Adsorptionstork, kallregenererande, från 1,60 till 155,50 m³/min

Från frostskydd till högteknologiska applikationer

Adsorptionstorkarna i i.DC-serien torkar tryckluft ned till en tryckdaggpunkt på −70 °C. De imponerar genom ett tillförlitligt anläggningskoncept, hög energieffektivitet och ytterst låga underhållskostnader. Skydda dina reglerarmaturer och friliggande ledningar tillförlitligt mot frost och torkad tryckluft för känsliga processer till minimala totala kostnader.

  • TDP till –70 °C
  • Flöde 1,60 till 155,50 m³/min
  • Energisparstyrning ECO CONTROL 3 för omfattande systemövervakning
  • Kan som tillval kopplas till aktivt koltorn, ACT – för teknisk oljefri tryckluft enligt högsta möjliga krav

Dina fördelar

  • Pålitliga och kompakta:
    Högvärdiga komponenter, vattenbeständigt högpresterande torkmedel och generösa påfyllnadsmängder. Alla modeller är byggda på en stabil stomme och sparar plats.
  • ECO CONTROL 3 – effektiv och nätverkskompatibel:
    Den nätverkskompatibla styrningen med 7-tums pekskärm ger omfattande systemövervakning med omfattande rapportering, grafisk representation av processparametrar och ett R- och I-schema med realtidsdata. Daggpunktskontrollen, som detekterar trender som standard, säkerställer betydande energibesparingar vid dellast. Med tryckdaggpunktsgivare som tillval kan tryckdaggpunkten visas och alternativa kontrollerade variabler kan också användas.
  • Underhållssnål konstruktion:
    Tack vare den skonsamma driften med särskilt långa cykeltider och komponenternas mycket höga kvalitet, till exempel ventilerna och den generöst dimensionerade torkmedelsmängden, rekommenderar vi en grundlig renovering endast var femte år. Du skonar plånboken eftersom renoveringen är mycket enkel och går snabbt att genomföra.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Olje-vattenavskiljare Aquamat i.CF60

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Kombination med aktivtkoladsorberare
Adsorptionstork i kombination med aktivtkoladsorberare för tekniskt oljefri tryckluft.

Från storlek i.DC 126 och uppåt är DC-torkarna matchade med ACT-aktivtkoladsorberare med en exakt avstämd prestanda. På så sätt kan tekniskt oljefri tryckluft för de högsta kraven skapas (restoljehalt klass 1 enligt ISO 8573-1). Ramkonstruktionen upp till storlek i.DC 140 gör det enkelt att ansluta ACT-aktivtkoladsorberaren

Ekonomisk drift tack vare effektiv design

Med i.DC-serien säkerställer KAESER kompromisslös effektivitet även i grundutförandet. ECO CONTROL 3-styrningen och den trendkännande daggpunktsregleringen ger maximal energibesparing vid dellast. Den generösa storleken på de kallregenererande adsorptionstorkarna (till exempel 10-minuterscykeln för DTP på -40 °C) och den konsekventa användningen av högkvalitativa komponenter (till exempel hållbar ventilteknik och motståndskraftigt premiumtorkmedel) garanterar effektiv drift med minimalt underhållsbehov (till exempel renovering var femte år). 

Fördelar för dig: Minimal totalkostnad, maximal besparing.

ECO CONTROL 3 – Tillförlitlig. Intelligent. Effektiv.

Pålitlig torkning

Hjärtat i den optimerade i.DC-serien är den nya styrningen ECO CONTROL 3. Den tydligt strukturerade menynavigeringen och pekskärmen på 7 tum ger optimal kontroll över hela torkprocessen. Den är utrustad med ett Modbus TCP (Ethernet)-gränssnitt för anslutning till överordnade styrningar eller för integrering i KAESER SIGMA NETWORK.

Innovativ och energieffektiv styrning ECO CONTROL 3.

Intelligent styrning

ECO CONTROL 3 har en modern och omfattande systemövervakning. Här ingår ett omfattande rapporteringssystem med historikminne, detaljerad underhållshantering, grafisk representation av tidsförloppet för alla temperaturer och tryckdaggpunkten (tillval) samt ett R&I-schema med integrerade realtidsdata.

Effektivitet med daggpunktsreglering

Redan grundversionen av i.DC-serien levereras med den robusta och underhållsfria trenddetekterande daggpunktsregleringen. Den erbjuder en betydande energibesparingspotential vid dellastdrift. På begäran kan en högkvalitativ tryckdaggpunktsgivare också integreras. Som ett resultat blir tryckdaggpunkten tillgänglig för visning, vidarebefordran och även som en kontrollerad variabel – som ett alternativ till trenddetektering. Praktiskt: Även om sensorn inte ger någon signal, till exempel på grund av en kalibrering, är en lastberoende reglering fortfarande möjlig.

Tekniska data