KAESER Blåsmaskin

Tyst prestandaunder – från vakuum till lågt tryck

Kaesers blåsmaskiner ger en särskilt effektiv, underhållssnål och tyst tryckluftsproduktion inom de mest skiftande användningsområden:

 • vid pneumatisk transport av massgods
 • inom vattendistribution – t.ex. för luftning av sedimenteringsbassänger och spolning av filter
 • vid blås- och kylluftsproduktion i industrin
 • vid mobil användning – t.ex. i blandar-, silo- och sugfordon

Vi erbjuder er tre koncept som kan användas:

 • Blåsmaskiner med våra effektiva OMEGA-rotorer som har 3 lober och låga pulseringar.

 • Skruvblåsmaskiner med den särskilt energibesparande SIGMA profilen – optimerad av KAESER särskilt vad gäller tryck och kapacitet.

 • Turboblåsmaskiner med slitstarka, magnetlagrade höghastighetsmotorer.


En överblick av våra blåsmaskinerSkruvblåsmaskin upp till 250 kW

Skruvblåsmaskin i serierna DBS, EBS och FBS från Kaeser Kompressorer

Ett under av effektivitet

 • Kapacitet upp till 160 m³/min
 • Den mycket effektiva SIGMA-profilen, nu även i blåsmaskinsektorn
 • Optimal dämpning av pulseringar och tystgående drift
 • Anslutningsklar komplett lösning med kraftelsystem och den senaste styrtekniken
Genväg
Skruvblåsmaskin upp till 250 kW

Turbo blowers

Turboblåsmaskin Pillaerator från Kaeser Kompressorer.

Processluftens mästare

 • Flöde upp till 267 m³/min
 • Höghastighetsmotor med magnetlager
 • obegränsad startfrekvens
 • Brett reglerområde
Genväg
Turbo blowers

Blåsmaskiner upp till 250 kW

Blåsmaskingrupp från Kaeser Kompressorer.

Tålig platsbesparare

 • Flöde160 m³/min
 • Robust och lång livslängd
 • Mer effektivitet och mångsidighet
 • Finns med elskåp som tillval
Genväg
Blåsmaskiner upp till 250 kW

Blåsmaskiner, separata block

Monoblock, vridkolvsblåsmaskin, för montering i OEM-systemlösningar

För montering i OEM-systemlösningar

 • de mest skiftande specialtillämpningar är möjliga – för ångkompression vid vakuumdestillation, för finvakuumproduktion eller för matning av kvävgas
 • även lämpad för mobil användning – t.ex. i sug-, silo- och blandfordon
 • Sugförmåga på från 5 till 160 m³/min upp till 1 bars övertryck eller 0,5 eller 0,9 bars undertryck
Genväg
Blåsmaskiner, separata block

Efterkylare/värmeväxlare

Efterkylare/värmeväxlare ACA

För effektiv processluftkylning eller värmeåtervinning

 • med luft som kylmedium – beroende på plats och erforderlig kyleffekt
 • möjliggör matning av värmekänsligt massgods
 • Man kan utan problem använda den bildade spillvärmen
Genväg
Efterkylare/värmeväxlare

Frågor och svar om blåsmaskiner

Vad är en blåsmaskin?

En blåsmaskin är en kompressor som optimerats för att producera stora mängder luft med lågt över- eller undertryck. De används tex vid pneumatisk transport och där blåsluft behövs i industrier eller vid vattenrening till exempel.

Var används blåsmaskiner?

Blåsmaskiner har ett brett användningsområde, till exempel på vattenreningsverk för luftning av sedimentsbassänger och inom livsmedelsindustrin för pneumatisk transport av grödor och annat.  De finns även i versioner som skapar undertryck för sugapplikationer inom sophantering med mera.