Servicekompetens
Vi tar upp kampen mot produktionsavbrott.

Vid behov finns alltid våra högutbildade tekniker i närheten. Toppmodern logistik gör också att specialdelar snabbt är på plats.

Servicekompetens
Med hjälp av know-how sänks kostnaderna
Med hjälp av know-how sänks kostnaderna

Under våra tryckluftseminarier för användare och specialister förmedlar våra tryckluftsproffs aktuella expertkunskaper – exakt anpassade till de verkliga kraven.

Seminarier
Vi tar upp kampen mot produktionsavbrott.
Service – För låga tryckluftskostnader med hög tillgänglighet

Från effektanalys via anläggningsplanering till jourberedskap dygnet runt – proffsen hos Kaesers globala service får ut det maximala av din tryckluftsanläggning. Även när den innehåller utrustning av andra fabrikat än KAESER. Och i våra fackseminarier delar Kaesers ingenjörer med sig av sina specialkunskaper. Kontakta oss – gärna även vid något av våra många mässtillfällen.

Seminarier och kunskap


Tryckluftseminarier och fackkunskap.

Kaesers tryckluftskunskaper lönar sig för dig.

Kundservice


Dra nytta av Kaesers globala serviceorganisation:
Maximal effektivitet, tillgänglighet, rättssäkerhet och värdebeständighet

Kalkylator


Praktisk beräkningshjälp – från tryckförlust till värmeåtervinning.

Nedladdningar


Översikt över alla viktiga broschyrer och prospekt.

Anbud och dokumentation


Tjänster kring formaliteterna för anbud och anläggningsdrift.

KAESER Service Reparation & Underhåll av tryckluftssystem

Som en av de ledande och mest traditionsrika kompressortillverkarna och tryckluftsystemleverantörerna i världen åstadkommer KAESER KOMPRESSORER fantastiska saker när det gäller kundservice.

Erfarna experter och ingenjörer förmedlar de senaste kunskaperna och utvecklar individuella lösningar för alla användningsområden för tryckluft.

Analys och rådgivning är nyckeln till ofta avsevärda kostnadsbesparingar för kunderna. 

Kaeser service globala nätverk säkerställer tillgängligheten i hela världen för alla tjänster – från leverans av underhålls- och reservdelar till kundtjänst med fullservice.

På så sätt befrämjar Kaeser – som sina kunders samarbetspartner – säkerhet, lönsamhet och värdebeständighet för komplexa tryckluftsförsörjningssystem under hela deras drifttid – i över 140 länder.