Membrantork


Den innovativa, kompakta torken för ökad effektivitet och säkerhet

Det speciella flow-konceptet för permanent effektiv torkning är ett kännetecken för Kaesers membranmodul (KMM) liksom den nya, tätt packade spirallindningen av mycket verksamma membran av ihåliga fibrer.

Med KMM-torkarna är tryckdaggpunkter i minusområdet inte ett problem, inte ens i de minsta utrymmena! Dessutom visar de sina starka sidor när ingen energikälla finns tillgänglig eller när de är tappställestorkar i områden med risk för frost.

 • Flöde från 0,04 till 3,97 m³/min
 • TDP från +10 °C till −40 °C (en sänkning i förhållande till inloppstillståndet med upp till 90 °C)
 • utföranden med energibesparande stoppventil för spolluft som tillval

Dina fördelar

 • Överlägsen membrankonstruktion:
  Spiralarrangemanget av de extra tunna Kaeser membranfibrerna leder till en stor separationsyta med minimalt utrymmesbehov. Och via den effektiva avledningen av vattenmolekylerna inåt förblir de yttre membranporerna alltid redo att ta emot mer ("flow-konceptet").
 • Högsta möjliga driftsäkerhet:
  KMM-torkens alla funktionsdelar är placerade i ett stabilt hus. Förkopplade Kaeser-mikrofilter skyddar membranmodulerna tillförlitligt mot skadligt inträngande av smuts, aerosoler och olja.
 • Extra effektiv:
  Luftförluster minimeras med spolluftmunstycket med definierad öppningsdiameter. Under stilleståndstider ökar stoppventilen för spolluft (tillval) torkens lönsamhet avsevärt.
Det perfekta komplementet: DHS tryckhållningssystem
Tryckhållningssystem från Kaeser Kompressorer.

Ett jämnt luftflöde med få vibrationer är livsnödvändigt för ditt behandlingssystem – särskilt vid omstart av kompressorn.

 

Produktdetaljer

Överlägsen membrankonstruktion

Finaste membranfibrer

Membrantork, KMM – finare membranfibrer

Jämfört med konventionella membranfibertorkar är fibrerna i Kaeser-membranmodulen finare och många fler. Deras yta är därför betydligt större. På så sätt uppnås en bättre torkeffekt än med konventionella utföranden. Dessutom kännetecknas membranfibrerna av hög mekanisk stabilitet.

"Flow"-konceptet

Membrantork, KMM – "Flow"-koncept

Det ihåliga membranfibret består av ett mycket poröst stödskikt och ett inre vattengenomträngligt separationsskikt. Om fuktig luft strömmar in i fibrerna förångas vattnet i luften på grund av den höga partialtryckskillnaden mellan spolluft och fuktig tryckluft på väg genom avskiljningsskiktet. På så sätt är alltid stödskiktets porer genomsläppliga.

Effektiv torkning

Membrantork, KMM – effektiv torkning

Membranfibrernas spiralformiga helixstruktur runt torkmodulens inre kanal tillåter en kortare konstruktionslängd med samma torkeffekt. På så vis står mer aktiv membranyta per volymenhet till förfogande. Dessutom ger helixstrukturen en jämn fördelning av luften runt fibrerna och främjar vattentransporten.

Versioner och tillval

KMM med stoppventil för spolluft för ännu större energibesparing

 • KMM membranmodul med "Flow"-koncept och helix-lindning
 • Magnet-förstyrningsventil: 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, öppen vid strömlöshet
 • Förmonterad och inställd för drift
 • Inklusive utloppsljuddämpare
Membrantorkmodulernas funktion
Membrantorkmodulernas funktion
 1. Tryckluftsinlopp
 2. Membranfibermodul
 3. Ytterhus
 4. Spolluftsmunstycke
 5. Spolluftsutlopp
 6. Tryckluftsutlopp

Fuktig tryckluft strömmar in i huset. I membranmodulen når den membranfibrerna. En mindre del av den torkade tryckluften leds uppåt som spolluft runt fibrerna då den tryckavlastas till atmosfäriskt tryck. Den därigenom resulterande volymökningen ökar luftens förmåga att absorbera vattenånga. De olika vattenhalterna av motroterande flöden av spolluft och luft som ska torkas samt membranet som endast släpper igenom vattenånga bra gör att nästan uteslutande vattenmolekyler kan diffundera genom membranväggen. Både för den torra tryckluften och spolluften finns det ett separat utlopp.

Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren: