Adsorptionstork, kallregenererande, från 1,17 till 154,53 m³/min

Ekonomisk och säker ned till TDP −70 °C

De kraftfulla kompakta och stora adsorptionstorkarna i DC-serien trotsar även de mest krävande användningsförhållanden och utmärker sig med extra låga service- och driftkostnader. Särskilt deras minimala regenereringsluftbehov och den energibesparande styrningen ECO CONTROL ser till att deras anskaffningskostnader snabbt är avbetalda.

 • TDP till –70 °C
 • Flöde 1,17 till 154,53 m³/min
 • ECO CONTROL BASIC eller ECO CONTROL med innovativ, trendregistrerande tryckdaggpunktsreglering (E-pack tillval)
 • kan som tillval kopplas till aktivt koltorn, ACT – för teknisk oljefri tryckluft enligt högsta möjliga krav

Dina fördelar

 • Låga driftkostnader:
  Adsorptionstorkar från och med modell DC 12 har ett extra litet regenereringsluftbehov – bland annat tack vare en optimal tillströmning av det högkvalitativa torkmedlet. Dessutom används värmen som uppstår vid adsorptionen även för regenereringen.
 • Energibesparande regleringsintelligens:
  Den lastberoende styrningen ECO CONTROL i DC "E-pack"-versionerna använder den extra säkra trendregistrerande daggpunktsregleringen för maximal energibesparing.
 • Billig när det gäller service och underhåll:
  DC-torkar består av komponenter med särskilt hög kvalitet och lång livslängd. In- och utlopp samt filterhusen är extra lätt åtkomliga. Ljuddämparna är särskilt lätta att ta isär och rengöra.

Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Kondensatbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Kombination med aktivt koltorn
DC-tork med aktivkoladsorberare

Från storlek DC 12 finns DC-torkarna med aktivt koltorn, ACT, som är perfekt anpassade På detta sätt produceras oljefri tryckluft för högsta möjliga standard (koncentrationsområde 0 till 0,01 mg/m³).
Ramkonstruktionen för de kompakta adsorptionstorkarna upp till storlek DC 133 gör det enkelt att ansluta det aktiva koltornet, ACT.

Uppbyggnad och funktion
Adsorptionstork, DC-serien: Konstruktion
 1. Förfilter
 2. Inloppsventil
 3. Adsorptionsmedelsbehållare
 4. Torkmedel
 1. Backventil, reglerventil (syns ej på bilden)
 2. Adsorptionsmedelsbehållare
 3. Dammfilter
ECO CONTROL – trendregistrerande daggpunktsreglering
ECO CONTROL: Trendregistrerande daggpunktsreglering
 1. Temperatursensorer

Framför allt vid variabla flödes-, tryck- eller temperaturvärden sparar ECO CONTROL avsevärda mängder energi. Den trendregistrerande daggpunktsregleringen är mer ekonomiskt fördelaktig och säkrare än konventionella daggpunktsregleringar.

 • Den reagerar direkt på förändringar av temperaturdifferenser i torkmedlet, inte först när tryckdaggpunkten stiger i torkens utlopp.
 • För varje cykel görs en ny mätning och jämförelse av temperaturdifferenserna.
 • Behållarna växlas först efter att torkmedlet har utnyttjats optimalt. På så sätt kan varje torkfas beroende på last förlängas med upp till 30 minuter för att spara regenereringsluft.
 • Ingen dyr och servicekrävande daggpunktsmätare krävs.
 • Utesluter också regelbundna kostnader för kalibrering.
 • Till skillnad från en daggpunktsmätare kan temperatursensorernas funktion enkelt kontrolleras tack vare säker öppen krets övervakning.

Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren: