Kaesers livscykelhantering
Maskiner med framtid

Låga livscykelkostnader och säker tryckluftstillgänglighet även under besvärliga förhållanden: Vi vill att du ska vara nöjd. Så länge anläggningen finns kvar.

Life-Cycle-hantering
100 % kvalitet 100 % service
100 % kvalitet 100 % service

Vi använder all vår kunskap för att din tryckluftsförsörjning ska vara säker: Fjärrdiagnos, jourtjänst dygnet runt och modern logistik när det gäller delar.

KAESER AIR SERVICE
Maskiner med framtid
KAESER-produkter – innovation möter lönsamhet

Från verkstaden till storindustrier, från gruvan till oljeraffinaderier: Över hela världen upptäcker fler och fler kunder Kaesers kvalitetstryckluftssystem ”Made in Germany” och drar nytta av optimal tillgång på tryckluft och låga livscykelkostnader:

 • Utomordentlig energibalans enligt principen ”Mer tryckluft med mindre energi”
 • Tidsbesparande underhåll och manövrering
 • Högsta materialkvalitet och lång livslängd

Kaesers servicenätverk sörjer för driftssäkerhet i alla lägen med sin toppmoderna logistik.

En överblick av våra produkter


Visa produktdetaljer
Dölj

Oavsett om det är en kompakt eller elektroniskt styrd industrianläggning: Kaeser skruvkompressorer är utrustade med den innovativa SIGMA-profilen. Jämfört med konventionella utföranden kan du göra en energibesparing på upp till 15 %.

Vår produktsortiment omfattar t.ex.:

 • Vätskeinsprutade skruvkompressorer
 • Oljefritt komprimerande skruvkompressorer
 • Vakuum-skruvaggregat
Visa produktdetaljer
Dölj

För varje kapacitets- och kvalitetsbehov levererar Kaesers blåsmaskiner sug-, blås- eller transportluft – pålitligt,tyst och effektivt.

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Blåsmaskiner med lågpulserande OMEGA-rotorer – från enkelblock till stora aggregat
 • Skruvblåsmaskin med den energibesparande SIGMA-profilen
 • Efterkylare för processluftkylning och värmeåtervinning
Visa produktdetaljer
Dölj

Kaesers bearbetningslösningar tillhandahåller på ett effektivt sätt en störningsfri och skonsam tryckluftsinsats med önskad renhetsgrad. Säkerställ din process- och produktkvalitet till låga kostnader.

Vår produktportfolio innehåller:

 • Cyklonavskiljare och tryckluftsfilter – för avskiljning av kondensat, damm, aerosol och oljeånga
 • Tryckluftstork – för att undvika kondens och korrosion
 • Kondensat- och olje-vatten-avskiljare – för avledning och behandling av kondensat
Visa produktdetaljer
Dölj

Koncentrera er på er kärnverksamhet, så tar vi hand om tryckluftsförsörjningen. Fördelar för dig: Du har inga stora investeringskostnader, utan betalar bara för det du förbrukar – till ett förmånligt fast pris!

Detta ordnar vi åt dig:

 • Vi analyserar ditt tryckluftsbehov.
 • Vi installerar och driver tryckluftssystemet.
 • Vi håller det alltid i tekniskt och energimässigt toppskick.
Visa produktdetaljer
Dölj

Kaesers kolvkompressorprogram täcker med sina många modeller och kapacitetsklasser alla tänkbara användningsområden – mobila eller stationära. 

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Tryckluft för verkstad och drift
 • Skräddarsydda industrianläggningar
 • Boosters för långvarigt högtryck
Visa produktdetaljer
Dölj

Genom en perfekt avstämning av ett nätverk av tryckluftsenheter möjliggörs stora besparingar. Kaesers styrningar är mästare när det gäller tryckluftshantering, kostnadsstyrning och kommunikation.

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Kompressorstyrningar för behovsanpassad kapacitetsoptimering av kompressorn
 • System för tryckluftshantering för att optimera den totala systemprestandan
Visa produktdetaljer
Dölj

Kaeser lagrings- och tryckhållningssystem är viktiga komponenter för den tillförlitliga och lönsamma tryckluftsgenereringen.

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Tryckluftsbehållare – för lagring, kondensatavskiljare och som buffert för förbrukningstoppar
 • DHS tryckhållningssystem för ett ständigt säkert nättryck
Visa produktdetaljer
Dölj

Kraftfull, robust och enkel att manövrera: Kaeser MOBILAIR-programmet står för optimal tillgång på tryckluft, även under tuffa förhållanden.

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Byggplats-power i alla tänkbara chassi- och utrustningsvarianter – från kompaktenhet till stor kompressor
 • Avpassade verktyg – även i prisvärda Economy-utföranden
 • Den nya torrdrivna giganten M500-2, för stora industriföretag

KAESER-produkter

KAESER KOMPRESSORER är leverantör av system och tjänster för försörjning av produktions- och arbetsprocesser med tryckluft som energimedium. 

Kaesers produkter omfattar mobila och stationära kompressorer som blåsmaskiner, skruvkompressorer och kolvkompressorer, men även styrningar och lösningar för tryckluftsfördelning, tryckluftslagring, behandling och kondensatteknik.

För kunder som endast är intresserade av tillgången till själva tryckluften erbjuder Kaeser tilltalande entreprenadmodeller

Kaesers tryckluftslösningar tillverkas i Tyskland på moderna precisionsanläggningar (märkeskvalitet made in Germany) och uppfyller de högsta kraven på lång livslängd och stabilitet. Likaså är de mycket innovativa och förbättras kontinuerligt i ständig dialog med våra kunder.

Målet med den kontinuerliga optimeringen av Kaeser-produkterna är förbättrad energieffektivitet (”Mer tryckluft med mindre energi”), största möjliga tillgänglighet för tryckluftsanläggningarna och optimal lönsamhet för kunden totalt sett (låga livscykelkostnader).