Skruvblåsmaskin upp till 250 kW

Effektivitet med en knapptryckning

skruvblåsmaskinerna med SIGMA-profil från KAESER är effektivitet inte bara ett löfte. Som färdiga plug-and-play-lösningar erbjuder de underhållssnåla blåsmaskinsanläggningarna högsta effektivitet med en knapptryckning. Dessutom har skruvblåsmaskinerna en särskilt utrymmesbesparande konstruktion, kan enkelt fjärrstyras och styras oberoende av varandra samt är Industrie-4.0-kompatibla.
KAESER-skruvteknikens låga energiförbrukning och möjligheten till kontinuerlig drift betalar sig vid rening av kommunalt och industriellt avloppsvatten, flotation, fluidisering och fermentering.

Effektdata:

 • 7,5 kW till 250 kW
 • Flöde från 3 till 160 m³/min
 • Tryckskillnad 300 till 1 100 mbar

Dina fördelar

 • Maximal effektivitet
  KAESER´s skruvblåsmaskiner är mycket effektiva inom ett brett spektrum av flöden. Den enastående verkningsgraden möjliggör besparingar på upp till 35 procent jämfört med konventionella blåsmaskiner.
 • Drift- och statusinformation i realtid
  Den inbyggda styrningen SIGMA CONTROL 2 gör det möjligt att effektivt styra och övervaka drift- och statusinformation i realtid. Med de många kommunikationskanalerna blir det en barnlek att upprätta en energirevision enligt ISO 5001.
 • Låga installationskostnader
  De anslutningsfärdiga blåsmaskinerna är helt utrustade med sensorer och nödstoppsbrytare, fyllda med olja och certifierade. Detta sänker kostnaderna redan vid planering, konstruktion, dokumentation och idrifttagning.

Effektivitet som drivning

KAESER-skruvblåsmaskiner med flänsmotor har Super Premium Efficiency-motorer (IE4 och IES2).

Skruvblåsmaskinerna från KAESER KOMPRESSORER är utrustade med Super Premium Efficiency-motorer (IE4 och IES2) som tack vare sin höga verkningsgrad ger en enorm energibesparingspotential. Det har aldrig varit så enkelt att spara pengar.

Optimerad specifik effekt

Optimerad specifik effekt

Det högeffektiva drivsystemet, den mycket täta skruvprofilen och det nästan konstanta förloppet hos den specifika effekten över det stora reglerområdet hos varvtalsregleringen (gul linje), leder till stora energibesparingar inom varje driftpunkt.

 

Produktdetaljer

Styrning och övervakning för mer effektivitet
Blåsmaskinsstyrningen SIGMA CONTROL 2.

SIGMA CONTROL 2 gör det möjligt att effektivt styra och övervaka blåsmaskinens drift. Ett flertal gränssnittsalternativ möjliggör snabb kommunikation. På så sätt kan man enkelt koppla och kartlägga bör- eller ärvärden för processvariabler eller andra meddelanden. Anslutning kan utföras med alla vanliga kommunikationstekniker. Om fjärrstyrningen inte fungerar tar SIGMA CONTROL 2 över med automatisk eller manuell drift och håller processen igång.

Garanterad kapacitet
Garanterad kapacitet enligt ISO 1217.

För att de projekterade besparingarna i verksamheten ska kunna uppnås, anger KAESER den effektiva totala effektförbrukningen samt det användbara flödet enligt ISO 1217 bilaga C resp. E med de snäva toleranser som gäller där.

Varvtalsreglering och EMC-certifiering

START CONTROL (STC)

Det anslutningsklara utförandet med integrerad Y/D-start och drift med konstant varvtal är utrustat med avancerad reläteknik, överströmutlösare och fasföljdsövervakning. SIGMA CONTROL 2 i kombination med säker nödstoppsteknik avrundar anläggningen. Anslut till nätet och kör!

SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC)

Med SFC-frekvensomriktaren kan flödet anpassas variabelt till processens aktuella behov genom att blåsmaskinens varvtal ändras. Allt programmeras och ställs in på fabriken för omedelbar idrifttagning av den anslutningsklara och kompletta maskinen.

EMC-certifierad komplett anläggning

Givetvis är SFC-elskåpet och SIGMA CONTROL 2 testade och certifierade när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet enligt EMC-direktivet för industrinät klass A1 enligt EN 55011, både som enskilda komponenter och som komplett blåsmaskinssystem.

Tekniska data