Kyltork

Experter på att spara ner till en tryckdaggpunkt på 3 °C

Kaesers kyltorkar skyddar vid en omgivningstemperatur ner till +3 °C mot ledningskorrosion, utrustningsfel och produktskador. Robust konstruktion, högkvalitativa utrustningsdetaljer som ECO-DRAIN kondensatdränering och exceptionellt låg energiförbrukning säkerställer att din verksamhet är säkrad till minimal kostnad.

Utöver vår kompakta grundserie säkerställer våra energibesparande kyltorkar för upp till 90 m³/min (upp till 175 m³/min på begäran) genom sina mycket effektiva regleringskoncept för behovsanpassad energiförbrukning och därmed för maximala energikostnadsbesparingar.

KAESER erbjuder även högtrycks- och kalluftskyltorkar för speciella applikationer.


Översikt över våra kyltorkarEnergibesparande kyltork SECOTEC till 3,9 m³/min

Energibesparande kyltork SECOTEC till 3,9 m³/min

SECOTEC-kyltorkar är mycket effektiva tack vare energiregleringen och sin stora kylackumulator: anslut, koppla in, börja torka – spara!

 • stabilt låga tryckdaggpunkter och samtidigt enorma besparingsmöjligheter vid dellastdrift och i arbetspauser
 • extra robust och underhållssnål konstruktion
 • luftkylda utföranden för omgivningstemperaturer upp till 43 °C
Genväg
Energibesparande kyltork SECOTEC till 3,9 m³/min

Energibesparande kyltork SECOTEC på 5,1 till 34 m³/min

SECOTEC-kyltork upp till 34 m³/min.

Den nya generationen av SECOTEC-besparingsexperterna för ökad energieffektivitet, ytterligare förbättrad servicevänlighet och ett minskat utrymmesbehov

 • Användning av det patenterade värmeväxlarsystemet SECOPACK LS med högpresterande latent värmelagring för ännu effektivare torkning i ett kompakt format
 • elektronisk styrning SIGMA CONTROL SMART för omfattande systemövervakning
 • luft- och vattenkylda utföranden för omgivningstemperaturer upp till 50 °C
Genväg
Energibesparande kyltork SECOTEC på 5,1 till 34 m³/min

Energibesparande kyltork SECOTEC på 45 till 98 m³/min

Energibesparande kyltork, 45 till 98 m³/min, TG-serien

Besparingsexperterna för det stora tryckluftsbehovet. Speciella kylmedelskompressorer med nästan steglös effektreglering ger en lastanpassad energiförbrukning.

 • stabilt låga tryckdaggpunkter och samtidigt höga besparingsmöjligheter vid dellastdrift och i arbetspauser
 • generöst dimensionerade plattvärmeväxlare och kondensatavskiljare för låg tryckförlust
 • luft- och vattenkylda utföranden för omgivningstemperaturer upp till 45 °C
Genväg
Energibesparande kyltork SECOTEC på 45 till 98 m³/min

Kompakt kyltork KRYOSEC till 4,5 m³/min

KRYOSEC kompakt kyltork – serierna TAH, TBH och TCH från Kaeser Kompressorer

Utrymmesbesparande i högkvalitativ industrikvalitet som uppfyller normen – utan avkall på fuktskyddet

 • med elektronisk kondensatdränering ECO-DRAIN
 • luftkylt utförande för omgivningstemperaturer upp till 50 °C
 • mycket låg bygghöjd för optimal uppställning under maskinpodier och arbetsplattformar
Genväg
Kompakt kyltork KRYOSEC till 4,5 m³/min

Högtrycks-kyltork till 85 m³/min

Högtrycks-kyltork till 106,1 m³/min

Det rätta valet för höga arbetstryck

 • optimal användning för kolvkompressorer, särskilt nedströms med booster
 • luftkyld version för 50 bars övertryck upp till 5 m³/min
 • luft- och vattenkyld version för 45 bars övertryck från 8,5 upp till 85 m³/min
Genväg
Högtrycks-kyltork till 85 m³/min

Kalluftskyltork till 43,33 m³/min

Kyl med torr luft med kalluftskyltork från Kaeser Kompressorer.

Det rätta valet för torr kall tryckluft

 • Används t.ex. för urblåsning och kylning av heta formdelar
 • Den torra luftens utloppstemperatur är +5 °C vid 100 % relativ fuktighet
 • luft- och vattenkylda utföranden för omgivningstemperaturer upp till +45 °C
Genväg
Kalluftskyltork till 43,33 m³/min