Elektriska byggkompressorer

MOBILAIR e-power

Överallt där det finns eluttag spelar Kaesers elektriska, mobila byggkompressorer sina trumfkort. Supertyst elektrisk drift av e-flödeskompressorerna möjliggör arbete i miljöskyddade områden med krav på låg ljudnivå. Tack vare den avgasfria drivningen kan man utan problem använda den i tunnlar, schaktgropar eller byggnader. 

De elektriska byggkompressorerna är perfekt utrustade för alla användningsområden – oavsett hur svåra. De mobila kraftpaketen är extremt robusta, kompakta och energieffektiva. e-power gör systemen särskilt enkla att använda och extremt underhållssnåla. Det sparar tid och pengar.

MOBILAIR e-power-kompressorer är extremt mångsidiga i sin användning. Chassit finns med stel eller höjdjusterbar dragstång samt med eller utan påskjutsbroms. Detta innebär att dessa elektriska mångsysslare kan transporteras var som helst. Eftersom systemen är så rena lämpar de sig också för överbryggning vid underhåll på industriella stationer.

Effektdata:

  • Flöde upp till 24,7 m³/min
  • Arbetstryck upp till 14 bar

Dina fördelar

  • Avgasfria och tysta
  • Användning i miljözoner och byggnader
  • Minska drift- och underhållskostnader

Används i slutna utrymmen

Elektriska kompressorer för stora projekt

De kraftfulla, stationära byggkompressorerna MOBILAIR M250E och M255E är avsedda för uppställning utomhus. De kompakta måtten möjliggör installation även i trånga utrymmen. Lastbilstransporter är lika enkla. Till exempel passar två e-kraftsystem parallellt på en lastyta (transportöglor för säkring av lasten finns också ombord). Tack vare den massiva vagnen kan systemet flyttas eller dras på uppställningsplatsen. Vagnens utskjutande del skyddar dessutom karossen från skador.

Tack vare den robusta tekniken med Y/D-start är de stationära, elektriska byggkompressorerna särskilt stryktåliga och lämpliga för temperaturområdet från -10 °C till +40 °C. Som tillval finns en lågtemperaturversion med invändig uppvärmning för omgivningstemperaturer ner till -25 °C.

MOBILAIR M250E eller M255E levereras redo att anslutas till en lastfrånskiljare. Dessutom kan du välja mellan anslutning via anslutningsbox eller snabbt och enkelt VIA POWERLOCK-kontakt. Det senare är den optimala lösningen vid frekvent skiftande uppställningsplatser.

MOBILAIR M250E eller M255E kan utrustas med ett modem för en Industrie 4.0-anslutning. Med en anslutning till KAESER Plant Control Center eller till ett eget telematiksystem levererar den information om anläggningens tekniska status. Utöver antalet drifttimmar och platsbestämmelse, inklusive geoleashing, är systemet behjälpligt med att utvärdera utnyttjandet av anläggningen, samt med underhållsplanering och fjärrdiagnos.

 
Enkel intuitiv systemanvändning

Intuitiv inställning av till- och frånkopplingstrycket

Intuitiv manövrering av MOBILAIR med SIGMA CONTROL SMART.

Driften av e-power-anläggningarna är extremt enkel med sex knappar. Start/stopp och tryckinställning kan manövreras intuitivt. Färgdisplayen rapporterar fel och visar alla driftlägen samt nedräkningen till nästa underhåll. Kontrollpanelen är väl skyddad mot vandalisering och obehörig åtkomst med en låsbar metallflik.

Om anläggningen som tillval är utrustad med DUAL-regleringen kan det önskade till- och frånkopplingstrycket enkelt ställas in på SIGMA CONTROL SMART. Informationen om det aktuella nättrycket når maskinen via en extra snabbkoppling och bearbetas för regleringen. DUAL-regleringen innehåller automatisk start/stopp som också kan konfigureras individuellt.

Inbyggd tryckluftsbehandling

Tryckluftsefterkylare

Tryckluftsefterkylare monterad som standard i MOBILAIR-byggkompressorerna från KAESER KOMPRESSORER.

Standardtryckluftsefterkylaren installeras lutande så att kondensat strömmar ut från kylaren efter frånkoppling och förhindrar frostskador. Det utfällda kondensatet samlas antingen i kapseln som standard under korta perioder eller släpps ut på utsidan under längre perioder för anslutning av en AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

Spara tid och pengar
Minska energikostnaderna och spara tid med elektriska byggkompressorer från KAESER KOMPRESSORER.

Tack vare eldriften behöver du inte byta motorolja, bränslefilter eller motoroljefilter. Detta innebär längre underhållsintervall och därmed färre driftstopp i systemet. Upp till 25 % lägre energikostnader jämfört med en byggkompressor med dieselmotor. Spara tid och pengar med vår e-power MOBILAIR.