Kaesers livscykelhantering
Maskiner med framtid

Låga livscykelkostnader och säker tryckluftstillgänglighet även under besvärliga förhållanden: Vi vill att du ska vara nöjd. Så länge anläggningen finns kvar.

Life-Cycle-hantering
100 % kvalitet 100 % service
100 % kvalitet 100 % service

Vi använder all vår kunskap för att din tryckluftsförsörjning ska vara säker: Fjärrdiagnos, jourtjänst dygnet runt och modern logistik när det gäller delar.

KAESER AIR SERVICE
Maskiner med framtid
KAESER-produkter – innovation möter lönsamhet

Från verkstaden till storindustrier, från gruvan till oljeraffinaderier: Över hela världen upptäcker fler och fler kunder Kaesers kvalitetstryckluftssystem ”Made in Germany” och drar nytta av optimal tillgång på tryckluft och låga livscykelkostnader:

 • Utomordentlig energibalans enligt principen ”Mer tryckluft med mindre energi”
 • Tidsbesparande underhåll och manövrering
 • Högsta materialkvalitet och lång livslängd

Kaesers servicenätverk sörjer för driftssäkerhet i alla lägen med sin toppmoderna logistik.

En överblick av våra produkter


Visa produktdetaljer
Dölj

Oavsett om det är en kompakt eller elektroniskt styrd industrianläggning: Kaeser skruvkompressorer är utrustade med den innovativa SIGMA-profilen. Jämfört med konventionella utföranden kan du göra en energibesparing på upp till 15 %.

Vår produktsortiment omfattar t.ex.:

 • Vätskeinsprutade skruvkompressorer
 • Oljefritt komprimerande skruvkompressorer
 • Vakuum-skruvaggregat
Visa produktdetaljer
Dölj

För varje kapacitets- och kvalitetsbehov levererar Kaesers blåsmaskiner sug-, blås- eller transportluft – pålitligt,tyst och effektivt.

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Blåsmaskiner med lågpulserande OMEGA-rotorer – från enkelblock till stora aggregat
 • Skruvblåsmaskin med den energibesparande SIGMA-profilen
 • Efterkylare för processluftkylning och värmeåtervinning
Visa produktdetaljer
Dölj

Kaesers bearbetningslösningar tillhandahåller på ett effektivt sätt en störningsfri och skonsam tryckluftsinsats med önskad renhetsgrad. Säkerställ din process- och produktkvalitet till låga kostnader.

Vår produktportfolio innehåller:

 • Cyklonavskiljare och tryckluftsfilter – för avskiljning av kondensat, damm, aerosol och oljeånga
 • Tryckluftstork – för att undvika kondens och korrosion
 • Kondensat- och olje-vatten-avskiljare – för avledning och behandling av kondensat
Visa produktdetaljer
Dölj

Koncentrera er på er kärnverksamhet, så tar vi hand om tryckluftsförsörjningen. Fördelar för dig: Du har inga stora investeringskostnader, utan betalar bara för det du förbrukar – till ett förmånligt fast pris!

Detta ordnar vi åt dig:

 • Vi analyserar ditt tryckluftsbehov.
 • Vi installerar och driver tryckluftssystemet.
 • Vi håller det alltid i tekniskt och energimässigt toppskick.
Visa produktdetaljer
Dölj

Kaesers kolvkompressorprogram täcker med sina många modeller och kapacitetsklasser alla tänkbara användningsområden – mobila eller stationära. 

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Tryckluft för verkstad och drift
 • Skräddarsydda industrianläggningar
 • Boosters för långvarigt högtryck
Visa produktdetaljer
Dölj

Genom en perfekt avstämning av ett nätverk av tryckluftsenheter möjliggörs stora besparingar. Kaesers styrningar är mästare när det gäller tryckluftshantering, kostnadsstyrning och kommunikation.

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Kompressorstyrningar för behovsanpassad kapacitetsoptimering av kompressorn
 • System för tryckluftshantering för att optimera den totala systemprestandan
Visa produktdetaljer
Dölj

Kaeser lagrings- och tryckhållningssystem är viktiga komponenter för den tillförlitliga och lönsamma tryckluftsgenereringen.

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Tryckluftsbehållare – för lagring, kondensatavskiljare och som buffert för förbrukningstoppar
 • DHS tryckhållningssystem för ett ständigt säkert nättryck
Visa produktdetaljer
Dölj

Kraftfull, robust och enkel att manövrera: Kaeser MOBILAIR-programmet står för optimal tillgång på tryckluft, även under tuffa förhållanden.

Vår produktportfolio innehåller t.ex.:

 • Byggplats-power i alla tänkbara chassi- och utrustningsvarianter – från kompaktenhet till stor kompressor
 • Avpassade verktyg – även i prisvärda Economy-utföranden
 • Den nya torrdrivna giganten M500-2, för stora industriföretag

Frågor och svar om tryckluft

Hur komprimerar man luft?

Luft komprimeras genom att utrymmet för en given mängd luft minskas. Ju mindre utrymme luften ges desto högre blir lufttrycket. En luftkompressor producerar komprimerad luft, så kallad tryckluft, vanligen till en tank där tryckluften kan bevaras och användas efter behov.

Vad menas med fri angiven luftmängd?

Fri angiven luftmängd, eller FAD, Free Air Delivery, är ett mått på kompressorers kapacitet. Det är mängden luft av omgivande atmosfäriskt tryck som kompressorn kan suga in under en tidsenhet. Det mäts normalt i liter per minut eller för industrikompressorer kubikmeter per minut, m³/min.

Hur stor kompressor behöver man?

I många verksamheter står produktionen av tryckluft för en väsentlig del av energiförbrukningen. Därför är det viktigt att kompressorn inte är större, kan producera mer luft eller högre tryck än vad som behövs. I industrin är det vanligt med en kombination av olika stora kompressorer som kan producera tryckluft var för sig eller tillsammans för att så energieffektivt som möjligt generera arbetsskiftets olika behov för stunden.

Vad ska man tänka på när man köper en kompressor?

När man köper kompressorer finns det mycket som är viktigt att tänka på. Man behöver veta hur mycket luft som behövs, vilket lufttryck och hur ren och torr tryckluften behöver vara.

Hur får man torr tryckluft?

För att undvika driftsstörningar i tryckluftssystemet behöver luften vara torr. Efter att tryckluften komprimerats i kompressorn kyls den ned. Eftersom varm luft kan rymma mer luftfuktighet än kall luft, som har sämre vattenupptagningsförmåga, fälls vatten ut som kondensat och separeras från tryckluften. Vid behov av torrare luft kan ytterligare vatten skiljas av i en separat kyl- eller absorptionstork, olika tekniker beroende på hur torr tryckluften behöver vara. Därefter värms tryckluften åter till omgivande temperatur, men är nu torr. 
Exempel: Omgivande luft i atmosfäriskt tryck en varm sommardag med 25°C kan rymma 23 g vatten per kubikmeter. Nu komprimeras den luften i en kompressor till 10 bars tryck och behandlas i efterföljande kyltork till en torrhet motsvarande tryckdaggpunkt +3°C. Luften, som nu ryms i 1/10 så stort utrymme bär efter den behandlingen på ca 6 g vatten per kubikmeter. När luften åter släpps ut till atmosfäriskt tryck blir volymen 10 gånger större än den komprimerade men mängden vatten förblir oförändrad och fördelas på den större volymen. Luften innehåller nu 0,6g vatten per kubikmeter.

Kan man koppla ihop två kompressorer?

För industriellt bruk är det vanligt att man kopplar ihop flera kompressorer för att täcka varierande behov av luftmängd och tryck. För produktion av riktigt höga tryck är det också vanligt att lufttrycket byggs upp succesivt genom att en till kompressor, en så kallad booster, kopplas i serie med den första.

KAESER-produkter

KAESER KOMPRESSORER är leverantör av system och tjänster för försörjning av produktions- och arbetsprocesser med tryckluft som energimedium. 

Kaesers produkter omfattar mobila och stationära kompressorer som blåsmaskiner, skruvkompressorer och kolvkompressorer, men även styrningar och lösningar för tryckluftsfördelning, tryckluftslagring, behandling och kondensatteknik.

För kunder som endast är intresserade av tillgången till själva tryckluften erbjuder Kaeser tilltalande entreprenadmodeller

Kaesers tryckluftslösningar tillverkas i Tyskland på moderna precisionsanläggningar (märkeskvalitet made in Germany) och uppfyller de högsta kraven på lång livslängd och stabilitet. Likaså är de mycket innovativa och förbättras kontinuerligt i ständig dialog med våra kunder.

Målet med den kontinuerliga optimeringen av Kaeser-produkterna är förbättrad energieffektivitet (”Mer tryckluft med mindre energi”), största möjliga tillgänglighet för tryckluftsanläggningarna och optimal lönsamhet för kunden totalt sett (låga livscykelkostnader).