Komplett booster system: SIGMA PET AIR


Bekymmersfritt paket för PET-behållartillverkning

Det kompletta boostersystemet SIGMA PET AIR förenar blås- och styrluftsgenerering i en driftklar anläggning. En luftkyld skruvkompressor genererar styrluft och fungerar samtidigt som kompressor för blåsluften. Blåsluftsbooster, anläggningsstyrning och alla komponenter för tryckluftsbehandling av båda trycksystemen är installerade och driftklara på en grundram.

SIGMA PET AIR erbjuder följande prestandaparametrar:

 • Flöde upp till 2 772 m³/h
 • Blåsluft upp till 45 bar

Om du har en blåsmaskin för PET-behållare och har höga förväntningar på driftsäkerhet, lönsamhet och tryckluftskvalitet, då är det kompletta boostersystemet SIGMA PET AIR rätt val.

Dina fördelar

 • Snabbt hos dig, snabbt driftklar:
  Monteringen på en grundram minskar inte bara utrymmesbehovet, utan även arbetet vid transport och uppställning av anläggningen. Vi levererar även SIGMA-PET-AIR-system färdiginstallerade i container enligt kundens önskemål.
 • Bra kylning utan stora kostnader:
  Boostrarna är vanligtvis utrustade med luftkyld efterkylare. På de luftkylda aggregaten håller en separat kylare med fläktmotor temperaturskillnaden (ΔT) mellan insugsluft och boostad tryckluft inom små toleranser. Du slipper dyr vattenkylning.
 • Dra nytta av ett minskat underhåll:
  Endast två kompressionsnivåer (skruvkompressor och booster) används i SIGMA-PET-AIR-systemet. För dig innebär det mycket mindre servicearbete jämfört med atmosfäriskt komprimerande högtryckskolvkompressorer i flera nivåer.
Effektivitet var man än tittar
Livscykelkostnader

Alla komponenter är noggrant avstämda mot varandra för högsta möjliga effektivitet. För dig innebär det maximal lönsamhet, tillförlitlighet och tillgänglighet vid tillverkning av styr- och blåsluft i PET-behållarproduktionen.

 

Produktdetaljer

Komponenter

SIGMA-PET-AIR-systemet består av fem komponenter:

De 5 komponenterna i SIGMA PET AIR-systemet

1. Energibesparande skruvkompressor

Den solida grunden för styr- och arbetsluft levereras genom den energibesparande SIGMA-profilen som har utvecklats och optimerats av KAESER KOMPRESSORER.

2. Effektiv booster

Den exakta avstämningen på skruvkompressorn gör det möjligt att hålla ett lågt kompressionsförhållande på boostern. Det förbättrar energieffektiviteten.

3. Tryckluftskvalitet enligt klass 1

SIGMA-PET-AIR-systemet genererar tekniskt sett oljefri tryckluft. Halten restpartiklar av olja och damm hålls garanterat under de gränsvärden som gäller för klass 1/ISO 8573-1.

4. Komplett tryckluftsbehållare

Både hög- och lågtrycksbehållare är utrustade med alla nödvändiga armaturer, inklusive elektronisk kondensatdränering.

5. Helautomatisk styrning

I det centrala kopplingsskåpet finns styr- och övervakningsenheten KAESER CONTROL, boosterns styrning (Y/D) och säkringen för alla drivenheter.