Kalluftskyltork upp till 43,33 m³/min


TCU-serien: Kyler med torr tryckluft

De hetgas-bypass-reglerade kyltorkarna i TCU-serien* är nyckelkomponenter i processer, i vilka kall, torr tryckluft på ned till 5 °C krävs. På så sätt kyler de exempelvis gjutformdelar vid glas- och metalltillverkning.

 • Tillförlitligt torr tryckluft på 4,3 till 43,33 m³/min
 • Tryckluftstemperaturutlopp 5 °C
 • Omgivningstemperatur upp till +43 °C och temperatur i tryckluftinloppet på upp till +55 °C

Dina fördelar

 • Pålitlig och driftsäker:
  Alla modeller är utrustade med plattvärmeväxlare av rostfritt stål och elektroniska ECO-DRAIN-kondensatdräneringar. Kylsystem dimensionerade för hög prestanda och effektiv kondensatavskiljare säkerställer en stabil tryckdaggpunkt på 3 °C.
 • Smidig drift:
  Den elektroniska styrningen (från och med TCU 118-2) är utrustad med en tvåraders klartext-display med 10 valbara språk. Överskådliga statusindikatorer informerar om torrprestanda och aktuell energibesparing.
 • Pålitlig fjärrövervakning:
  Potentialfria kontakter (tillval upp till TCU 95-2) överför olika service- och varningsmeddelanden till överordnade anläggningsstyrningar.

* Den här kyltorkserien innehåller den fluorerade växthusgasen R-513A.

Det perfekta komplementet: olje-vattenavskiljaren AQUAMAT
Olje-vattenavskiljare Aquamat i.CF60

Vårt tips: Behandla kondensat lagenligt och prisvärt innan vidare transport till avloppssystemet med AQUAMAT olje-vattenavskiljare.

 

Produktdetaljer

Utrustning

Kylmedelskrets

 • Kylkrets bestående av scroll-kompressor
 • Kondensor med fläkt
 • Säkerhetstryckvakt
 • Filtertork
 • Termostatisk expansionsventil
 • Luft/kylmedel-plattvärmeväxlare i rostfritt stål
 • Kondensatavskiljare

Styrning (från och med modell TCU 118-2)

 • Elektronisk styrning med tvåraders klartext-display i 10 valbara språk
 • Tre LED-statusindikatorer
 • TILL/FRÅN-knapp
 • Testknapp för elektronisk kondensatavledare
 • Tre programmeringsknappar för timern
 • Bekräftelsetangent
 • Huvudströmbrytare
 • Indikering av energibesparing, momentant tryckluftsflöde och tryckdaggpunkt

Potentialfria kontakter

 • Driftmeddelande "Kylmedelskompressorn är igång"
 • Varningsmeddelande "Hög tryckdaggpunkt"
 • Varningsmeddelande "Larm kondensatdränering" (tillval upp till och med TCU 95-2)

Hölje

 • Pulverlackerat hus
 • Maskinfötter

El

 • Elektrisk utrustning och provning enligt EN 60204-1 ”Maskinsäkerhet”
 • Kapslingsklass elskåp IP 54