Blåsmaskin

Tyst prestandaunder – från vakuum till lågt tryck

Kaesers blåsmaskiner ger en särskilt effektiv, underhållssnål och tyst tryckluftsproduktion inom de mest skiftande användningsområden:

 • vid pneumatisk transport av massgods
 • inom vattendistribution – t.ex. för luftning av sedimenteringsbassänger och spolning av filter
 • vid blås- och kylluftsproduktion i industrin
 • vid mobil användning – t.ex. i bland-, silo- och sugfordon

Vi erbjuder er två koncept som kan användas:

 • Blåsmaskiner med våra effektiva OMEGA-rotorer med 3 lober och låga pulseringar

 • Skruvblåsmaskin med den särskilt energibesparande SIGMA-profilen – optimerad av KAESER särskilt vad gäller tryck och kapacitet


En överblick av våra blåsmaskinerCOMPACT-blåsmaskiner till 200 kW

COMPACT-blåsmaskiner till 132 kW

Utrymmesbesparande konstruktionskoncept – med matarmängder på upp till 93 m³/min

 • omedelbart driftklar (Plug-and-Play)
 • enkel åtkomst till alla anslutningar, kan därigenom placeras på ett utrymmesbesparande sätt och direkt bredvid varandra
 • även lämpad för uppställning utomhus

Genväg
COMPACT-blåsmaskiner till 200 kW

Blåsmaskiner, stora aggregat till 250 kW

Vridkolvsblåsmaskin, stort aggregat, HB

Särskilt effektiv – med matarmängder på upp till 160 m³/min

 • Det optimala konstruktionskonceptet sparar monteringsarbete – även underhållsarbeten eller ombyggnader i efterhand kan utföras på enklast och snabbast tänkbara sätt
 • Medelspänningsmotorer på upp till 6 600 V är möjliga

Genväg
Blåsmaskiner, stora aggregat till 250 kW

Blåsmaskiner, separata block

Monoblock, vridkolvsblåsmaskin, för montering i OEM-systemlösningar

För montering i OEM-systemlösningar

 • de mest skiftande specialtillämpningar är möjliga – för ångkompression vid vakuumdestillation, för finvakuumproduktion eller för matning av kvävgas
 • även lämpad för mobil användning – t.ex. i sug-, silo- och blandfordon
 • Sugförmåga på från 5 till 160 m³/min upp till 1 bars övertryck eller 0,5 eller 0,9 bars undertryck

Genväg
Blåsmaskiner, separata block

Efterkylare/värmeväxlare

Efterkylare/värmeväxlare ACA

För effektiv processluftkylning eller värmeåtervinning

 • med luft som kylmedium – beroende på plats och erforderlig kyleffekt
 • möjliggör matning av värmekänsligt massgods
 • Man kan utan problem använda den bildade spillvärmen

Genväg
Efterkylare/värmeväxlare