Turboblåsmaskin med magnetlager 150 och 300 kW

Turboblåsmaskin för dina luftningsprocesser

Behöver du en tillförlitlig och energieffektiv tryckluftsförsörjning för lågtrycksdrift? 

PillAerator-turboblåsmaskinerna från Kaeser Kompressoren är kompakta turbokompressorer som har utvecklats särskilt för luftningsprocesser. Tack vare innovativa magnetlager är driften helt slitagefri. 

Våra turboblåsmaskiner kommer till nytta överallt där processluft används för lågtrycksdrift – till exempel aerob biologisk avloppsvattenbehandling, fermentering och flotation.

Effektdata:

 • 150 kW och 300 kW
 • Flöde upp till 16 000 m³/h
 • Tryckområde 0,3 till 1,3 bar

Dina fördelar

 • Hög energieffektivitet
  Den direktdrivna rotorn med magnetlager och den intelligenta styrningen gör PillAerator-turboblåsmaskinerna särskilt effektiva. Genom den utmärkta verkningsgraden kan du spara upp till 25 % energi jämfört med traditionell teknik.
 • Pålitlig och säker
  Sensorer övervakar de viktigaste driftlägena som tryck, varvtal och temperatur. Detta gör driften säker och ger tillförlitlig processluft.
 • Underhållsfri drift
  Motorns berörings- och smörjmedelsfria magnetlager arbetar helt slitagefritt. Därför är olje- och lagerbyte inte nödvändigt, och underhållet begränsas till byte av luftfilter.

Turboblåsmaskin med slitagefri drift

Turboblåsmaskin Pillaerator med magnetlager

Fördelarna med ett magnetlager är tydliga:


 • oljefri
 • slitagefri
 • underhållsfri

Axeln roterar hela tiden runt sitt masscentrum och är därmed svängningsfri. Beröringsfriheten innebär att inget smörjmedel behövs.

Frekventa start- och stopprocesser är möjliga utan slitage. Axeln förs in i magnetfältet under nedstängning tills den stannar. Om magnetlagerelektroniken mot förmodan inte fungerar hålls axeln i ett säkert läge tills säkerhetslagren har stannat.

Motorn är gastät och kan därför inte förorenas av omgivningsluften. Detta ökar betydligt turbokompressorns driftsäkerhet, tillgänglighet och livslängd.

 

Produktdetaljer

Innovativt kylkoncept
Innovativt kylkoncept hos Kaesers turboblåsmaskin.
 1. Motorn med magnetlager och frekvensomriktare kyls med vatten
 2. Regelbar luft/vatten-värmeväxlare
 3. Tålig vatten/vatten-värmeväxlare
 1. Underhållsfri cirkulationspump
 2. Till- och frånlopp för kylvatten med möjlig spillvärmeanvändning

Kylningen med internt vattenkretslopp ger ett genomgående optimalt driftförhållande. Förutom jämna temperaturer i motorn och frekvensomriktaren tack vare en varvtalsreglerad fläkt blir det också möjligt att hermetiskt avskilja elskåpet.

All spillvärme kan avföras i kylvatten istället för i rummet, vilket innebär att utvändiga frånluftskanaler inte behövs. Med klimatsystemet (tillval) garanteras en säker drift av turboblåsmaskinen vid omgivningstemperaturer på upp till 55 °C.

Alltid lämpligt flöde

Tack vare turboblåsmaskinens steglösa varvtalsreglering kan du alltid anpassa flödet till det aktuella behovet. Därigenom är det inte bara möjligt att kontrollera processen, utan också att undvika energiförlust genom överluftning. 

Samspelet mellan de enskilda komponenterna samt den smarta styrningen möjliggör i idealfallet en verkningsgrad på upp till 80 % samt energibesparingar på upp till 25 %.

Effektområde för 150 kW-turboblåsmaskinen från Kaeser Kompressorer.
Effektområde PillAerator 150 kW
Effektområde för 300 kW-turboblåsmaskinen från Kaeser Kompressorer.
Effektområde PillAerator 300 kW
Pålitlig och säker

PillAerator-turboblåsmaskinerna är helt anslutningsklara maskiner med mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter som är anpassade för varandra.

Sensorer övervakar kontinuerligt värden för tryck, temperatur och varvtal. Det garanterar en tillförlitlig blåsmaskinsdrift och gör det möjligt att övervaka och visa driftlägen. 

I händelse av strömavbrott aktiveras ett sofistikerat säkerhetskoncept som säkerställer en slitagefri och problemlös nedstängning, samtidigt som magnetlagret förblir aktivt och fullt funktionellt.

Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren: