Adsorptionstork, kallregenererande, från 1,17 till 154,53 m³/min

Från frostskydd till högteknologiska applikationer

Adsorptionstorkarna i DC-serien torkar tryckluft ned till en tryckdaggpunkt på −70 °C. De imponerar genom en tillförlitlig anläggningskonstruktion, hög energieffektivitet och ytterst låga underhållskostnader. Skydda dina reglerarmaturer och friliggande ledningar tillförlitligt mot frost och torkad tryckluft för känsliga processer till minimala kostnader.

 • TDP till –70 °C
 • Flöde 1,17 till 154,53 m³/min
 • ECO CONTROL 2 med innovativ, trendregistrerande tryckdaggpunktsreglering
 • Kan som tillval kopplas till aktivt koltorn, ACT – för teknisk oljefri tryckluft enligt högsta möjliga krav

Dina fördelar

 • Pålitliga och kompakta:
  Torkarna i DC-serien imponerar genom högvärdiga komponenter, vattenbeständigt högpresterande torkmedel och generösa påfyllnadsmängder. Alla modeller är byggda på en stabil stomme och sparar plats.
 • Hög effektivitet – låg tryckdaggpunkt:
  Radiellt uppställda rörbryggor möjliggör långa behållare med kompakta mått. Det innebär särskilt gynnsamma flödesförhållanden för energieffektiv torkning. Tack vare mycket stora strömningsytor och det effektiva KAESER FILTRET är DC-torkens maximala tryckförlust endast 0,2 bar.
 • Underhållssnål konstruktion:
  Tack vare komponenternas mycket höga kvalitet, till exempel ventilerna och den generöst dimensionerade torkmedelsmängden, rekommenderar vi en grundlig renovering endast var femte år. Du skonar plånboken eftersom renoveringen är mycket enkel och går snabbt att genomföra.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Kondensatbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Kombination med aktivtkoladsorberare
Kombination av adsorptionstorkar med aktivtkoladsorberare.

Från storlek DC 12 finns DC-torkarna med ACT-aktivtkoladsorberare med en exakt avstämd effekt. På så sätt kan tekniskt oljefri tryckluft för de högsta kraven skapas (restoljehalt klass 1 enligt ISO 8573-1). Ramkonstruktionen upp till storlek DC 133 gör det enkelt att ansluta ACT-aktivtkoladsorberaren

ECO CONTROL 2 – trendregistrerande daggpunktsreglering
ECO CONTROL: Trendregistrerande daggpunktsreglering
 1. Temperatursensorer

Framför allt vid variabla flödes-, tryck- eller temperaturvärden sparar ECO CONTROL 2 avsevärda mängder energi. Den trendregistrerande daggpunktsregleringen är mer prisvärd och säkrare än konventionella daggpunktsstyrningar, eftersom den reagerar redan vid förändringar av temperaturdifferenser i torkmedlet, inte först när tryckdaggpunkten stiger i torkens utlopp. För varje cykel görs en ny mätning och jämförelse av temperaturdifferenserna. Behållarna växlas först efter att torkmedlet har utnyttjats optimalt. På så sätt kan varje torkfas beroende på last förlängas med upp till 30 minuter för att spara regenereringsluft. 

Betydande fördelar

 • Ingen dyr och servicekrävande daggpunktsmätare krävs.
 • Utesluter också regelbundna kostnader för kalibrering.
 • Till skillnad från en daggpunktsmätare kan temperatursensorernas funktion enkelt kontrolleras tack vare säker öppen krets övervakning.
Livscykelkostnader för konventionella torkar i jämförelse med DC-serien
Livscykelkostnader för adsorptionstorkar från Kaeser Kompressoren jämfört med genomsnittliga adsorptionstorkar.
 1. Investering
 2. Underhållsmaterial
 1. Regenerering
 2. Besparingspotential

DC-adsorptionstorkarna från KAESER utför torkning med mycket låga livscykelkostnader. Konventionella modeller med molekylärsilfyllning har betydligt högre kostnader för regenerering och underhållsmaterial. För en 10 m³/min-tork finns en typisk sparpotential på upp till 90 000 EUR över 10 år. Dessutom beräknas DC-adsorptionstorkar kräva betydligt färre underhållsarbeten.

Tekniska data