Adsorptionstork, kallregenererande, från 1,17 till 154,53 m³/min

Ekonomisk och säker ned till TDP −70 °C

De kraftfulla kompakta och stora adsorptionstorkarna i DC-serien trotsar även de mest krävande användningsförhållanden och utmärker sig med extra låga service- och driftkostnader. Särskilt deras minimala regenereringsluftbehov och den energibesparande styrningen ECO CONTROL ser till att deras anskaffningskostnader snabbt är avbetalda.

 • TDP till –70 °C
 • Flöde 1,17 till 154,53 m³/min
 • ECO CONTROL BASIC eller ECO CONTROL med innovativ, trendregistrerande tryckdaggpunktsreglering (E-pack tillval)
 • kan som tillval kopplas till aktivt koltorn, ACT – för teknisk oljefri tryckluft enligt högsta möjliga krav

Dina fördelar

 • Låga driftkostnader:
  Adsorptionstorkar från och med modell DC 12 har ett extra litet regenereringsluftbehov – bland annat tack vare en optimal tillströmning av det högkvalitativa torkmedlet. Dessutom används värmen som uppstår vid adsorptionen även för regenereringen.
 • Energibesparande regleringsintelligens:
  Den lastberoende styrningen ECO CONTROL i DC "E-pack"-versionerna använder den extra säkra trendregistrerande daggpunktsregleringen för maximal energibesparing.
 • Billig när det gäller service och underhåll:
  DC-torkar består av komponenter med särskilt hög kvalitet och lång livslängd. In- och utlopp samt filterhusen är extra lätt åtkomliga. Ljuddämparna är särskilt lätta att ta isär och rengöra.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Kondensatbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Kombination med aktivt koltorn
DC-tork med aktivkoladsorberare

Från storlek DC 12 finns DC-torkarna med aktivt koltorn, ACT, som är perfekt anpassade På detta sätt produceras oljefri tryckluft för högsta möjliga standard (koncentrationsområde 0 till 0,01 mg/m³).
Ramkonstruktionen för de kompakta adsorptionstorkarna upp till storlek DC 133 gör det enkelt att ansluta det aktiva koltornet, ACT.

ECO CONTROL – trendregistrerande daggpunktsreglering
ECO CONTROL: Trendregistrerande daggpunktsreglering
 1. Temperatursensorer

Framför allt vid variabla flödes-, tryck- eller temperaturvärden sparar ECO CONTROL avsevärda mängder energi. Den trendregistrerande daggpunktsregleringen är mer ekonomiskt fördelaktig och säkrare än konventionella daggpunktsregleringar.

 • Den reagerar direkt på förändringar av temperaturdifferenser i torkmedlet, inte först när tryckdaggpunkten stiger i torkens utlopp.
 • För varje cykel görs en ny mätning och jämförelse av temperaturdifferenserna.
 • Behållarna växlas först efter att torkmedlet har utnyttjats optimalt. På så sätt kan varje torkfas beroende på last förlängas med upp till 30 minuter för att spara regenereringsluft.
 • Ingen dyr och servicekrävande daggpunktsmätare krävs.
 • Utesluter också regelbundna kostnader för kalibrering.
 • Till skillnad från en daggpunktsmätare kan temperatursensorernas funktion enkelt kontrolleras tack vare säker öppen krets övervakning.
Life-cycle costs of conventional dryers compared to DC series
Life-cycle costs of KAESER desiccant dryers compared to conventional desiccant dryers.
 1. Investment
 2. Maintenance materials
 1. Regeneration
 2. Savings potential

DC series desiccant dryers from KAESER achieve extremely low life-cycle costs. The costs for regeneration and maintenance materials are significantly higher for conventional models using molecular sieve filling. In the case of a 10 m³/min dryer, purchasing a DC series model can net potential savings of up to € 90,000 over a 10-year period. Furthermore, DC series desiccant dryers require significantly less maintenance.

Tekniska data