Turboblåsmaskin med magnetlager


Modern processluft

Kaeser Kompressoren utökar sitt produktutbud med turboblåsmaskiner som har magnetlager.

Turboblåsmaskiner används vid luftning av vätskor – rening av avloppsvatten, flotation, fermentering samt blåsluft (t.ex. luftknivar).

150 kW-serien för flöde upp till 8 000 m³/h och 300 kW-serien för flöde upp till 17 000 m³/h. Båda serierna har vardera tre PillAerator-typer. På grund av olika impellerkonstruktioner levererar varje typ olika tryck- och flödeshastigheter upp till maximalt 1,4 bar övertryck.

Här hittar du information om produkterna: PillAerator Turboblåsmaskin