Energibesparande kyltork SECOTEC på 10,5 till 34 m³/min

Kompakt energibesparande kyltork tack vare latent värme

SECOTEC – här i TE- och TF-serien (*) – står sedan lång tid tillbaka för påkostade Kaeser-kyltorkar med industrikvalitet, för stabila tryckdaggpunkter med högsta möjliga tillförlitlighet och för mycket låga totalkostnader under hela livslängden.

Med det innovativa latentvärmeackumulator- och värmeväxlarsystemet SECOPACK LS och med styrningen SIGMA CONTROL SMART sätter den nya generationen nya standarder när det gäller energieffektivitet, platsbehov och användarvänlighet.

 • Extra lång livslängd tack vare korrosionsbeständig tryckluftsrördragning och aluminiumvärmeväxlare (kondensor och SECOPACK LS)
 • Med kommunikationsmodul Modbus TCP som standard för inkoppling i SIGMA NETWORK

Dina fördelar

 • Spara energi:
  Kyltorkar i serien TE och TF kräver mindre än 97 W elektrisk effekt per m³/min tryckluft (ISO 7183 A1). I dellastdrift kan, tack vare energisparreglering, överflödig kyleffekt mellanlagras i den termiska ackumulatorn och användas för torkning utan elförbrukning. Det reaktionssnabba värmeväxlarsystemet SECOPACK LS garanterar alltid stabila tryckdaggpunkter.
 • Intuitiv användning:
  Den elektroniska styrningen SIGMA CONTROL SMART är enkel och intuitiv att använda. Meddelandeminne, individuell drifttidräknare för enskilda komponenter och underhållstimer, ger en effektiv kontroll och analys av driftdata. Potentialfria kontakter och en Modbus TCP-kommunikationsmodul möjliggör enkel anslutning till nätverk med maskinövergripande styrningar som SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompakt och optimerad:
  Ackumulatorutrymmet i det innovativa värmeväxlarsystemet SECOPACK LS är fyllt med ett fasväxlande material. Dess betydligt högre lagringstäthet sparar vid samma kapacitet 98 % av lagringsmaterialet jämfört med konventionella värmeackumulatorer. Lagringskapacitet för tryckdaggpunktsstabilitet åtföljs därmed av ett mycket mindre platsbehov. Optimerade flödesvägar minskar tryckförluster och bidrar därmed till högre energieffektivitet hos SECOTEC-torkarna.

* Den här kyltorkserien innehåller den fluorerade växthusgasen R-513A.

 

Produktdetaljer

Sänk livscykelkostnaderna!
KAESER Life-Cycle-Cost-Management

Tack vare av-/på-styrning och hög lagringstäthet kräver den nya generationen kyltorkar i SECOTEC-serien nästan oberoende av sin belastning mindre än 97 W per m³/min av tryckluft (ISO 7183 A1).

Till skillnad mot vad som är normalt på marknaden slösas inte överskottet av kyleffekt bara bort, utan används för kylning av en värmeackumulator. Om den är avkyld ger den kylan för att torka tryckluften. Därför behövs ingen elektrisk energi.

Därutöver kräver det nya konstruktionskonceptet extremt lite underhåll och säkerställer en snabb och enkel service.


Vill du veta mer om hur Kaeser sänker livscykelkostnaderna?

SECOTEC – spara energi i alla lägen

Påfrestningen på en kyltork beror inte bara på hur stor den mängd tryckluft som ska torkas är (grå yta), utan ännu mer på hur mycket vatten som den inströmmande tryckluften innehåller. Denna mängd ökar med stigande temperatur. Kyltorkar belastas (gul kurva) därför extra starkt vid höga omgivningstemperaturer, som till exempel ofta råder under sommaren.

Omvänt så sjunker arbetsbelastningen på kyltorkar vid vintertemperaturer (turkos kurva). För att hålla en stabil tryckdaggpunkt med alla variationer ska kyltorkar alltid dimensioneras för den högsta belastning som uppstår vid drift, plus ha en tillräcklig reserv.

I enlighet med flödet och temperaturvariationerna arbetar kyltorkar alltid i ett lastområde mellan 0 och 100 %. Eftersom SECOTEC-ackumulatorreglering ger en behovsanpassad energianvändning över hela lastområdet, ger det stora besparingar.

Strömspareffekt
Maximal energibesparing tack vare ackumulatorreglering
Maximal energibesparing tack vare ackumulatorreglering med SECOTEC-kyltork

Belastningen av kyltorkar skiftar ständigt mellan 0 och 100 %. Till skillnad från konventionella dellastregleringar anpassar SECOTEC-ackumulatorregleringen energiförbrukningen exakt efter alla lastfaser.

På så sätt sparar SECOTEC-kyltorkar vid genomsnittligt kapacitetsutnyttjande på 40 % nästan 60 % av elkostnaderna jämfört med hetgas-/bypassregleringar.

Kylackumulatorn hos SECOTEC-torkar förblir, till skillnad mot konventionella metoder, alltid kall. På det sättet torkas tryckluften effektivt även under startfaserna. Ackumulatorns förstklassiga isolering bidrar även till minimal energiförbrukning. Dessutom sker tryckluftstorkningen med SECOTEC kyltorkar inte bara mycket energieffektivt, utan tack vare den höga lagringskapaciteten även med ett särskilt skonsamt driftsätt.

Bästa torkning med skonsamt driftsätt
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC-kyltorkar uppnår vid fullast effektivt en stabil tryckdaggpunkt på upp till +3 °C. Även vid dellastdrift är tryckdaggpunkten betydligt stabilare än på konventionella kyltorkar tack vare den låga tryckbandsbredden. 

Konventionella kyltorkar med växlande drift och utan extra kylförvaring utnyttjar sina värmeväxlares material som kylförvaring. Kylkompressorer och fläktmotorer i dessa torkar måste därför betydligt oftare kopplas till och från för att kunna leverera den nödvändiga kylkapaciteten konstant. 

För att minska kopplingsfrekvensen och slitaget, kopplas kylkretsloppet därför ofta först till vid betydligt högre tryckdaggpunkter. De resulterande tryckdaggpunktsskiftningarna försämrar torkningsresultatet. Det är riskabelt, då korrosion kan börja redan vid en relativ fuktighet på mer än 40 % i tryckluften, inte först när kondensat uppstår. 

SECOTEC-kyltorkar arbetar istället särskilt skonsamt mot materialet tack vare den höga kyllagringskapaciteten. När ackumulatorn väl är laddad kan kylkompressorn och fläktmotorn förbli avstängda betydligt längre, utan att tryckdaggpunktens stabilitet påverkas.

Utrustning

Kylmedelskrets

Kylkrets bestående av

 • Scroll-kompressor
 • Mikrokanalskondensor i aluminium med fläkt
 • Säkerhetstryckvakt
 • Kylsamlare
 • Filtertork
 • Termostatisk expansionsventil
 • Värmeväxlarsystem i aluminium SECOPACK LS
 • Temperatur- och tryckgivare

SECOPACK LS

 • Luft-/luft- och luft-/kylmedelsvärmeväxlare i aluminiumblockkonstruktion
 • Integrerat ackumulatorområde med fasväxlande medium
 • Kondensatavskiljare
 • Värmeisolering

SIGMA CONTROL SMART

SIGMA CONTROL SMART: elektronisk styrning med färgdisplay
 • Elektronisk styrning med färgdisplay
 • Språkneutralt menysystem
 • Daggpunktsindikering
 • R&I-schema som visar aktuella driftdata och meddelanden
 • Meddelandeminne
 • Drifttidsräknare
 • Underhållstimer

Potentialfria kontakter

 • Driftmeddelanden "Störning" och "Kylmedelskompressor igång" 
 • Varningsmeddelanden ”Underhåll/varning” och ”Hög tryckdaggpunkt”
 • Drifttidsräknare
 • Underhållstimer

Kondensatdränering

 • Elektronisk kondensatdränering ECO-DRAIN 31 Vario med kulventil i kondensattilloppet, inklusive isolering av kalla ytor

Hölje

 • Pulverlackerat hus
 • Avtagbar panel för enkel elektrisk anslutning
 • Effektiv rengöring av kondensorn
 • Avtagbar, sidoplacerad kopplingspanel fungerar som central åtkomst för maskinens inre
 • Maskinfötter

Anslutningar

 • Korrosionsbeständig tryckluftsrördragning
 • Skottanslutning för anslutning av extern kondensatledning
 • Kabelingång för nätanslutning på den bakre väggen (plåtöppningar på anläggningens tak för alternativ anslutning ovanifrån)

El

 • Elektrisk utrustning och provning enligt EN 60204-1 ”Maskinsäkerhet”
 • Kapslingsklass elskåp IP 54

Tillval och tillbehör

 • Kyltork för omgivningstemperaturer på upp till 50 °C
 • Vattenkyld kyltork (TF-serien)
 • Anslutningar tryckluft vänster (TF-serien)
 • Rördragningssats för ersättning av TF 173, 203, 251 (förmonterade i fabriken) (TF-serien)
 • Maskinfötter som kan skruvas fast i golvet
 • Integrerad transformator primärspänning 200 V – 440 V
 • Integrerad transformator primärspänning 500 V/3-fas/50 Hz och 575 V/3-fas/60 Hz
 • Silikonfritt utförande (VW-fabriksnorm 3.10.7)
 • Kommunikationsmodul Modbus TCP
SECOTEC – redo för Industrie 4.0!
Bild av en varning i flödesschemat för SIGMA AIR MANAGER 4.0

Med kommunikationsmodulen Modbus TCP kan SECOTEC-kyltorkar anslutas till SIGMA NETWORK. Alla viktiga driftparametrar och meddelanden finns då tillgängliga – i realtid.

Detta möjliggör en omfattande systemövervakning av hela tryckluftsstationen och ger basen för behovsanpassat förebyggande underhåll.
Följden: Maximal tillgänglighet för minimala kostnader.

Dessutom ger SIGMA AIR MANAGER 4.0 en omfattande överblick av kyltorkens viktiga driftparametrar. Varningar och larm visas i ett flödesschema för tryckluftstationen med färgkoder. Med ett klick på torkens omkopplingssymbol visas viktiga driftparametrar och även meddelandetexter i klartext.

SECOPACK LS – den effektivitetshöjande modulen
Snittbild av värmeväxlarsystemet SECOPACK
 1. Tryckluftsinlopp
 2. Kondensatutlopp
 3. Kylmedelsinlopp (kallt)
 4. Kylmedelsutlopp (varmt)
 5. Värmetransport
 6. Tryckluftsutlopp

Kyltorkar i serien TE och TF är utrustade med det innovativa värmeväxlarsystemet SECOPACK LS. Dess latentvärmeackumulator är fylld med ett fasväxlande material. Tryckluft värmer upp materialet tills det smälter (urladdning av ackumulatorn). I samband med det tar den upp latent smältvärme. Den är väsentligt större än den värme som den kan ta upp genom sin normala, specifika värmekapacitet (utan fasväxlingen). Därigenom har latentvärmeackumulatorn i torkar i TE- och TF-serien en betydligt högre lagringstäthet och sparar vid samma kapacitet 98 % av lagringsmaterialet jämfört med konventionella värmeackumulatorer.

Resultatet: hög lagringskapacitet för stabila tryckdaggpunkter och materialvänligt driftsätt med betydligt mindre platsbehov.

Innovativ reglering med ackumulator-plus och fasväxling
SECOTEC: Innovativ reglering med extra lagring och fasväxel
 1. Kompressorn ger kallt kylmedel till tryckluftstorkning och avkylning av ackumulatorn.
 2. Lagringsmediet stelnar vid konstant temperatur och leder då bort en stor värmemängd via kylmedlet.
 3. Kylmedlet kyler lagringsmediet till frånkopplingspunkten.
 4. Kylkompressorn stängs av.
 1. Lagringsmediet levererar kyla till trycklufttorkningen och värms upp.
 2. Lagringsmediet smälter vid konstant temperatur och tar då upp en stor värmemängd ur den fuktiga tryckluften.
 3. Lagringsmediet värms upp till kompressorns tillkopplingspunkt.
Uppbyggnad och funktion
Konstruktionsschema för den energibesparande kyltorken SECOTEC TF
 1. Tryckluftsinlopp
 2. Värmeväxlarsystem SECOPACK LS
 3. Tryckluftsutlopp
 4. Kondensatutlopp
 5. Kondensatdränering ECO-DRAIN
 6. Kylmedelskompressor
 1. Mikrokanalskondensor
 2. Fläkt
 3. Filtertork
 4. Kylmedelsbatteri
 5. Expansionsventil
Tekniska data TE

Grundutförande

ModellTE 102 TE 122 TE 142
Flöde m³/min 11,5 12,5 15,5
Tryckförlust bar 0,11 0,13 0,14
Elförbrukning vid 50% vol. kW 0,5 0,52 0,77
Energiförbrukning vid 100 % vol. kW 1,08 1,12 1,51
Arbetsövertryck bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Inloppstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vikt kg 229 230 249
Mått
B x D x H mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
TryckluftsanslutningG 2 G 2 G 2
Anslutning kondensatdräneringG ¼ G ¼ G ¼
Elförsörjning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KylmedelR-513A R-513A R-513A
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,95 0,98 0,98
Drivhuseffekt631 631 631
Köldmedelsvikt kg 1,5 1,55 1,55

Tekniska data TF

Grundutförande

ModellTF 174 TF 230 TF 280
Flöde m³/min 17 23 28
Tryckförlust bar 0,13 0,15 0,19
Elförbrukning vid 50% vol. kW 0,79 0,97 1,11
Energiförbrukning vid 100 % vol. kW 1,61 2,2 2,45
Arbetsövertryck bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Inloppstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vikt kg 345 375 395
Mått
B x D x H mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Anslutning kondensatdräneringG ¼ G ¼ G ¼
Elförsörjning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KylmedelR-513A R-513A R-513A
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 1,77 1,83 2,15
Drivhuseffekt631 631 631
Köldmedelsvikt kg 2,8 2,9 3,4

ModellTF 340
Flöde m³/min 34
Tryckförlust bar 0,17
Elförbrukning vid 50% vol. kW 1,29
Energiförbrukning vid 100 % vol. kW 2,87
Arbetsövertryck bar 3 - 16
Omgivningstemperatur °C 3 - 45
Inloppstemperatur °C 3 - 60
Vikt kg 420
Mått
B x D x H mm
835 x 1.230 x 2.000
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Anslutning kondensatdräneringG ¼
Elförsörjning400 V / 3 / 50 Hz
KylmedelR-513A
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 2,84
Drivhuseffekt631
Köldmedelsvikt kg 4,5