Tryckluftshanteringssystem – SIGMA AIR MANAGER 4.0

Styrning av tryckluftsstationer – för optimal effektivitet

Adaptiv, effektiv och nätverksansluten – SIGMA AIR MANAGER 4.0 ger ett nytt namn åt behovsorienterad tryckluftshantering.
Tryckluftshanteringssystemet kontrollerar driften av flera kompressorer samt torkar eller filter med en ekonomisk verkningsgrad av en helt ny omfattning. 

Den patenterade simuleringsbaserade optimeringsmetoden bestämmer behovet i framtiden med hjälp av tidigare tryckluftsförbrukning. Den avgörande faktorn är inte längre ett tätt tryckområde, utan tryckluftstationens kontinuerligt optimala drift. Det har aldrig varit så enkelt att spara energi. 

Tack vare nätverksanslutningen av alla komponenter i tryckluftsstationen med den intelligenta samkörningsenheten via det säkra KAESER SIGMA NETWORK är både omfattande övervakning och energistyrning samt förebyggande underhållsåtgärder möjliga. Detta minimerar stilleståndstiden och maximerar produktionsprestandan.

Dina fördelar

  • Behovsorienterad tryckluftshantering
  • Adaptiv optimering av tryckluftsstationen
  • Mer överblick, mer kontroll, färre fel

Tillgänglighet

Med SIGMA AIR MANAGER 4.0 blir organisationen av serviceverksamheten en barnlek. Den centrala behandlingen av tryckluftsstationens driftdata ger en permanent överblick över systemens underhållsstatus. På så sätt kan serviceintervallen optimeras och planeras på ett framtidsorienterat sätt.

Övervakning

SIGMA AIR MANAGER 4.0 möjliggör omfattande övervakning av tryckluftsstationen. För detta ändamål registreras, arkiveras och visualiseras driftdata. Genom fullständig övervakning av stationsparametrarna kan fel upptäckas i ett tidigt skede och åtgärdas omedelbart.

Rapportering

SIGMA AIR MANAGER 4.0 registrerar, arkiverar och bearbetar tryckluftsstationens driftdata och stöder aktivt energihanteringen enligt ISO 50001. De nyckeltal som krävs för detta matas automatiskt ut, utvärderas och görs tillgängliga som en rapport.

Nätverk

Med SIGMA AIR MANAGER 4.0 är digitalisering av tryckluftsstationen möjlig redan idag. Som central knytpunkt ansluter det alla stationskomponenter via det säkra KAESER SIGMA NETWORK. Driftdata samlas in centralt och kan integreras i befintliga styrsystem. Kommunikation via Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, Modbus RTU och framtidssäkrad även via OPC UA.

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 i detalj

Optimeringsmetod

SIGMA AIR MANAGER 4.0 använder tidigare förbrukningsmönster för tryckluft för anpassning till framtida behov. På grundval av detta behov, komponenternas tekniska omständigheter och den kunskap som inhämtats om systemet och systemets beteende kan de mest effektiva omkopplingarna utföras på ett förutsägbart sätt med hjälp av den patenterade simuleringsbaserade optimeringsmetoden.

Överordnad styrning SIGMA AIR MANAGER 4.0 från KAESER KOMPRESSORER.
KAESER SIGMA NETWORK

Industriella användningsområden ställer särskilda krav på kommunikationen – också mellan maskin och maskin. Den måste vara robust och kunna hanteras lokalt, men samtidigt vara globalt kompatibel, snabb och kunna transportera stora datamängder på ett säkert sätt, samt sörja för dataintegritet och de realtidsegenskaper som processen kräver. KAESERs SIGMA NETWORK uppfyller alla dessa krav och erbjuder mycket mer därutöver.

KAESER:s SIGMA NETWORK utgör tillsammans med tryckluftshanteringssystemet SIGMA AIR MANAGER 4.0 en perfekt anpassad, säker infrastruktur för intelligenta tjänster i enlighet med Industrie 4.0: Om användaren så önskar, kan tryckluftsstationens driftdata överföras säkert till KAESER DATA CENTER via en bredbandsanslutning.

Denna kombination av fjärrdiagnos och behovsorienterat, förutseende underhåll ger dig maximal försörjningssäkerhet och effektivitet för hela systemet.

  • Undvik oplanerade och planerade stillestånd (fel/underhåll) genom utvärdering av driftparametrarna såsom t.ex. lastdrifttimmar och temperaturer
  • Öka energieffektiviteten genom övervakning av viktiga driftparametrar såsom kompressionstemperatur, tryckdaggpunkt, differenstryck (filter), läckagehastigheter, tryck och flöde
  • Minska servicekostnaderna med upp till 30 %, genom optimerade underhållsåtgärder och undvikande av reparationer
  • Behovsoptimerad anpassning av tryckluftssystemet under hela livscykeln
KAESER NETWORK SIGMA NETWORK erbjuder anslutning till en stationär dator, bärbar dator eller surfplatta och till ditt eget kontrollcenter.