiljare Aquamat i.CF60

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Låg tryckförlust, hög besparing
KAESERS FILTER: Låg tryckförlust, hög besparing

Besparande livscykelkostnader

När det gäller ett tryckluftfilters effektivitet är tryckfallet avgörande. KAESER FILTER utmärks av rymligt dimensionerade hus och filterytor, en innovativ flödesstyrning och effektiva filtermedier. På så sätt uppnås en tryckförlust som är upp till 50 % lägre, jämfört med andra filter på marknaden. Effektiviteten på filtrets verkningsgrad förblir i stort sett oförändrat över hela användningstiden med korrekt service. Detta avlastar de förkopplade kompressorerna och ger därmed en avsevärd besparingspotential när det gäller kostnader och CO2-utsläpp.

Vill du veta mer om hur Kaeser sänker livscykelkostnaderna?

Hög dammupptagningskapacitet
Permanent lägre driftkostnader med KAESER-filter.

KAESER FILTER har en betydligt lägre tryckförlust än vanliga filter på marknaden. Tack vare filterelementens höga dammupptagningskapacitet ligger tryckförlusten dessutom fortsatt på en låg nivå även under mycket längre tid. 

Resultatet: lägre driftkostnader. Årligt underhåll av damm- och koalescensfilter förebygger förslitningsskador och ger optimal tryckluftsrenhet.

Tryckluftsrenhet för varje behov
Filtreringsgrad KB koalescensfilter Basic KE koalescensfilter Extra KD dammfilter Dust KA aktivt kolfilter Adsorption KBE Extra Combination KEA Carbon Combination
Startdifferenstryck vid mättnad < 0,15 bar < 0,2 bar < 0,06 bar (ny, torr) < 0,06 bar (ny, torr) < 0,2 mbar < 0,26 bar
Aerosolhalt vid inloppet 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³
Resterande aerosolhalt vid utlopp enligt ISO 12500-1:06-2007 < 0,1 mg/m³ < 0,01 mg/m³ < 0,01 mg/m³ 0,003 mg/m³ (total oljehalt)
Filtermedium djupplisserat med stödstruktur och polyester-dräneringsduk djupplisserat med stödstruktur High Efficiency Carbonvlies
Användning Filtrering av fasta och flytande aerosoler och fasta partiklar Användning som KB, men för högre tryckluftskvalitet
alternativt: Filter för mycket fina partiklar med filtergrad KD
endast för filtrering av fasta partiklar Endast för eliminering av oljeångor Kombination av KB och KE; användning som KE, men för högre säkerhet av tryckluftskvaliteten Kombination av KE och KA; filtrering av aerosoler, fasta partiklar och oljeångor
Uppbyggnad och funktion
KAESER FILTER KE F530 konstruktion
 1. Tryckluftsinlopp
 2. Anslutningsfläns, inlopp
 3. Elementgänga med positioneringshjälp och flödesfördelare
 4. Filterinsats
 5. Tryckluftsutlopp
 6. Anslutningsfläns, utlopp
 7. Kranögla
 8. Behållare, belagd och lackerad
 9. Behållarlock
 10. Hörnkulventil, vridbar
 11. ECO-DRAIN 31 F Vario
 12. Kondensatutlopp
Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren: