Kundtidning: KAESER Report

Kundtidning, Kaeser Report

Vår kundtidning, KAESER report, utkommer två gånger om året och distribueras kostnadsfritt. I den berättar vi om produktnyheter och om vad som händer hos KAESER KOMPRESSORER – från öppnandet av en fabrik till deltagande i stora evenemang.

Dessutom berättar vi om tillverkningsprocesser och projekt som förverkligats med användning av tryckluftsteknik från KAESER KOMPRESSORER.

Men KAESER Report är även en rådgivare: Den ger alla de som dagligen har med ämnet tryckluft att göra en mängd tips och trick för optimering av tryckluftsproduktionen och tryckluftsanvändningen.