Användningsvillkor

Upphovsrätt

Webbplatsen som tillhör Kaeser Kompressoren SE inklusive allt grafiskt innehåll och all text är upphovsrättsligt skyddad. Varje form av användning utan uttryckligt medgivande är otillåten och olaglig.

De under rubriken Företag / Press förekommande text- och bildfilerna är sparade med utskrivbar upplösning och får laddas ner och användas kostnadsfritt för publicering i tidningar och tidskrifter, även utan föregående kontakt med vår pressavdelning. Redaktionell bearbetning är tillåtet, men varje förändring av bild- och textinnehållet är dock under alla omständigheter strikt förbjudet.

Ansvarsbegränsning

Alla uppgifter på vår internetsida har noga kontrollerats. Vi gör vårt bästa för att alltid utöka och uppdatera informationen. Vi kan dock inte garantera att informationen alltid är fullständig, korrekt och uppdaterad.