Stora skruvkompressorer från 75 till 515 kW

För optimal effektivitet och mer flöde

Våra oljeinsprutade skruvkompressorer i serierna DSD till HSD visar sin styrka främst inom storskalig industri. Om du behöver mycket tryckluft i produktionen och lägger stor vikt vid energieffektivitet och tillförlitlighet är skruvkompressorerna upp till 500 kW helt rätt.

DSD-serien finns som tillval med tillbyggnadstork. Detta skyddar dina tryckluftsledningar från korrosion och minskar risken för produktskador.
Alla modeller är tillgängliga med eller utan varvtalsreglerad drivning (SFC). 

För HSD-serien byggde vi in två kompressorer i ett och samma hus. Båda enheterna är komplett utrustade med eget kompressorblock, egen SIGMA CONTROL-styrning samt eget kylsystem. Tack vare seriens stora flöden lämpar den sig särskilt väl för fordonsindustrin eller stålverk.

Dina fördelar

 • Servicevänlig design:
  Varje anläggning är utformad så att alla service- och underhållsrelevanta delar är direkt tillgängliga från framsidan. Det sparar tid och ökar tillgängligheten.
 • Integrerad styrning för högre effektivitet:
  Med den interna styrningen SIGMA CONTROL 2 går det att anpassa kompressorns effekt exakt till den aktuella tryckluftsförbrukningen. Den optimerar och koordinerar samspelet mellan tryckluftsgenerering och förbrukning.
 • Hög flexibilitet på minimal yta:
  Två kompressorer i ett och samma hus i HSD-serien sparar mycket plats jämfört med en enda kompressorenhet med motsvarande prestanda. Tack vare detta kan anläggningen anpassas optimalt till olika förbrukningssituationer – tomgångstiderna minimeras och lönsamheten ökar.
 

Våra skruvkompressorer upp till 515 kW i detalj

Spara energi med värmeåtervinning
Maximal värmeåtervinning med skruvkompressorer.

En skruvkompressor omvandlar 100 % av sin tillförda elektriska energi till värme. Upp till 96 % av denna energi kan till exempel återvinnas för uppvärmningsändamål. Detta sänker den primära energiförbrukningen och förbättrar verksamhetens totala energibalans avsevärt.

På vår värmeåtervinningssida lär du dig allt om användningsområden och besparingspotential. 

Effektiv och säker drift
Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2

Den integrerade kompressorstyrningen SIGMA CONTROL 2 samordnar tryckluftsproduktionen och driver anläggningen effektivt och säkert samt säkerställer perfekt samverkan i systemnätverket. Alla relevanta komponenter och driftlägen i systemet övervakas och utvärderas. Genom de olika kommunikationsfunktionerna har operatören alla möjligheter att ansluta systemen till styrsystem (SCADA).

Energieffektivitet är första prioritet
Spara med livscykelhantering: KAESER Life-Cycle Management

En kompressors investerings- och servicekostnader utgör endast en mindre del av hela livscykelkostnaden. Huvudandelen av totalkostnaden består av energikostnader. Som leverantör av tryckluftssystem erbjuder vi dig individuell planering perfekt anpassad till dina behov – en energieffektiv tryckluftsstation och pålitlig service. Vi står vid din sida som partner under tryckluftsstationens hela livslängd.

Funktionsschema HSD
Konstruktionsschema för HSD-tryckluftsstationer
 1. Luftfilter
 2. Inloppsventil
 3. Elmotor
 4. Skruvkompressorblock
 5. Avskiljare med separatorfilter
 1. Kylvätskefilter
 2. Vätskekylare
 3. Tryckluftsefterkylare
 4. Cyklonavskiljare
 5. Kondensatavledare ECO-DRAIN

Tryckluften som ska komprimeras kommer via insugsfiltret (1) och inloppsventilen (2) in i kompressorblocket (3) med SIGMA PROFIL. Kompressorblocket (3) drivs av en mycket effektiv elmotor (4). Kyloljan som sprutas in för kylning vid kompressionen skiljs åter från luften i fluid-avskiljarbehållaren (5). Tryckluften når genom tvåstegsoljeavskiljarpatronen (6) och minimitryckbackventilen (MDRV) (7) till tryckluftsefterkylaren (8). 

Efter avkylningen avlägsnas det bildade kondensatet av den inbyggda cyklonavskiljaren (9) och den monterade ECO-DRAIN (10) från tryckluften och leds bort ur anläggningen. Därefter lämnar den kondensatfria tryckluften anläggningen genom tryckluftsanslutningen (11). Värmen som bildas vid kompressionen avges via vätskekylarens (12) kylolja med vattenvärmeväxlare. Därefter renas kyloljan av det miljövänliga fluidfiltret (13). Den elektroniska termostyrningen (ETM) (14) ger lägsta möjliga drifttemperaturer. I elskåpet är den interna kompressorstyrningen SIGMA CONTROL 2 och beroende på utförande Y/D-startmotorn resp. frekvensomriktaren (SFC) inbyggda.

Tekniska data DSD

Grundutförande

ModellDSD 145 DSD 175 DSD 205
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
max. övertryck bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 75 90 110
Mått
B x D x H mm
2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 72
Vikt kg 2.950 3.060 3.090 3.360 3.100 3.130

ModellDSD 240
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 25,15 20,4 16,15
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132
Mått
B x D x H mm
2.450 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74
Vikt kg 3.420 3.430 3.170

T-utförande

ModellDSD 145 T DSD 175 T DSD 205 T
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
max. övertryck bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 75 90 110
KyltorkABT 250 ABT 250 ABT 250
Mått
B x D x H mm
2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 72
Vikt kg 3.220 3.330 3.360 3.630 3.370 3.400

ModellDSD 240 T
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 25,15 20,4 16,15
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132
KyltorkABT 250
Mått
B x D x H mm
2.750 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74
Vikt kg 3.690 3.700 3.440

SFC-utförande

ModellDSD 145 SFC DSD 175 SFC DSD 205 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
max. övertryck bar 8,5 10 10 15
Motorns nominella effekt kW 75 90 110
Mått
B x D x H mm
2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 73
Vikt kg 3.190 3.330 3.340 3.370

ModellDSD 240 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132
Mått
B x D x H mm
2.690 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75
Vikt kg 3.670 3.410 3.440

T-SFC-utförande

ModellDSD 145 T SFC DSD 175 T SFC DSD 205 T SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
max. övertryck bar 8,5 10 10 15
Motorns nominella effekt kW 75 90 110
KyltorkABT 250 ABT 250 ABT 250
Mått
B x D x H mm
2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 73
Vikt kg 3.470 3.610 3.620 3.650

ModellDSD 240 T SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132
KyltorkABT 250
Mått
B x D x H mm
2.990 x 1.730 x 2.150
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75
Vikt kg 3.950 3.690 3.720

Påbyggnadskyltork

ModellABT 250
Effektförbrukning kW 1,8
Tryckdaggpunkt °C 3
KylmedelR-513A
Drivhuseffekt631
Kylmedelsmängd kg 1,35
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,9
Hermetisk kylmedelskrets-

Tekniska data DSDX

Grundutförande

ModellDSDX 245 DSDX 305
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 25,15 20,4 16,15 30,55 24,7 19,78
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132 160
Mått
B x D x H mm
2.690 x 1.910 x 2.140 2.690 x 1.910 x 2.140
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75
Vikt kg 3.950 3.962 3.716 4.450 4.018 4.030

SFC-utförande

ModellDSDX 245 SFC DSDX 305 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,57 - 27,17 5,57 - 23,35 4,95 - 19,27 6,85 - 33,03 5,35 - 28,46 5,18 - 24,01
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 132 160
Mått
B x D x H mm
2.940 x 1.910 x 2.140 2.940 x 1.910 x 2.140
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75 76
Vikt kg 4.700 4.454 4.466 4.800 4.812 4.566

Tekniska data ESD

Grundutförande

ModellESD 375 ESD 445
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 37,85 30,13 24,34 42,2 37,32 29,67
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 200 250
Mått
B x D x H mm
2.960 x 2.030 x 2.140 2.960 x 2.030 x 2.140
TryckluftsanslutningDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75 76
Vikt kg 5.000 4.880 4.560 5.060 4.940

SFC-utförande

ModellESD 375 SFC ESD 445 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,6 - 37,6 8,22 - 32,51 6,4 - 27,48 10,6 - 43,2 8,33 - 37,89 7,77 - 31,94
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 200 250
Mått
B x D x H mm
3.200 x 2.030 x 2.140 3.200 x 2.030 x 2.140
TryckluftsanslutningDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76 77
Vikt kg 5.480 5.160 5.170 5.660 5.540 5.220

Tekniska data FSD

Grundutförande

ModellFSD 475 FSD 575
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 48,2 37,63 29,52 58,4 47,57 37
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 250 315
Mått
B x D x H mm
3.495 x 2.145 x 2.360 3.495 x 2.145 x 2.360
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 79
Vikt kg 6.580 6.230 6.100 6.750 6.600 6.250

SFC-utförande

ModellFSD 475 SFC FSD 575 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,6 - 49,87 9,93 - 44,08 13,33 - 59,83 12,9 - 50,85 11,55 - 45
max. övertryck bar 8,5 12 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 250 315
Mått
B x D x H mm
3.740 x 2.145 x 2.360 3.740 x 2.145 x 2.360
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 80
Vikt kg 6.930 6.800 7.300 6.950 6.820

Tekniska data HSD

Grundutförande

ModellHSD 662 HSD 722 HSD 782
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 66,4 54,44 43,72 72,4 59,48 47,87 78,4 65,31 53,07
max. övertryck bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 360 400 450
Mått
B x D x H mm
3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72 72
Vikt kg 8.100 7.481 7.027 8.500 8.202 7.262 8.600 8.434 7.815

ModellHSD 842
Arbetsövertryck bar 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 84,4 71,15 58,27
max. övertryck bar 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 500
Mått
B x D x H mm
3.570 x 2.145 x 2.350
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73
Vikt kg 8.700 8.666 8.368

SFC-utförande

ModellHSD 662 SFC HSD 782 SFC HSD 842 SFC
Arbetsövertryck bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,4 - 66,32 8,5 - 57,47 11,9 - 77,83 10 - 65,47 8 - 55,78 11,9 - 87,33 10 - 74,41 8 - 63,44
max. övertryck bar 8,5 12 8,5 12 15 8,5 12 15
Motorns nominella effekt kW 382 410 515
Mått
B x D x H mm
4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73 74 75
Vikt kg 9.100 8.967 9.600 9.113 8.980 10.100 9.934 9.315

Vallourec
En rund sak

Tryckluft för säkerheten

Skruvkompressorer från Kaeser säkerställer tillförlitligt och energieffektivt tillverkningen av stålrörskolosser på flera ton hos Vallourec.

Referensprojekt Vallourec