Medelstora skruvkompressorer från 18 till 110 kW

Energieffektiva skruvkompressorer – in i minsta detalj

För oss är tryckluftsförsörjning med skruvkompressorer hjärtat i din produktion. Vår ASD-, BSD-, CSD- och CSD(X)-serie säkerställer tillförlitlig tryckluftsförsörjning till dina processer med oöverträffad effektivitet. 

Systemen är perfekta lagspelare och kan enkelt integreras i befintliga styrsystem via SIGMA AIR MANAGER 4.0. För att få den tryckluft du verkligen behöver erbjuder vi våra skruvkompressorer i olika utföranden.

 • grundmodell
 • med kyltork för hög tryckluftskvalitet: Modell T
 • med varvtalsreglerad motor för maximal lönsamhet inom ett brett reglerområde: modell SFC
 • Med Synkron-Reluktansmotor: Särskilt i dellastområdet uppnås betydligt högre verkningsgrad än via jämförbara asynkronsystem vilket möjliggör avsevärda energibesparingar.
 • som helhetslösning med monterad kyltork och varvtalsreglerad drivning: Modell T SFC 
Våra experter hjälper dig att välja en lämplig modell.

Dina fördelar

 • Spara energi:
  Anläggningar med fast varvtal och asynkronmotor har energieffektivitetsklass IE4. Vi installerar motorer i klass IE5 i de frekvensreglerade skruvkompressorerna och uppfyller systemverkningsgrad IES2.
 • Längre livslängd:
  Elektronisk termostyrning reglerar dynamiskt vätsketemperaturen i serierna ASD, BSD, CSD och CSD(X). På så vis undviks kondensatbildning och fuktskador som kan uppstå och man sparar dessutom ytterligare ström.
 • Värmeåtervinning:
  Våra skruvkompressorer omvandlar 100% av den tillförda elektriska drivenergin till värmeenergi. Av den här energin är 96% tillgänglig för värmeåtervinning. Utnyttja den här potentialen!

CSD(X) – prestanda översatt till effektivitet

Skruvkompressor CSDX från KAESER KOMPRESSORER

Den nya generationen av oljeinsprutade skruvkompressorer i CSD(X)-serien ger mer exakt och effektiv prestanda på ditt användningsområde. Grunden för detta är den integrerade drivlinan. Detta gör att blockvarvtalet kan anpassas energioptimalt vid respektive driftpunkt. Den inbyggda elektroniska termostyrningen (ETM) och den nydesignade inloppsventilen i kombination med det större inloppsfiltret säkerställer ökad effektivitet hos skruvkompressorn. Den frekvensstyrda fläkten säkerställer ytterligare energibesparingar och ett mindre koldioxidavtryck. Den överför endast så mycket kylluft som faktiskt behövs.

De nya sex CSD(X)-tryckvarianterna.
Sex tryckvarianter ökar flödet avsevärt, och det viktigaste är att detta möjliggör ännu mer exakta anpassningar till dina individuella tryckbehov.

För ännu högre energieffektivitet förlitar sig KAESER alltid på högsta möjliga drifteffektivitet. Anläggningar med fast varvtal har bästa möjliga energieffektivitetsklass IE4 för asynkronmotorer. SFC-anläggningar med frekvensreglering använder motorer i klass IE5 och uppfyller även systemverkningsgrad IES2 och därmed högsta möjliga effektivitet enligt standarden IEC 61800-9.

 

Våra skruvkompressorer upp till 110 kW i detalj

Undvik kondensbildning på ett säkert sätt
Elektronisk termostyrning för att undvika kondensatavbildning.

Med den elektroniska termostyrningen (ETM) kan kompressorstyrningen SIGMA CONTROL 2 på ett tillförlitligt sätt förhindra kondensbildning. På CSD(X) kan SIGMA CONTROL 2 även anpassa kylluftstillförseln till omgivningsförhållandena med hjälp av fläktenhetens frekvensreglering. Således kan fläkthastigheten minskas vid låga temperaturer eller vid dellastdrift, vilket avsevärt minskar energiförbrukningen.

Effektiv och säker drift
Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2

Den integrerade kompressorstyrningen SIGMA CONTROL 2 samordnar tryckluftsproduktionen och driver anläggningen effektivt och säkert samt säkerställer perfekt samverkan i systemnätverket. Alla relevanta komponenter och driftlägen i systemet övervakas och utvärderas. Genom de olika kommunikationsfunktionerna har operatören alla möjligheter att ansluta systemen till styrsystem (SCADA).

Energieffektivitet är första prioritet
Spara med livscykelhantering: KAESER Life-Cycle Management

En kompressors investerings- och servicekostnader utgör endast en mindre del av hela livscykelkostnaden. Huvudandelen av totalkostnaden består av energikostnader. Som leverantör av tryckluftssystem erbjuder vi dig individuell planering perfekt anpassad till dina behov – en energieffektiv tryckluftsstation och pålitlig service. Vi står vid din sida som partner under tryckluftsstationens hela livslängd.

Hög tryckluftskvalitet med låg energiförbrukning
Skruvkompressor CSDX med tillbyggnadstork.

Vill du skydda ditt tryckluftsnät mot ledningskorrosion, driftstopp och produktskador? Då är en tillbyggnadstork för skruvkompressorerna i ASD-, BSD-, CSD- och CSD(X)-serien helt rätt.   

Den robusta och kompakta utformningen av kyltorken gör det möjligt att minska mängden kylmedel och därmed koldioxidekvivalenten. Den energibesparande styrningen möjliggör drift endast med genomströmmande tryckluft. Det ger tryckluftskvalitet som passar för ändamålet och maximal kostnadseffektivitet.

Tekniska data ASD

Grundutförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
ASD 35 7,5 3,16 8,5 18,5 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 65 610
10 2,63 12
ASD 40 7,5 3,92 8,5 22 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 655
10 3,13 12 621
13 2,58 15
ASD 50 7,5 4,58 8,5 25 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 695
10 3,85 12 697
13 3,05 15 663
ASD 60 7,5 5,53 8,5 30 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 69 750
10 4,49 12 712
13 3,71 15 714

T-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Kyltork Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
ASD 35 T 7,5 3,16 8,5 18,5 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 65 705
10 2,63 12
ASD 40 T 7,5 3,92 8,5 22 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 750
10 3,13 12 716
13 2,58 15
ASD 50 T 7,5 4,58 8,5 25 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 790
10 3,85 12 792
13 3,05 15 758
ASD 60 T 7,5 5,53 8,5 30 ABT 60 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 69 845
10 4,49 12 807
13 3,71 15 809

SFC-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
ASD 35 SFC 7,5 0,88 - 4 8,5 18,5 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 67 700
ASD 40 SFC 7,5 1,05 - 4,64 8,5 22 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 710
ASD 50 SFC 7,5 1,07 - 5,27 8,5 25 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 755
10 1 - 4,58 13 757
13 0,93 - 3,82
ASD 60 SFC 7,5 1,26 - 6,17 8,5 30 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 70 795
10 1 - 4,76 15 759
13 0,93 - 4,14

T-SFC-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Kyltork Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
ASD 35 T SFC 7,5 0,88 - 4 8,5 18,5 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 67 795
ASD 40 T SFC 7,5 1,05 - 4,64 8,5 22 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 805
ASD 50 T SFC 7,5 1,07 - 5,27 8,5 25 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 850
10 1 - 4,58 13 852
13 0,93 - 3,82
ASD 60 T SFC 7,5 1,26 - 6,17 8,5 30 ABT 60 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 70 890
10 1 - 4,76 15 854
13 0,93 - 4,14

Påbyggnadskyltork

Modell Effektförbrukning kW Tryckdaggpunkt °C Kylmedel Drivhuseffekt Kylmedelsmängd kg Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t Hermetisk kylmedelskrets
ABT 60 0,8 3 R-513A 631 0,75 0,5 -

Tekniska data BSD

Grundutförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
BSD 65 7,5 5,65 8,5 30 1.590 x 1.030 x 1.700 G 1½ 69 970
10 4,52 12 940
13 3,76 15
BSD 75 7,5 7 8,5 37 1.590 x 1.030 x 1.700 G 1½ 70 985
10 5,6 12
13 4,43 15 955
BSD 83 7,5 8,16 8,5 45 1.590 x 1.030 x 1.700 G 1½ 71 1.060
10 6,85 12 1.015
13 5,47 15

T-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Kyltork Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
BSD 65 T 7,5 5,65 8,5 30 ABT 83 1.990 x 1.030 x 1.700 G 1½ 69 1.100
10 4,52 12 1.070
13 3,76 15
BSD 75 T 7,5 7 8,5 37 ABT 83 1.990 x 1.030 x 1.700 G 1½ 70 1.115
10 5,6 12
13 4,43 15 1.085
BSD 83 T 7,5 8,16 8,5 45 ABT 83 1.990 x 1.030 x 1.700 G 1½ 71 1.190
10 6,85 12 1.145
13 5,47 15

SFC-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
BSD 75 SFC 7,5 1,54 - 7,44 10 37 1.665 x 1.030 x 1.700 G 1½ 72 1.020
10 1,51 - 6,51
13 1,16 - 5,54 15 990

T-SFC-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Kyltork Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
BSD 75 T SFC 7,5 1,54 - 7,44 10 37 ABT 83 2.065 x 1.030 x 1.700 G 1½ 72 1.150
10 1,51 - 6,51
13 1,16 - 5,54 15 1.120

Påbyggnadskyltork

Modell Effektförbrukning kW Tryckdaggpunkt °C Kylmedel Drivhuseffekt Kylmedelsmängd kg Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t Hermetisk kylmedelskrets
ABT 83 0,9 3 R-513A 631 1,2 0,8 -

Tekniska data CSD

Grundutförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
CSD 90 6 9,61 6 45 1.790 x 1.100 x 1.900 G 2 68 1.340
7,5 8,85 7,5 67
8,5 8,45 8,5
10 7,6 10
12 6,63 12
CSD 110 6 11,4 6 55 1.790 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.410
7,5 10,63 7,5 70
8,5 10,17 8,5 69
10 9,3 10
12 8,2 12
15 7,05 15
CSD 130 6 14,7 6 75 1.790 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.600
7,5 12,9 7,5 72
8,5 12 8,5 1.500
10 11,1 10 71
12 9,95 12 69
15 8,26 15

T-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Kyltork Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
CSD 90 T 6 9,61 6 45 ABT 105 2.210 x 1.100 x 1.900 G 2 68 1.540
7,5 8,85 7,5 67
8,5 8,45 8,5
10 7,6 10
12 6,63 12
CSD 110 T 6 11,4 6 55 ABT 105 2.210 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.610
7,5 10,63 7,5 70
8,5 10,17 8,5 69
10 9,3 10
12 8,2 12
15 7,05 15
CSD 130 T 6 14,7 6 75 ABT 125 2.210 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.800
7,5 12,9 7,5 72
8,5 12 8,5 1.700
10 11,1 10 71
12 9,95 12 69
15 8,26 15

SFC-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
CSD 90 SFC 8,5 1,93 - 8,18 8,5 45 1.840 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.370
12 1,73 - 6,62 12 68
CSD 110 SFC 8,5 2,27 - 9,9 8,5 55 1.840 x 1.100 x 1.900 G 2 70 1.390
12 1,86 - 8,25 12 69
15 1,53 - 7 15
CSD 130 SFC 8,5 2,86 - 12,15 8,5 75 1.840 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.420
12 2,26 - 10,47 12 72
15 1,83 - 9,04 15 70

T-SFC-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Kyltork Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
CSD 90 T SFC 8,5 1,93 - 8,18 8,5 45 ABT 105 2.260 x 1.100 x 1.900 G 2 71 1.570
12 1,73 - 6,62 12 68
CSD 110 T SFC 8,5 2,27 - 9,9 8,5 55 ABT 105 2.260 x 1.100 x 1.900 G 2 70 1.590
12 1,86 - 8,25 12 69
15 1,53 - 7 15
CSD 130 T SFC 8,5 2,86 - 12,15 8,5 75 ABT 125 2.260 x 1.100 x 1.900 G 2 73 1.620
12 2,26 - 10,47 12 72
15 1,83 - 9,04 15 70

Påbyggnadskyltork

Modell Effektförbrukning kW Tryckdaggpunkt °C Kylmedel Drivhuseffekt Kylmedelsmängd kg Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t Hermetisk kylmedelskrets
ABT 105 0,92 3 R-513A 631 1,45 0,9 -
ABT 125 1,3 3 R-513A 631 1,65 1 -

Tekniska data CSDX

Grundutförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
CSDX 145 6 15,85 6 75 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2 72 1.890
7,5 15,4 7,5
8,5 14,2 8,5
10 12,8 10 71
12 11,63 12 1.790
CSDX 175 6 19,5 6 90 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2 76 2.030
7,5 18,1 7,5 75
8,5 16,7 8,5 72
10 15,5 10 74
12 13,85 12
15 12,1 15 1.930

T-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Kyltork Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
CSDX 145 T 6 15,85 6 75 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2 72 2.170
7,5 15,4 7,5
8,5 14,2 8,5
10 12,8 10 71
12 11,63 12 2.070
CSDX 175 T 6 19,5 6 90 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2 76 2.310
7,5 18,1 7,5 75
8,5 16,7 8,5 72
10 15,5 10 74
12 13,85 12
15 12,1 15 2.210

SFC-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
CSDX 145 SFC 8,5 3,25 - 13,2 8,5 75 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2 72 1.800
CSDX 175 SFC 8,5 3,82 - 15,85 8,5 90 2.100 x 1.280 x 1.950 G 2 73 1.870
12 - - - 12 72

T-SFC-utförande

Modell Arbetsövertryck bar Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min max. övertryck bar Motorns nominella effekt kW Kyltork Mått
B x D x H mm
Tryckluftsanslutning Ljudtrycksnivå dB(A) Vikt kg
CSDX 145 T SFC 8,5 3,25 - 13,2 8,5 75 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2 72 2.080
CSDX 175 T SFC 8,5 3,82 - 15,85 8,5 90 ABT 200 2.520 x 1.280 x 1.950 G 2 73 2.150
12 - - - 12 72

Påbyggnadskyltork

Modell Effektförbrukning kW Tryckdaggpunkt °C Kylmedel Drivhuseffekt Kylmedelsmängd kg Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t Hermetisk kylmedelskrets
ABT 165 1,38 3 R-513A 631 1,5 0,9 -
ABT 200 1,6 3 R-513A 631 1,1 0,69 -

Vallourec
En rund sak

Tryckluft för säkerheten

Skruvkompressorer från Kaeser säkerställer tillförlitligt och energieffektivt tillverkningen av stålrörskolosser på flera ton hos Vallourec.

Referensprojekt Vallourec