Container

CONTAIN-AIR – Mobil Kompressorstation

Viktig information om coronavirus COVID-19 och användning av tryckluft: 

Det bör noteras att luftburna virus finns och, om de sugs in i en luftkompressor kan de multipliceras i den varma, fuktiga och ofullständigt behandlade tryckluften. Emellertid finns det inga bevis på att COVID-19-viruset gör detta." Utdrag ur meddelande per den 2020-03-20 från British Compressed Air Society Ltd.

--> Här kommer du till meddelandet

Dina fördelar

  • Flexibel:
    Containerns utrustning kan komponeras flexibelt.
  • "Plug & Play":
    Anslut bara ström, trycklufts- och utloppsledningar så är containern driftklar.
  • Kombinerbar:
    Fungerar även i kombination med andra tillverkares anläggningar.

Kompressorfel?

Har du en oplanerad flaskhals som äventyrar leveransförmågan av tryckluften? Eller står produktionen för närvarande stilla på grund av ett plötsligt kompressorfel?

Inga problem – vi hjälper till! Med CONTAIN-AIR från Kaeser Kompressorer kan du snabbt hantera felet – oavsett om det är ett kompressorfel, en avsaknad av backup vid underhålls- och reparationsarbeten, en temporär flaskhals eller en nödsituation.

Plug and Play-tryckluftstation

Vår anslutningsklara tryckluftscontainer anpassar sig perfekt till dina behov tack vare SIGMA AIR MANAGER 4.0. Vi tillhandahåller den idealiska hyreslösningen för varje användningsområde – oavsett om det är bilindustri, olje- och gasanvändning, läkemedel, livsmedels- och dryckesindustri eller PET-flasktillverkning.

Alla våra containrar är lämpliga för utomhusinstallation. Du behöver bara ansluta ström, tryckluft och kondensatavledning – sedan är det bara att köra igång.

Mobila lösningar över hela världen

Vi erbjuder våra driftklara kompletta lösningar i Europa, USA och delar av Sydamerika. De effektiva nätverken med enskilda lands kontor och partners möjliggör snabb och effektiv support på plats. Detta säkerställer en tillförlitlig tryckluftstillförsel – över nationsgränser.