Högtrycksfilter upp till 45 bar


Filtrera med högtryck – från förfilter till aktivt kolfilter

HP-seriens högtrycksfilter avlägsnar damm, oljeaerosoler och -ångor samt lukter vid arbetstryck på upp till 45 bar och ger på så sätt tryckluft i alla renhetsklasser enligt ISO 8573-1. De är perfekta ledsagare till våra Kaeser-kolvkompressorer och booster-stationer och används exempelvis där för blåsluftsproduktion vid tillverkning av PET-flaskor.

 • Flöde 1,80 – 36,7 m³/min
 • max. arbetstryck 45 bar
 • max. driftstemperatur 66 °C

Dina fördelar

 • Robust hus i rostfritt stål:
  Filterhuset i rostfritt stål 1.4301 är extra korrosionsbeständigt och står därmed för högsta möjliga partikelrenhet.
 • Tillförlitlig kondensatdränering:
  Högtrycksfiltrens koalescensfilter finns med elektronisk kondensatdränering ECO-DRAIN. För partikelfilter och aktiva kolfilter erbjuds en manuell handavtappning med kulventil.
 • Brett användningsspektrum:
  För arbetstryck på upp till 45 bar kan du välja mellan fem olika filtergrader – från förfilter till aktiva kolfilter. Det ger behovsanpassad filtrering för alla renhetsklasser i enlighet med ISO 8573-1, med minimal tryckförlust.
Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Olje-vattenavskiljare Aquamat i.CF60

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Filtreringsnivåer för alla behov

FB-förfilter 3 μm

 • Prestandaspektrum: för fasta partiklar och större kondensatmängder
 • Används som förfilter för fasta partiklar och för avskiljning av större kondensatmängder

FC-förfilter 1 μm

 • Prestandaspektrum: för fasta partiklar och mindre kondensatmängder
 • Används som förfilter för fasta partiklar och för avskiljning av mindre kondensatmängder
 • vid installation ska en cyklonavskiljare eller en tryckluftsbehållare förkopplas för föravskiljning av kondensat

FE-Finmikrofilter

 • Prestandaspektrum: för små fasta partiklar, kondensatdroppar och olje-aerosoler
 • Används som finfilter för att öka tryckluftskvaliteten. Fasta partiklar, kondensatdroppar och oljeaerosoler avskiljs

FG-Aktivt kolfilter

 • Prestandaspektrum: för avskiljning av oljerester och adsorberbara kolväten, i synnerhet för att ta bort lukter
 • Aktivt kolfilter för de högsta möjliga kraven på tryckluftskvalitet som ställs inom läkemedels-, elektronik- och livsmedelsindustrin. Endast torr och förfiltrerad tryckluft får passera genom filtret. Beakta därför vid installationen att ett FE-/FF-filter och en tork är förmonterade. Dimensionerat för ca 1 000 driftstimmar vid referensförutsättningar. Om du har behov av väsentligt längre brukstid ska en adsorberare med aktivt kol (serie ACT) användas.
Uppbyggnad (exempel)
Konstruktionsschema för tryckluftsstation med booster upp till 45 bar
 1. Skruvkompressor
 2. Tryckluftsbehållare
 3. Booster
 4. "Högtrycks"-tryckluftsbehållare
 5. "Högtrycks"-kyltork
 1. Tryckluftsverktyg
 2. Lågtrycksnät upp till 13 bar
 3. Förfilter
 4. Högtrycksmikrofilter
 5. Tryckluftsnät med 45 bar

Tryckluftssystem med booster upp till 45 bar