Torrkomprimerande skruvkompressorer med luftkylning

Tillförlitligt stark – upp till 45 °C omgivningstemperatur

Vid avsaknad av kylvatteninfrastruktur sörjer våra luftkylda torrkomprimerande skruvkompressorer för en säker tryckluftsförsörjning – och det vid omgivningstemperaturer upp till 45 °C. Även med tillräcklig effekt: Tack vare vår innovationskraft och kompetens inom maskin- och anläggningsbyggnad kan vi erbjuda luftkylda torrkomprimerande skruvkompressorer med en effekt upp till 355 kW.

 • Flöde från 4,2 till 51 m³/min
 • Tryck från 4 till 11 bar

Dina fördelar

 • Använd värmen på enklast möjliga sätt:
  Tack vare radialfläktar med högt resttryck kan den uppvärmda kylluften för det mesta användas till rumsuppvärmning utan att extra fläktar behövs.
 • Energieffektivitet in i minsta detalj:
  I stand-by-drift avger Kaesers temperaturstyrda stilleståndsfläkt den ackumulerade värmen på ett driftsäkert sätt – huvudfläkten kan därför stängas av!
 • Genialt underhållsvänlig:
  Vid rengöring svänger man enkelt ut aluminiumblockvärmeväxlarens första och andra steg.

Höjdpunkter i vår luftkylda CSG

Vattenmantelkylning

Vattenmantlad kylning för högre effektivitet.

Den effektiva vattenmantelkylningen ökar effektiviteten med flera procentenheter jämfört med oljemantelkylning. Dessutom förlängs växellådsoljans livslängd till 18 000 drifttimmar.

Variabelt kylluftsflöde

Det innovativa fläktsystemet säkerställer ett kylande luftflöde efter behov.

Tack vare det innovativa fläktsystemet regleras kylluftsflödet efter behov. Detta leder till en optimal anpassning till motsvarande belastningssituation och kyllufttemperatur.

 

Våra luftkylda och oljefritt komprimerande skruvkompressorer i detalj

Energieffektivitet är första prioritet
Spara med livscykelhantering: KAESER Life-Cycle Management

En kompressors investerings- och servicekostnader utgör endast en mindre del av hela livscykelkostnaden. Huvudandelen av totalkostnaden består av energikostnader. Som leverantör av tryckluftssystem erbjuder vi dig individuell planering perfekt anpassad till dina behov – en energieffektiv tryckluftsstation och pålitlig service. Vi står vid din sida som partner under tryckluftsstationens hela livslängd.

Effektiv och säker drift
Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2

Den integrerade kompressorstyrningen SIGMA CONTROL 2 samordnar tryckluftsproduktionen och driver anläggningen effektivt och säkert samt säkerställer perfekt samverkan i systemnätverket. Alla relevanta komponenter och driftlägen i systemet övervakas och utvärderas. Genom de olika kommunikationsfunktionerna har operatören alla möjligheter att ansluta systemen till styrsystem (SCADA).

Smarta lösningar i detalj

Fiberfria pulsationsdämpare

Fiberfria pulsationsdämpare

Effektivt, brett och med minsta möjliga tryckförluster dämpar den nya pulsationsdämparen oönskade vibrationer. Dess fiberfria konstruktion förhindrar att tryckluften kontamineras.

Högeffektiv kondensatavskiljare

Högeffektiv kondensatavskiljare

Tack vare sin flödestekniskt optimerade design kan vår nyutvecklade kondensatavskiljare avskilja det kondensat som uppstår efter luftkylarna på ett pålitligt sätt. Samtidigt är tryckförlusten minimal.

Tillval

Skruvbara Maskinfötter

 • Maskinfötter som kan skruvas fast i golvet

Ljuddämpare för tilluftsöppningen

 • Ljudisolerande galler framför värmeväxlarna

Kylluftsfiltermattor

 • Kylluftsfiltermattor i kompressorns insugsområde
 • Minskar nedsmutsning av värmeväxlarytor och insugsluftfilter

Hetluftanslutning

 • Direkt användning av den varma tryckluften, t. ex. för varmregenererande adsorptionstork eller som varm processluft.
 • På vissa modeller kan den önskade varmlufttemperaturen regleras inom vissa gränser.
Tekniska data CSG A

Grundutförande

ModellCSG 60 A CSG 75 A CSG 95 A
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,81 5,6 4,72 8,24 7,11 6,11 9,91 8,78 7,47
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 69 70
Vikt kg 2.500 2.550 2.550

ModellCSG 125 A CSG 150 A
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,36 12,27 11,32 15,1 14,53 13,45
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72
Vikt kg 2.550 2.800

T-utförande

ModellCSG 60 A T CSG 75 A T CSG 95 A T
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,8 5,59 4,71 8,22 7,1 6,1 9,88 8,77 7,46
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Tryckdaggpunkt °C 3 3 3
KyltorkABT 150 ABT 150 ABT 150
Mått
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 69 70
Vikt kg 2.700 2.750 2.750

ModellCSG 125 A T CSG 150 A T
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,33 12,24 11,3 14,51 13,43
max. övertryck bar 6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Tryckdaggpunkt °C 3 3
KyltorkABT 150 ABT 150
Mått
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72
Vikt kg 2.750 3.000

SFC-utförande

ModellCSG 75 A SFC CSG 95 A SFC CSG 125 A SFC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,04 - 8,27 4,02 - 6,98 4,75 - 9,79 4,73 - 8,71 4,71 - 7,82 5,25 - 13,32 5,22 - 11,9 4,93 - 10,58
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 72
Vikt kg 2.500 2.500 2.550 2.550

ModellCSG 150 A SFC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,25 - 16,04 5,22 - 14,47 5,2 - 13,25
max. övertryck bar 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73
Vikt kg 2.600

T-SFC-utförande

ModellCSG 75 A SFC T CSG 95 A SFC T CSG 125 A SFC T
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,04 - 8,22 4,01 - 6,96 4,74 - 9,77 4,72 - 8,68 4,71 - 7,79 5,24 - 13,2 5,22 - 11,84 4,93 - 10,54
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Tryckdaggpunkt °C 3 3 3
KyltorkABT 150 ABT 150 ABT 150
Mått
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 72
Vikt kg 2.700 2.700 2.750 2.750

ModellCSG 150 A SFC T
Arbetsövertryck bar 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,22 - 14,37 5,2 - 13,19
max. övertryck bar 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Tryckdaggpunkt °C 3
KyltorkABT 150
Mått
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73
Vikt kg 2.800

RD-utförande

ModellCSG 60 A i.HOC CSG 75 A i.HOC CSG 95 A i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,81 5,6 4,72 8,24 7,11 6,11 9,91 8,78 7,47
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Tryckdaggpunkt °C - - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 69 70
Vikt kg 3.200 3.250 3.250

ModellCSG 125 A i.HOC CSG 150 A i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,36 12,27 11,32 15,1 14,53 13,45
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Tryckdaggpunkt °C - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72
Vikt kg 3.250 3.500

RD-SFC-utförande

ModellCSG 75 A SFC i.HOC CSG 95 A SFC i.HOC CSG 125 A SFC i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,04 - 8,29 4,02 - 6,99 4,75 - 9,79 4,73 - 8,71 4,71 - 7,82 5,25 - 13,32 5,22 - 11,9 4,93 - 10,58
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Tryckdaggpunkt °C - - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 72
Vikt kg 3.200 3.200 3.250 3.250

ModellCSG 150 A SFC i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,25 - 16,04 5,22 - 14,5 5,2 - 13,25
max. övertryck bar 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Tryckdaggpunkt °C -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73
Vikt kg 3.300

Påbyggnadskyltork

ModellABT 130 ABT 150
Effektförbrukning kW 1,38 1,35
Tryckdaggpunkt °C 3 3
KylmedelR-513A R-513A
Drivhuseffekt631 631
Kylmedelsmängd kg 1,5 1,1
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,9 0,69
Hermetisk kylmedelskrets- -

Tekniska data DSG-2 A

Grundutförande

ModellDSG 140-2 A DSG 180-2 A DSG 220-2 A
Arbetsövertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 77 78 78
Vikt kg 3.400 3.550 3.650

ModellDSG 260-2 A DSG 290-2 A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 4 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 81
Vikt kg 3.800 4.000

SFC-utförande

ModellDSG 180-2 SFC A DSG 220-2 SFC A DSG 260-2 SFC A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 79 80
Vikt kg 4.150 4.250 4.400

ModellDSG 290-2 SFC A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 82
Vikt kg 4.600

RD-utförande

ModellDSG 140-2 i.HOC A DSG 180-2 i.HOC A DSG 220-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Tryckdaggpunkt °C -34 -36 -26 -33 -36 -26 -33 -35
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 77 78 78
Vikt kg 4.500 4.650 4.750

ModellDSG 260-2 i.HOC A DSG 290-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Tryckdaggpunkt °C -25 -32 -34 -24 -31 -33
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 81
Vikt kg 4.900 5.100

RD-SFC-utförande

ModellDSG 180-2 i.HOC SFC A DSG 220-2 i.HOC SFC A DSG 260-2 i.HOC SFC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Tryckdaggpunkt °C -26 -33 -36 -26 -32 -35 -25 -31 -34
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 79 80
Vikt kg 5.250 5.350 5.500

ModellDSG 290-2 i.HOC SFC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Tryckdaggpunkt °C -24 -30 -33
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 82
Vikt kg 5.700

Tekniska data FSG-2 A

Grundutförande

ModellFSG 300-2 A FSG 350-2 A FSG 420-2 A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 35,12 29,4 29,3 42,15 37,3 34,9 29,2 50,14 45,7 42 37,1
max. övertryck bar 4 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200 250
Mått
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 80
Vikt kg 5.550 5.750 5.950

ModellFSG 450-2 A FSG 500-2 A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 50,1 45,6 41,9 50 45,6
max. övertryck bar 6 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 315 315
Mått
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 81 82
Vikt kg 6.250 6.250

SFC-utförande

ModellFSG 420-2 SFC A FSG 500-2 SFC A FSG 520-2 SFC A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 12,95 - 45,84 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 15,48 - 50,77 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
max. övertryck bar 10 10 10
Motorns nominella effekt kW 250 315 355
Mått
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 81 83 84
Vikt kg 6.550 7.000 7.600

RD-utförande

ModellFSG 300-2 i.HOC A FSG 350-2 i.HOC A FSG 420-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 6 8 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 29,4 29,3 37,3 34,9 29,2 45,7 42 37,1
max. övertryck bar 8 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200 250
Tryckdaggpunkt °C -22 -31 -20 -29 -34 -19 -28 -32
Mått
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 80
Vikt kg 6.750 6.950 7.150

ModellFSG 450-2 i.HOC A FSG 500-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 8 10 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 45,6 41,9 50 45,6
max. övertryck bar 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 315 315
Tryckdaggpunkt °C -27 -31 -26 -30
Mått
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 81 82
Vikt kg 7.450 7.450

RD-SFC-utförande

ModellFSG 420-2 i.HOC SFC A FSG 500-2 i.HOC SFC A FSG 520-2 i.HOC SFC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
max. övertryck bar 10 10 10
Motorns nominella effekt kW 250 315 355
Tryckdaggpunkt °C -22 -28 -32 -18 -26 -31 -21 -26 -29
Mått
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 81 83 84
Vikt kg 7.750 8.200 8.800