Tryckhållningssystem


Värnar om kvaliteten på trycklyften – förhindrar för snabb luftgenomströmning genom tryckluftsbehandlingen

Komponenterna för tryckluftsbehandling i ett tryckluftssystem är utformade för de flödeshastigheter som uppkommer när tryckluftsnätet går i pålast. Om nätet är trycklöst efter perioder med lägre belastning eller viloperioder saknas ett motstånd i nättrycket när kompressorerna startar igen. Då finns det en risk för att tryckluften passerar filter och tork med för hög hastighet. Tryckhållningssystemen i DHS-serien förhindrar detta på ett tillförlitligt sätt.

Alla DHS-tryckhållningssystem är optimalt förberedda för extrema tryckluftssituationer tack vare ett patenterat pulsbreddsmodulerat regleringssystem och kombinerar – på äkta Kaeser-manér – högsta driftsäkerhet med enkel hantering.

 • Anslutningsstorlekar från G ½ till G 3 och från DN 40 till DN 400
 • för system med en eller flera behandlingslinor
 • perfekt integration tack vare många gränssnitt, konfigurationsmöjligheter och eftermonteringssatser

Dina fördelar

 • Skydd mot oönskade flöden:
  När trycket sjunker ökar flödeshastigheten i rörledningen snabbt, vilket kan leda till att luften passerar alla komponenter i tryckluftssystemet i för hög hastighet. Ett KAESER-tryckhållningssystem av DHS-modell ser till att det nödvändiga minimitrycket upprätthålls och garanterar på så sätt en säker drift, även och i synnerhet när anläggningen körs igång igen efter ett driftstopp.
 • Ett system med mycket skonsam tryckproduktion:
  Med Kaesers egna pulsbreddsmodulerade regleringssystem sker systemingreppet genom öppning och stängning i mycket små steg.
 • Extremt lättanvänd:
  Enkel konfigurering på 25 språk, omedelbar identifiering av driftstatusen, manuellt nödstopp om olyckan är framme – allt för att spara tid och öka säkerheten.

Din investeringsfördel: Kaesers livscykelhantering
Livscykelkostnader

Även de bästa komponenterna är bara så bra som sin integrering i det kompletta systemet. Med Kaeser drar du nytta av individuell rådgivning och en intelligent teknik som går att använda överallt och som kan byggas ut flexibelt.

 

Produktdetaljer

Utrustning

Tryckhållningssystem

 • Elektroniskt styrt tryckhållningssystem med pulsbreddsmodulering
 • Tryckluftsnätet öppnas och stängs stegvis, vilket förhindrar för hög strömningshastighet hos tryckluften i torkar och filter
 • komplett system

Två driftlägen

 • 1 – ”Säker tryckluftsförsörjning”: pulsbreddsmodulerad öppning/stängning av kulventil/avstängningsventil
 • 2 – ”Säker tryckluftskvalitet”, för redundanta tryckluftsnät: spärrar även berörd lina vid störningar på tork eller filter (ställs in på fabriken)

Elektronisk styrenhet

Elektronisk styrenhet för Kaesers tryckhållningssystem

 • Integrerad elektronisk tryckgivare
 • Tryckregulator 0–16 bar
 • Ljusstark LED
 • mekanisk indikator
 • Datorenhet
 • Display (25 språk)
 • Lösenordsskyddad
 • Omkopplare för val av driftsätt
 • Styrenhet vridbar 90°
 • Ändlägesövervakning
 • Programuppdatering med microSD-kort
 • Tangentbord och driftsättomkopplare skyddade mot obehörig åtkomst genom plomberingar
 • Multispänning: 90–260 V AC, 47–63 Hz, 24 V DC

Manöverdon

 • Fjäderbelastat pneumatiskt manöverdon
 • Kulventilen eller avstängningsventilen rör sig genom internt styrtryck
 • Silikonfritt fett för kulventil och avstängningsventil

Drift

Tryckhållningssystem DHS – Manuell drift med nyckel vid strömavbrott

 • Tangentbord för inmatning av lösenord och driftsparametrar, t.ex. öppningstryck, hysteres, procentuell öppnings-/stängningstid
 • Manuell drift med nyckel vid strömavbrott

Gränssnitt

 • Potentialfria ingångar för ”extern avstängning”, t.ex. vid störning på torken
 • Potentialfria utgångar för ”kombinationsfel”, ”öppna”, ”stäng” och ”tryckövervakning”
 • Nättryckssignal 4–20 mA för kompressorstyrning eller maskinövergripande styrsystem
 • Förberedd anslutning för fjärrkontroll
 • Anslutning till tryckluftsnätet med Tecalan-ledning (upp till 16 bar medföljer vid köp).

Eftermonteringssatser

 • Avsedd för ombyggnad av befintliga Kaeser tryckhållningssystem
 • Satsen består av styrenhet och monteringsdelar

We keep an eye on your compressed air station.
DHS 4.0 fitted to a compressed air station.

In order to ensure proper planning and to benefit from efficient and dependable compressed air system operation, the following should be taken into consideration: in addition to demand pressure and process air requirements, factors such as piping, cooling, ventilation, spatial conditions and environmental aspects should be included in the planning process. A well thought-out system design lays the foundation for effective operation later on. 

Generation, treatment and compressed air storage are essential components when it comes to the supply of compressed air. If the treatment components are overwhelmed by excessively high air flow rates, or if a treatment line is not effectively closed off in the event of a fault, unwanted contamination of the process air will occur. Moreover, unnecessary costs are incurred if the compressors also run at weekends in order to compensate for leakage losses.
With an air-main charging system from KAESER, these issues are a thing of the past.

Säker tryckluftsförsörjning med tryckhållning
DHS – användningsmöjligheter: Säker tryckluftsförsörjning med nätstartshjälp
 1. Kompressorer
 2. Kyltork med ECO-DRAIN
 3. Filtrering med ECO-DRAIN
 4. Tryckluftsbehållare med ECO-DRAIN
 1. AQUAMAT-kondensatbehandling
 2. Tryckluftssignal
 3. Elektroniskt tryckhållningssystem DHS
 4. Tryckluftsnät
Säker tryckluftskvalitet med tryckhållningssystem
dhs_reliable_compressed_air_quality.png
 1. Kompressorer
 2. Cyklonavskiljare med ECO-DRAIN
 3. Profibus DP
 4. Kulventil
 5. Kyltork med ECO-DRAIN
 6. Filtrering med ECO-DRAIN
 7. Signalstörning
 1. Elektroniskt tryckhållningssystem
 2. Tryckluftsnät
 3. Trycksignal
 4. Tryckgivare
 5. Tryckluftsbehållare
 6. AQUAMAT-kondensatbehandling
Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren: