Blåsmaskin

Tyst prestandaunder – från vakuum till lågt tryck

Kaesers blåsmaskiner ger en särskilt effektiv, underhållssnål och tyst tryckluftsproduktion inom de mest skiftande användningsområden:

 • vid pneumatisk transport av massgods
 • inom vattendistribution – t.ex. för luftning av sedimenteringsbassänger och spolning av filter
 • vid blås- och kylluftsproduktion i industrin
 • vid mobil användning – t.ex. i blandar-, silo- och sugfordon

Vi erbjuder er tre koncept som kan användas:

 • Blåsmaskiner med våra effektiva OMEGA-rotorer som har 3 lober och låga pulseringar.

 • Skruvblåsmaskiner med den särskilt energibesparande SIGMA profilen – optimerad av KAESER särskilt vad gäller tryck och kapacitet.

 • Turboblåsmaskiner med slitstarka, magnetlagrade höghastighetsmotorer.


En överblick av våra blåsmaskinerSkruvblåsmaskin upp till 250 kW

Skruvblåsmaskin i serierna DBS, EBS och FBS från Kaeser Kompressorer

Ett under av effektivitet

 • Kapacitet upp till 160 m³/min
 • Den mycket effektiva SIGMA-profilen, nu även i blåsmaskinsektorn
 • Optimal dämpning av pulseringar och tystgående drift
 • Anslutningsklar komplett lösning med kraftelsystem och den senaste styrtekniken
Genväg
Skruvblåsmaskin upp till 250 kW

Turbo blowers

Turboblåsmaskin Pillaerator från Kaeser Kompressorer.

Processluftens mästare

 • Flöde upp till 267 m³/min
 • Höghastighetsmotor med magnetlager
 • obegränsad startfrekvens
 • Brett reglerområde
Genväg
Turbo blowers

Blåsmaskiner upp till 250 kW

Blåsmaskingrupp från Kaeser Kompressorer.

Tålig platsbesparare

 • Flöde160 m³/min
 • Robust och lång livslängd
 • Mer effektivitet och mångsidighet
 • Finns med elskåp som tillval
Genväg
Blåsmaskiner upp till 250 kW

Blåsmaskiner, separata block

Monoblock, vridkolvsblåsmaskin, för montering i OEM-systemlösningar

För montering i OEM-systemlösningar

 • de mest skiftande specialtillämpningar är möjliga – för ångkompression vid vakuumdestillation, för finvakuumproduktion eller för matning av kvävgas
 • även lämpad för mobil användning – t.ex. i sug-, silo- och blandfordon
 • Sugförmåga på från 5 till 160 m³/min upp till 1 bars övertryck eller 0,5 eller 0,9 bars undertryck
Genväg
Blåsmaskiner, separata block

Efterkylare/värmeväxlare

Efterkylare/värmeväxlare ACA

För effektiv processluftkylning eller värmeåtervinning

 • med luft som kylmedium – beroende på plats och erforderlig kyleffekt
 • möjliggör matning av värmekänsligt massgods
 • Man kan utan problem använda den bildade spillvärmen
Genväg
Efterkylare/värmeväxlare