Personuppgiftsdeklaration

Denna hemsida utgör en telemediatjänst. Som telemediatjänstleverantör är vi skyldiga att informera besökaren av hemsidan vid början av användningstillfället om typen, omfattningen av och syftet med insamlingen, användningen och överföringen av personuppgifter.

Skyddet av din integritet vid hanteringen av personuppgifter samt säkerheten för alla företagsdata är en viktig sak för oss. Vi behandlar personuppgifter, som samlats in vid ditt besök på våra webbsidor, med sekretess och självklart enligt de lagstadgade kraven.

Registrering och bearbetning av uppgifter

När du besöker våra webbsidor lagrar vår webbserver standardmässigt din internetleverantörs IP-adress. Vi registrerar även webbsidan från vilken du besöker oss, datum och varaktighet för besöket samt typen av webbläsare och det operativsystemet du använde. Dessa uppgifter samlar vi in för statistiska ändamål, för att diagnostisera serverproblem och för att förbättra vår internettjänst.

Denna hemsida använder {Google Analytics

Google Analytics – en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google") – använder så kallade "Cookies", textfiler, som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av hemsidan. Den informationen som cookien skapade om din användning av denna hemsida (inbegripande din IP-adress, som emellertid anonymiseras före den sparas med metoden "anonymizeIP", så att den inte längre kan tilldelas en anslutning) överförs till en av Googles servrar i USA och sparas där.

Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, för att sammanställa rapporter om hemsideaktiviteterna för hemsideoperatören och för att skaffa fram ytterligare tjänster som hör samman med användningen av hemsidan och internet. Google kommer även eventuellt att överföra denna information till tredje part, såvitt detta är godkänt enligt lag eller såvitt den tredje parten bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer under inga omständigheter att koppla samman din IP-adress med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra installation av cookies genom att göra en motsvarande inställning i din webbläsares programvara; men vi vill upplysa dig om att du i så fall eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på denna hemsida fullt ut.

Genom att använda denna hemsida förklarar du dig införstådd med bearbetningen av de uppgifter som samlats in om dig av Google på det förut beskrivna sättet och i det förut nämnda syftet.
Du kan motsätta dig insamling av uppgifterna via Google-Analytics med verkan för framtiden, genom att du installerar ett inaktiverings-insticksprogram (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB) för din webbläsare.

Du kan förhindra registreringen via Google-Analytics genom att du klickar på följande länk. En Opt-Out-cookie installeras, vilken förhindrar framtida registrering av dina uppgifter vid besök på denna hemsida:

Inaktivera Google Analytics

Användning av Siteimprove Analytics

Den här webbsidan använder Siteimprove Analytics, en webbanalystjänst från Siteimprove GmbH. Siteimprove Analytics använder så kallade cookies, alltså textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av hemsidan. Den information som cookies skapar om din användning av denna webbsida (inklusive användarens krypterade IP-adress) överförs till en av Siteimproves servrar i Danmark och sparas där. Siteimprove använder informationen för att utvärdera din användning av hemsidan och för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteterna för webbsideoperatören. Siteimprove lämnar inte informationen till tredje part. IP-adresser anonymiseras irreversibelt innan insamlade data är synliga på Siteimprove Analytics. Installation av cookies kan förhindras genom att användaren ändrar gällande inställningar i webbläsaren. I det fallet kan man eventuellt inte använda alla funktioner fullt ut på webbsidan. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Siteimprove på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Du kan förhindra registreringen via Siteimprove Analytics genom att klicka på följande länk. En Opt-Out-cookie installeras, som förhindrar framtida registrering av dina uppgifter vid besök på denna hemsida.

Inaktivera Siteimprove Analytics

Användning av Google reCaptcha

För att skydda sina ordrar via internetformulär använder Kaeser Kompressoren SE tjänsten reCAPTCHA från företaget Google Inc. (Google). Förfrågan används för att avgöra om inmatningen görs av en människa eller i missbrukssyfte av automatiserad, maskinell bearbetning. Förfrågan inbegriper sändandet av IP-adressen och ev. ytterligare information som krävs av Google för tjänsten reCAPTCHA till Google. I detta syfte överförs din inmatning till Google och används vidare där. Genom användningen av reCAPTCHA godkänner du att ditt godkännande ingår i digitaliseringen av gamla verk. I fallet med aktivering av IP-anonymiseringen på denna hemsida förkortas emellertid din IP-adress dessförinnan av Google inom den Europeiska Unionens medlemsländer eller i andra avtalsstater inom överenskommelsen om det europeiska ekonomiska området. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av denna hemsidas operatör för att utvärdera din användning av denna tjänst. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för reCAPTCHA förs inte samman med annan information av Google. För denna information gäller de avvikande dataskyddsbestämmelserna för företaget Google.

Ytterligare information om dataskyddsriktlinjerna från Google hittar du under: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Användning av Google Maps

Denna hemsida används för visuell återgivning av kartmaterial från ”Google Maps API” från företaget Google Inc. (Google). Vid användning av Google Maps samlas även information om hemsidans besökares användning av Maps-funktionerna in, bearbetas och används av Google. Användningsvillkoren för Google Maps hittar du under Användningsvillkor för Google Maps. Ytterligare information om dataskyddsriktlinjerna från Google hittar du under: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Användning och överlämnande av personrelaterade uppgifter

För vissa tjänster och viss information på vår webbplats (t.ex. online-ansökan, anmälan till nyhetsbrevet eller till seminarier, användning av kontaktformuläret) behöver vi ha dina personuppgifter, t.ex. namn, adress eller e-postadress. Sådana uppgifter samlar vi bara in om de behövs för att vi ska kunna bearbeta din förfrågan. Dina förfrågningar och uppgifterna samt informationen i dessa vidarebefordras internt till företagets medarbetare eller till företag som är uppdragstagare till oss (t.ex. handelspartner) för att hjälpa oss att bearbeta ditt ärende. Vi vidarebefordrar inga personuppgifter till annan tredje part. Uppgifter får inte säljas eller hyras ut.

Vi sparar personuppgifter i liten omfattning för service- och marknadsföringssyften i den mån lagen tillåter detta. Du kan när som helst invända mot användningen och lagringen av dina uppgifter via dataskyddsombud.sverige@kaeser.com.

Eftersom Kaeser Kompressoren SE är ett företag som är verksamt i hela världen kan det för en bättre bearbetning av ditt ärende vara nödvändigt att överlämna dina personuppgifter till lokala dotterföretag resp. affärspartners, vars säte även kan ligga utanför det europeiska ekonomiska området. Dina personuppgifter överlämnas inte till tredje part, förutom då vi är skyldiga att göra det enligt lagliga bestämmelser eller domstolsdirektiv.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina av oss förvaltade uppgifter mot manipulering, förlust, förstörelse och åtkomst av obehöriga.

Länkar till externa hemsidor

På våra hemsidor hänvisar även till tredje parts hemsidor. Tänk på att vi inte har något inflytande över externa hemsidors innehåll och dataskydd samt deras ägare.

Information och övriga rättigheter

Vad gäller insamling och användning av de personrelaterade uppgifterna ger du oss ditt samtycke till att motsvarande protokollförs.

På begäran meddelar vi dig gärna om och vilka personuppgifter som sparats om dig hos oss. Du kan alltid få felaktiga uppgifter korrigerade. Dessutom har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av dina uppgifter med verkan för framtiden.

Personuppgiftsansvarig:

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 
187 14 Täby
Sverige
Besöksadress: Mätslingan 24, Täby

Telefon: 08-544 443 30
E-post: dataskyddsombud.sverige@kaeser.com

Nationell myndighet med ansvar för dataskydd:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Besöksadress
Drottninggatan 29, plan 5 
111 51 Stockholm, Sverige