Oljefria kolvkompressorsystem: AIRBOX och AIRBOX CENTER


Anslutningsklar, tyst och går inte att ha sönder

Kompressorsystemen AIRBOX och AIRBOX CENTER med tryckluftsbehållare, tork och valfri filterutrustning kan du ansluta och starta direkt. Den inbyggda kolvkompressorn producerar oljefri tryckluft. Den styrs av den elektroniska styrningen SIGMA CONTROL 2.

AIRBOX och AIRBOX CENTER har följande tekniska parametrar:

 • Tryck: 7/10/12,5 bar
 • 0,77–0,90 m³/min
 • Motoreffekt: 7,5 kW

De oljefria kolvkompressorsystemen AIRBOX och AIRBOX CENTER kan användas överallt där det behövs ren tryckluft, till exempel i laboratorier, inom läkemedelsindustrin eller inom dryckes- och livsmedelsindustrin.

Dina fördelar

 • Tryckluftstillgänglighet dygnet runt – även vid höga temperaturer:
  Tack vare den innovativa kylningen av kompressorblocket och drivmotorn kan AIRBOX och AIRBOX CENTER användas vid en omgivningstemperatur på upp till 30 °C med 100 % tillkopplingstid.
 • Ytterligare ljuddämpning behövs ej:
  Med 40 mm kraftig ljuddämpning, en kylluftsström som leds om flera gånger, ett akustiskt frånkopplat kompressorblock, anpassad längd på insugsluftledningen samt effektiva ljuddämpare möjliggör en installation nära arbetsplatsen utan vidare bullerskyddsåtgärder.
 • Underhåll behövdes förr i tiden:
  Direktdriften av AIRBOX och AIRBOX CENTER samt att de är oljefria gör att du sällan träffar våra servicemedarbetare. Om det ändå skulle behövas ett besök så är luft- och insugsfilter enkla att komma åt genom att enkelt ta bort de stora panelerna.
Spara på energikostnaderna
Livscykelkostnader

Högkvalitativa IE3-elmotorer med mycket hög verkningsgrad minskar energiförlusterna med i genomsnitt 45 % jämfört med konventionella motorer. Detta sänker strömförbrukningen avsevärt.

 

Produktdetaljer

Utrustning

Hela anläggningen

AIRBOX CENTER – komplett anläggning (öppen)
 • driftklar
 • helautomatisk
 • superljuddämpad
 • vibrationsisolerat
 • pulverlackerade paneler

Ljuddämpning

 • Beklädd med tvättbart skum
 • Vibrationsfästen
 • dubbelt vibrationsdämpande

Kompressorblock

 • oljefri
 • 2 cylindrar
 • en- eller tvåstegs

Elmotor

 • Energibesparande motor (IE3)
 • Tyskt kvalitetsfabrikat
 • IP 54
 • Isolationsklass F som ytterligare reserv

Drivning

underhållsfri och överföringsförlustfri 1:1 direktdrift

Kylning

 • luftkyld
 • två fläktar
 • Tryckluftsefterkylare

Elkomponenter

 • Kopplingsskåp IP 54
 • ventilerat
 • automatisk Y/D-start
 • Överströmsskydd
 • Styrtransformator
 • EMC-godkännande för hushållsnät
Exempel på konstruktionsritning över tryckluftsstation med enskilda komponenter
Konstruktionsschema för tryckluftsstation med AIRBOX
 1. AIRBOX
 2. Kyltork
 3. Tryckluftsbehållare
 4. Filter
 1. Kondensatavledare ECO-DRAIN
 2. Tryckhållningssystem
 3. SIGMA AIR MANAGER BASIC
Exempel på konstruktionsritning över tryckluftsstation med AIRBOX CENTER
Konstruktionsschema AIRBOX CENTER
 1. AIRBOX CENTER
 2. Tryckhållningssystem
 1. Filter
Tekniska data