Tryckhållningssystem 4.0

Tryckhållningssystem – liten men effektiv

De elektroniska tryckhållningssystemen i DHS 4.0-serien som utvecklats av KAESER skyddar inte bara dina behandlingskomponenter utan garanterar också en pålitlig tryckluftskvalitet. Till och med en fullständig avstängning av tryckluftsförsörjningen är inte längre ett problem. 

När trycket sjunker ökar flödeshastigheten i rörledningen snabbt. Det kan leda till att luften passerar alla komponenter i tryckluftssystemet i för hög hastighet. Ett KAESER-tryckhållningssystem i DHS 4.0-serien ser till att det nödvändiga minimitrycket upprätthålls och garanterar på så sätt en säker drift, i synnerhet när anläggningen körs igång igen efter ett driftstopp

Alla tryckhållningssystem är optimalt förberedda för extrema tryckluftssituationer tack vare ett patenterat pulsbreddsmodulerat regleringssystem och kombinerar – på äkta Kaeser-manér – högsta driftsäkerhet med enkel hantering.

 • Anslutningsstorlekar från G ½ till G 3 och från DN 40 till DN 400
 • för system med en eller flera behandlingslinor
 • perfekt integration tack vare många gränssnitt och konfigurationsmöjligheter

Fördelarna för dig

 • Två driftlägen:
  Säker tryckluftsförsörjning eller säker tryckluftskvalitet. Kan ställas in efter ditt krav.
 • Extremt lättanvänd:
  Enkel konfigurering på 25 språk, omedelbar identifiering av driftstatusen, manuellt nödstopp om olyckan är framme – allt för att spara tid och öka säkerheten.
 • Anslutning till SIGMA AIR MANAGER 4.0: 
  Tryckhållningssystemet i DHS 4.0-serien kan anslutas till den överordnade styrningen SIGMA AIR MANAGER 4.0 via SIGMA NETWORK.
 

Produktdetaljer

Utrustning

Två driftlägen

 • 1 - "Säker tryckluftsförsörjning": Pulsbreddmodulerad öppning och stängning av kulventil och avstängningsventil för effektiv och korrekt drift av tryckluftsförsörjningen.
 • 2 – ”Säker tryckluftskvalitet”, för redundanta tryckluftsnät: spärrar även berörd lina vid störningar på tork eller filter (ställs in på fabriken)

Elektronisk styrenhet

 • Integrerad elektronisk tryckgivare
 • Tryckregulator 0–16 bar
 • Ljusstark LED
 • mekanisk indikator
 • Datorenhet
 • Tryckövervakning
 • Display (25 språk)
 • Lösenordsskyddad
 • Omkopplare för val av driftsätt
 • Styrenhet vridbar 90°
 • Ändlägesövervakning
 • Programuppdatering med microSD-kort
 • Tangentbord och driftsättomkopplare skyddade mot obehörig åtkomst genom plomberingar
 • Multispänning: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz eller 24 V DC

Manöverdon

 • Fjäderbelastat pneumatiskt manöverdon
 • Kulventilen eller avstängningsventilen rör sig genom internt styrtryck
 • Silikonfritt fett för kulventil och avstängningsventil (standard), silikonfritt som tillval

Drift

 • Tangentbord för inmatning av lösenord och driftsparametrar, t.ex. öppningstryck, hysteres, procentuell öppnings-/stängningstid
 • Tillval med en överordnad styrning
 • Manuell drift med nyckel vid strömavbrott

Gränssnitt

 • Potentialfria ingångar för ”extern avstängning”, t.ex. vid störning på torken
 • Potentialfria utgångar för ”kombinationsfel”, ”öppna”, ”stäng” och ”tryckövervakning”
 • Nättryckssignal 4–20 mA för kompressorstyrning eller maskinövergripande styrsystem
 • Förberedd anslutning för fjärrkontroll
 • Modbus-TCP-kommunikationsgränssnitt med M12-kontaktanslutning

Kulventil eller avstängningsventil

Tappställesmonteringen gör det enkelt att bygga om eller utöka tryckluftsnätet och underlättar också justering och fixering av rörledningen för enkel installation.

SIGMA NETWORK

DHS 4.0 är som standard utrustad med ett SIGMA NETWORK-gränssnitt för att göra hanteringen ännu enklare.

Vi bryr oss om din tryckluftsstation
DHS 4.0 monterad i en tryckluftsstation.

För att utforma ett pålitligt tryckluftssystem och samtidigt skapa förutsättningar för ekonomisk och säker drift bör du tänka på följande: Förutom behovstryck och krav på processluft, bör faktorer som rördragning , kylning, ventilation, lokalens egenskaper och miljöaspekter tas med i planeringen. En genomtänkt systemdesign ger grunden för den senare driften. 

Generering, behandling och lagring av tryckluft är viktiga komponenter vad gäller tillförsel av tryckluft. Om behandlingskomponenterna utsätts för alltför stora flöden eller om ett behandlingssteg inte stängs i händelse av fel, resulterar det i oönskad nedsmutsning av processluften. Dessutom uppkommer onödiga kostnader om kompressorerna också körs på helgerna för att kompensera för läckageförluster.
Med ett tryckhållningssystem från KAESER är sådant historia.

Säker tryckluftsförsörjning med tryckhållning

Skyddar dina komponenter!

DHS – användningsmöjligheter: Säker tryckluftsförsörjning med nätstartshjälp
 1. Kompressor
 2. Kyltork med ECO-DRAIN
 3. Filtrering med ECO-DRAIN
 4. Tryckluftbehållare
 1. Elektroniskt tryckhållningssystem DHS 4.0
 2. AQUAMAT-kondensatbehandling
 3. Tryckluftsnät

Om nätet är trycklöst efter viloperioder, saknas motstånd i nättrycket när kompressorerna startar. Komponenterna för tryckluftsbehandling i ett tryckluftssystem är dock utformade för de flödesmängder och flödeshastigheter som uppkommer när tryckluftsnätet går i pålast. Då finns det en risk att tryckluften passerar filter och tork med en för hög hastighet när det inte finns mottryck. Det kan leda till att filterelementen förstörs och driver kyltorkens tryckdaggpunkt uppåt. Föroreningar – som olja, partiklar och fukt – i rörledningsnätet och processluften skulle bli resultatet.

Säker tryckluftskvalitet med tryckhållningssystem

Producera utan incidenter!

dhs_reliable_compressed_air_quality.png
 1. Kompressorer
 2. Tryckluftbehållare
 3. Kyltork med ECO-DRAIN
 4. Filtrering med ECO-DRAIN
 1. Elektroniskt tryckhållningssystem DHS 4.0
 2. SIGMA AIR MANAGER 4.0
 3. AQUAMAT-kondensatbehandling
 4. Tryckluftsnät

Även under drift har det elektroniska tryckhållningssystemet visat sina kvaliteter. Speciellt för system med flera behandlingssteg är elektronisk tryckhållning viktig. Se till att tryckluften har en konstant hög kvalitet. Vid fel på tork eller filter, exempelvis, blockerar tryckhållningssystemet det drabbade behandlingssteget. Det garanterar inte bara kvaliteten utan skyddar också rörledningsnätet och förbrukarna i produktionen.

Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren: