Skruvblåsmaskin upp till 250 kW

Energibesparingshjältar – kompromisslöst effektiva

Framtiden inom lågtrycksområdet har kommit: Kaeser-idéer som den världsberömda SIGMA-skruvprofilen innebär effektivitetsökningar på upp till 35 procent! Och även när det gäller driftsättning, användning och underhåll påvisar våra anläggningar att de är pålitliga och långlivade med stora besparingspotentialer.

 • mycket effektiva och underhållssnåla blåsmaskinsanläggningar – med dubbelaxlade SIGMA-block
 • valfritt med Y/D-start (STC) eller frekvensomriktare (SFC)
 • Komplett "Plug-and-Play"-lösning med elsystem, anläggningsstyrning SIGMA CONTROL 2 samt justerad remdrift; fylld med olja från fabrik.

Kunder inom kommunal och industriell rening av avloppsvatten, liksom flotation och fluidisering, tjänar mycket på den nya skruvtekniken. Eftersom de använder blåsmaskinerna i kontinuerlig drift spelar en låg energiförbrukning en viktig roll.

Dina fördelar

 • Maximal effektivitet ur hela maskinen:
  Våra rotorer med SIGMA-profil säkerställer en optimal motor-blås-utväxling och minimerar tryckförluster för alla komponenter.
 • Minimal pulsering i de anslutna processrörledningarna:
  Speciella absorptionsljuddämpare som verkar inom ett brett frekvensområde ger en kraftigt minskad ljudemission från maskin och rörledningar.
 • Skydd mot stilleståndstider:
  Komponenter med särskilt lång livslängd säkerställer en tillförlitlig drift. Den intelligenta konstruktionen gör hjälpaggregat (t.ex. för tätning eller kylning) överflödiga. Ett antal sensorer möjliggör fjärrövervakning av driftförhållandena.
Lönsam tack vare låga livscykelkostnader
Livscykelkostnader

Vårt helhetskoncept för optimal lönsamhet: Maximal energieffektivitet, högsta möjliga tryckluftstillgänglighet och ett världsomspännande service- och rådgivningsnätverk med snabba reaktionstider.

 

Produktdetaljer

Control and monitoring for greater efficiency
SIGMA CONTROL 2 blower controller.

The SIGMA CONTROL 2 ensures efficient blower control and system monitoring at all times. Numerous interface options enable quick and easy communication, allowing messages or setpoints and actual values for process variables to be easily connected and displayed. The SIGMA CONTROL 2 supports connection to all of the communications technologies in common use today. In the event of a remote control fault, the controller switches over to automatic mode or manual operation, whilst keeping the process in operation.

Guaranteed performance data
Guaranteed performance data in accordance with ISO 1217.

To ensure that the projected savings are actually achieved during operation, KAESER quotes effective overall power consumption figures, as well as the usable flow rate, in accordance with the stringent tolerances of ISO 1217, Annexe C or E (as applicable).

Technical specifications

The technical specifications can be found in this brochure:

Reningsverk i Kitzingen
Minskad energiförbrukning och ökad luftmängd!

Sänka energiförbrukningen med mer än 20 procent med en modernisering? Hur det här är möjligt får du reda på i referensberättelsen.

Referensprojektet i Kitzingen