Skruvkompressorer

Ett effektivt sätt att producera tryckluft

Letar du efter en skruvkompressor för industrin eller verkstaden? Då är KAESER Kompressorer rätt val för dig. KAESER skruvkompressorer är det perfekta valet om tryckluft måste finnas tillgängligt dygnet runt. En industriell skruvkompressor från KAESER är förstahandsvalet när du behöver konstant tryckluft under längre perioder, vill sänka dina energikostnader och söker efter en pålitlig leverantör.

Lönsam tack vare låga livscykelkostnader

Livscykelkostnader

Vårt helhetskoncept för optimal lönsamhet: Maximal effektivitet, användarvänlighet, enkelt underhåll samt ett globalt service- och rådgivningsnätverk med snabba svarstider.


Översikt över våra skruvkompressorerSkruvkompressorer med vätskekylning

Vätskeinsprutade skruvkompressorer

Samma sak gäller för våra tryckluftstationer som för en enskild kompressor: Våra vätskeinsprutade skruvkompressorer erbjuder mycket god driftsekonomi under hela maskinens livslängd.

 • Låga livscykelkostnader
 • Från 2,2 till 515 kW
 • För en tillförlitlig drift vid omgivningstemperaturer upp till 45 °C
Genväg

Torrkomprimerande skruvkompressorer

Oljefritt komprimerande skruvkompressorer CSG-2 och DSG-2 med luftkylning från Kaeser Kompressorer

Processäker luftrenhet – genererad säkert och effektivt

 • Kompromisslöst lönsam
 • Servicevänlig design
 • Kan även levereras med innovativ i.HOC-torkningsteknik eller med en energibesparande kyltork
  Genväg

  Skruvvakuumpumpar

  Vakuum-skruvaggregat ASV 61 från KAESER KOMPRESSORER.

  Vår strömsnåla helhetslösning för generering av grovvakuum

  • Anslut och kom igång
  • Med högeffektiva IE3-motorer
  • Sugförmåga: 4,75 till 15,70 m³/min – slutvakuum 99 %
  Genväg
  Skruvvakuumpumpar

  Sänk dina energikostnader ytterligare!

  Maximal värmeåtervinning med skruvkompressorer.

  All energi som tillförs en skruvkompressor omvandlas till värmeenergi. Upp till 96 % av denna energi kan återanvändas och utnyttjas via värmeåtervinning.

  Rätt skruvkompressor för alla behov

  KAESER skruvkompressorer ger den perfekta tryckluftslösningen var du än behöver den. KAESER erbjuder den mest effektiva lösningen för industri-, verkstads- och byggarbetsplatser. Vi erbjuder oljesmorda skruvkompressorer, oljefria skruvkompressorer och skruvvakuumpumpar. Alla är mycket hållbara och energieffektiva. Made in Germany: Tillverkade i vår moderna fabrik i Bayern/Tyskland.

  Oavsett dina behov av tryckluft hjälper KAESER dig att hitta rätt lösning. Detta på grund av våra anställdas specialistkunskap om tryckluft. Det gör att vi kan ge dig tips och råd angående ditt tryckluftsbehov. Förutom vår specialistkunskap så har de många innovationerna inom energieffektivitet och den höga kvaliteten på skruvkompressorerna hjälpt KAESER att nå en ledande position när det gäller totala ägandekostnader (TCO). Detta innebär enorma fördelar för dig.

  KAESER är din tryckluftsspecialist

  En KAESER-kompressor är ett köp för livet. Det är därför vi lägger all vår energi och passion på det vi gör. Inte bara i utvecklingen av våra maskiner, som ständigt fortlöper, utan även i vår rådgivning och service. Ditt val av KAESER skruvkompressor kommer att löna sig. Tack vare enastående kvalitet har KAESER skruvkompressorer en anmärkningsvärt lång livslängd.

  De är också oöverträffade när det gäller energieffektivitet. Och service? Inga problem. Vi kan ansluta din kompressor till vårt världsomspännande servicenätverk. I och med det kommer dina processer aldrig att stanna, oavsett var i världen du befinner dig. Tysk kvalitet och service till ett utmärkt pris. Behöver du tryckluft direkt? Letar du efter nya skruvkompressorer? Vill du ha en icke bindande analys & rådgivning av din tryckluftsförbrukning? Kontakta oss då på 08-544 443 30 och ta reda på vad våra specialister kan göra för din verksamhet.

  Frågor och svar om skruvkompressorer

  Vad är en skruvkompressor?

  Det finns många olika sätt att skapa tryckluft genom att komprimera luft. I en skruvkompressor komprimeras luften mellan två skruvformade profiler.

  Hur fungerar en skruvkompressor?

  I en skruvkompressor sugs luften ned mellan två parallella, mot varandra roterande skruvar. När luften färdas mellan skruvarna och omgivande hus minskar utrymmet för luften som komprimeras och släpps ut på undersidan.

  Vad innebär vätskekylning?

  Vid tryckluftsproduktion skapas värme både när luften komprimeras och i den mekaniska friktionen mellan delarna i kompressorn. Vätskekylning innebär att olja tillförs luften vid insuget. Oljan minskar friktionen, tätar mellan mekaniska delar i kompressionsfasen och kyler luften. Oljan separeras efter luftkomprimeringen, kyls och återcirkulerar.

  Vad kallas en skruvkompressors rotorer?

  En skruvkompressor har två skruvformade rotorer med olika profil som passar ihop, en hanrotor och en honrotor.

  Vad är oljefri tryckluft?

  Enligt ISO-standarden ISO 8573-1:2010 får tryckluften kallas oljefri när oljehalten understiger 0,01 mg/m³. Den renhetsgraden kan uppnås både med en konventionell vätskeskyld kompressor och en oljefri kompressor men kräver alltid speciell filtrering av tryckluften, bland annat eftersom insugsluften från omgivningen kan innehålla högre halter av olja i områden med höga industri- och transportrelaterade luftföroreningar.

  Varför oljefri kompressor?

  I vissa produktioner ställs mycket höga krav på tryckluftens renhet, därför finns kompressorer som är konstruerade att arbeta utan att olja tillförs insugsluften. Det kallas även torr kompressor.