Användarmodell: SIGMA AIR UTILITY


"Helt enkelt bara där" – tryckluft till fast pris

Med användarmodellen SIGMA AIR UTILITY säkerställer du en pålitlig skräddarsydd tryckluftsförsörjning – och så enkelt som att trycka på en knapp: Du ställer ett par kvadratmeter uppställningsyta till vårt förfogande, resten fixar vi. I stället för att investera i ett komplett tryckluftssystem betalar du bara för den tryckluft som du faktiskt behöver.

Så fungerar användarmodellen SIGMA AIR UTILITY hos Kaeser:

 • Vi analyserar ditt tryckluftsbehov och skapar ett individuellt koncept – allt efter behov.
 • Vi bygger, installerar och driver tryckluftssystemet.
 • Vår Kaeser teleservice, logistikcentrumet och vårt täta servicenät i hela världen ger en ständig tillgång till tryckluft.

Vid användarmodellen SIGMA AIR UTILITY betalar du ett fast grundpris, vilket täcker en avtalad mängd tryckluft. För större inköpsmängder gäller en avtalsmässigt fastställd extrakostnad.
Alla priser gäller för hela avtalets löptid, prisökningar är uteslutna.

Fördelarna för dig

 • Inga tryckluftsproblem:
  Vi erbjuder dig allt från en kompetent leverantör: från analysen av ditt tryckluftsbehov via maskiner till servicen – du och dina medarbetare kan koncentrera er helt på era huvuduppgifter.
 • Från fasta kostnader till variabla kostnader:
  Investeringar i ett tryckluftssystem utgår. Din personal har tid till andra uppgifter. Detta innebär att: Du får större likviditet, behöver inte inkräkta på dina rörelsetillgångar och kan använda din personal mer flexibelt.
 • En anläggning som är så stor som ditt behov:
  Konjunkturen varierar. Minskar eller utökar du din produktion? Flyttar du? Med SIGMA AIR UTILITY förblir du flexibel. Vi anpassar din tryckluftsförsörjning efter ditt behov.

Långsiktig besparingsautomatik
Livscykelkostnader

Vi driver, underhåller och optimerar din tryckluftsförsörjning kontinuerligt. På så sätt håller vi den alltid i tekniskt och energimässigt toppskick. Vårt mål: Att hålla dina livscykelkostnader så låga som möjligt.

Kaeser-lösningar passar perfekt
KAESER RENTAL: Hyreskompressorer, blåsmaskiner och tillbehör

Vill du optimera din anläggnings prestanda, planera en ny anläggning eller behöver du kanske mer tryckluft under en kortare period på grund av en stor order? Då är du kommit rätt hos oss!

 

Användarmodellen SIGMA AIR UTILITY i detalj

Rörliga kostnader istället för fasta

Det är inte utan orsak som en ökning av de rörliga i stället för de fasta kostnaderna är en av de viktigaste ledningsutmaningarna:

 • Den skyddar vid minskad omsättning i kristider mot att avkastningen på försäljningen minskar alltför mycket och ger en bibehållen likviditet och säkerställer att företaget kan leva vidare.
 • Genom att din egenkapitalkvot förblir hög förbättrar du din ekonomiska bedömning och säkerställer att du får så låga räntor som möjligt.

Fasta kostnader blir till variabla kostnader med SIGMA AIR UTILITY
Med användarmodellen SIGMA AIR UTILITY är du skyddad mot att avkastningen på försäljningen minskar alltför mycket i kristider.
Allt från en kunnig leverantör

Ett omfattande tjänstepaket

Tryckluft är ett alltför viktigt produktionsmedel för att överlåta tillverkningen av den till andra än specialister med hög kompetens. Hybridtjänstepaketet från KAESER KOMPRESSORER är omfattande – och allt passar optimalt tillsammans:

 • Kaeser levererar den av specialiserade tryckluftsexperter behovsanpassade tryckluften – i exakt den mängd och med den kvalitet som du behöver.
 • Som kompressortillverkare och leverantör av tryckluftssystem tillverkar Kaeser även ”maskinvaran” – kompressorer, tryckluftsberedningssystem och toppmoderna tryckluftshanteringssystem – med den internationellt erkända kvalitetsmärkningen ”made in Germany”.
 • Din SIGMA AIR UTILITY-tryckluftsförsörjning drivs och servas av KAESER. Vi konstruerar, tillverkar, installerar, servar alla komponenter och optimerar hela ditt system. Självklart tar vi även ansvar för att tryckluftsproduktionen sker säkert och enligt lagstiftningen.
 • Kaesers teleservice och vårt täta, internationella logistik- och servicenätverk sörjer slutligen för att stillestånd – t.ex. p.g.a. att reservdelar tar lång tid att skaffa – hör till det förgångna.

Med Kaeser står alltid den i kontraktet överenskomna tryckluftskvaliteten, tryckluftsmängden och det nödvändiga trycket till ditt förfogande.

Kraftpaket, hybrid
Allt passar tillsammans: Det omfattande, hybridtjänstepaketet från Kaeser räcker från behovsanalys till framgångskontroll.
Skräddarsytt: Modulbaserad systemlösning
Skräddarsytt: Modulbaserad systemlösning med SIGMA AIR UTILITY

Oavsett om det gäller kompressorer, behandlingskomponenter eller elektronisk styrning: Alla komponenter i din tryckluftsförsörjning är exakt anpassade efter varandra.

Denna finmodulära uppbyggnad är möjlig tack vare vårt omfattande produkt- och tillbehörsprogram, vilket vi kan erbjuda som en ledande tryckluftssystemtillverkare.

För att anläggningen exakt motsvarar ditt behov sörjer våra experters analyskompetens med mätmetoderna som de själva har utvecklat för KAESER.

BASF Coatings arbetar effektivare med tryckluft via outsourcing.
Bekänna färg

BASF Coatings arbetar effektivare med tryckluft via outsourcing.

Lackspecialisten från Münster använder sig av tryckluft som levereras av Kaeser för hela sin produktion och sparar då 30 000 € per år.

Referensprojekt BASF Coatings