Finansiering

Den senaste tekniken – utan investeringskostnader.

Vill du se till att dina maskiner och utrustning alltid ligger i teknikens framkant utan att behöva göra stora investeringar i dina produktionsanläggningar? Då kan vi tillsammans med våra finansieringspartners erbjuda dig möjligheten att finansiera stationära kompressorer och behandlingskomponenter, liksom mobila byggkompressorer. Kontakta bara oss. Vi tar gärna fram en offert till dig som är skräddarsydd efter dina speciella behov.

Dina fördelar

  • Planeringssäkerhet:
    Du kan planera dina kostnader jämnt fördelade och noggrant.
  • Från fasta kostnader till variabla kostnader:
    Din likviditet skonas.
  • Hög kvalitet och effektiv:
    Din verksamhets utrustning har alltid den senaste tekniken.