Arbeta hos Kaeser

Vi har våra medarbetare att tacka för mycket. De utgör ett kraftfullt lag, som vi sätter ribban med på den globala marknaden.
Vi söker hela tiden fler medlemmar till detta team. Vi pratar gärna med engagerade studenter och högskoleutbildade, och även med yrkeskunniga om möjligheterna att jobba hos oss.

Tradition och hållbarhet

Vårt företag kan se tillbaka på en lång och framgångsrik historia. Det grundades redan 1919 när Carl Kaeser d.ä. öppnade sin maskinverkstad. Idag leder dennes barnbarn Thomas Kaeser företaget. Denna familjeanda går att se överallt. Ömsesidig respekt och lagarbete är grunden för det dagliga samarbetet. Att vårt företag ägs av familjen stärker vår hållbarhet.

Ansvar och säkerhet

Våra medarbetare bidrar i hög grad till att vi etablerat oss som världsledande leverantör av kompressorer och tryckluftsteknik och även kan behålla denna position. Därför är det självklart att vi bryr oss om våra medarbetare. Vi tar ansvar för dem och erbjuder dem en säker arbetsplats. Våra anställda kan lita på oss.

Kvalitet och anseende

Som ett av de ledande företagen i vårt område är det vår plikt att tillverka produkter av högsta kvalitet och konsekvent ta fram innovationer. Därigenom säkerställs en hög efterfrågan på våra produkter på den internationella marknaden.

Dina möjligheter hos KAESER

Din yrkesmässiga vidareutveckling ligger i vårt intresse. Regelbundna och aktuella utbildningsprogram erbjuder dig möjligheten att ständigt utöka din kompetens. Vi finns i över 140 länder på alla kontinenter. Vi stöder gärna din strävan att vidareutvecklas i vår företagsgrupp.
Som medarbetare hos Kaeser är du ansvarig för vår innovationskraft och kvaliteten i våra produkter. Hos oss får du fritt utrymme att påverka och följa dina personliga mål.

Bidra till vår fortsatta utveckling

Jobba hos KAESER – en investering för framtiden

Våra medarbetares kreativitet, engagemang och flexibilitet bidrar avsevärt till vår framgång. Vi vill förstärka vårt team ytterligare och erbjuder intressanta och krävande uppgifter inom olika områden.

Prova oss – du kommer inte att ångra dig.