Styrning

Kopplingscentralen för din tryckluftsförsörjning och nyutvecklad teknik för Industrie 4.0

Styrningarna från SIGMA CONTROL 2 (decentraliserad intelligens) och SIGMA AIR MANAGER 4.0 (central intelligens) ger ett effektivt samspel mellan alla komponenter i ditt tryckluftssystem. För det är här du kan uppnå de största energibesparingarna. För en sådan komplex uppgift krävs förmågorna hos intelligenta datorer. Deras uppgifter:

  • Permanent sänkning av energiförbrukningen under hela anläggningens livscykel (simulationsbaserad beräkning av de effektivaste åtgärdsalternativen)
  • Styrning av de enskilda komponenterna i ett system
  • Tryckluft- och tryckluftskostnadshantering
  • Kommunikation mellan olika systemkomponenter

Översikt över våra styrningarKompressorstyrning

Kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2

Med den interna styrningen SIGMA CONTROL 2 (decentraliserad intelligens, dataleverantör för den centrala intelligensen SIGMA AIR MANAGER 2) går det att anpassa en kompressors effekt exakt till den aktuella tryckluftsförbrukningen.

  • koordinerar och optimerar samspelet mellan tryckluftsproduktion och -förbrukning
  • med olika förprogrammerade och energibesparande styrsystem
  • Effektivitetshantering av tryckluftssystemet är möjlig
Genväg
Kompressorstyrning

Tryckluftshanteringssystem

Överordnad styrning SIGMA AIR MANAGER 4.0 från KAESER KOMPRESSORER.

Tryckluftshanteringssystemet SIGMA AIR MANAGER 4.0 övervakar och styr alla komponenter i din tryckluftsanläggning för att sänka kostnaderna maximalt.

  • Behovsorienterad tryckluftshantering
  • Kommunikation och dataöverföring i realtid
  • Mer överblick, mer kontroll, färre fel
Genväg
Tryckluftshanteringssystem