Kondensatbehandling: AQUAMAT


Rent avloppsvatten - riktigt enkelt

Allt kompressorkondensat innehåller vanligen spår av olja. För skyddet av vatten gäller då oftast myndighetsföreskrifter, vilka ställer ett tvingande krav på underskridande av en maximal oljehalt, innan kondensat får ledas in i avloppssystemet som avloppsvatten.

AQUAMAT-olje-vatten-avskiljare separerar dispergerad olja – enligt typgodkännnande av DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik). De hjälper dig att behandla kondensat lagenligt – direkt där det bildas och utan energianvändning.

För särskilda installationskrav erbjuder vi elektroniska nivåindikatorer, testade oljeuppsamlingstråg samt frostskyddsuppvärmning. Speciella kondensatfördelare kan beställas, för att kunna koppla flera avskiljare parallellt med jämn kondensatbelastning. 

Dina fördelar

 • Spara 90 % av avfallshanteringskostnaderna:
  En hämtning och behandling av ditt kondensat av specialister är dyrt. Med AQUAMAT bildas endast en liten rest skadliga ämnen för avfallshantering – du sparar omkring 90 % av de vanliga avfallshanteringskostnaderna.
 • Förlängd livslängd för filtret:
  Alla CF-modeller använder högpresterande syntetfiber-filter med extra hög filtreringskapacitet (inget aktivt kol). Från och med modell CF9 har filtren dessutom ett "stabiliseringsområde" förkopplat där uppflytande olja leds via ett bräddavlopp till ett externt uppsamlingstråg. Detta avlastar filtret och förlänger underhållsintervallet ytterligare.
 • Lätt att använda:
  Det renade avloppsvattnets kvalitet kontrollerar du enkelt visuellt med hjälp av en referensgrumlighetssats. Modellen med huvudfilterinsats är extra användarvänlig. Den kan dras ut med handtag och fixeras för att droppa av – rent och okomplicerat.
En överblick för systemeffektiviteten

Genom besparingar på ca 90 % av de typiska kondensathanteringskostnaderna återbetalar sig AQUAMAT på kortast möjliga tid och ger även ett värdefullt bidrag till den långsiktiga kostnadsbalansräkningen för hela din anläggning – en aspekt som spelar en nyckelroll för KAESER.

 

Produktdetaljer

Konstruktion
Kondensatbehandlingssystem – AQUAMAT – konstruktion
 1. Tryckavlastningskammare
 2. Avskiljningsbehållare för föravskiljning
 3. Uttagbar smutsfångare
 4. Uppsamlingsbehållare för olja
 5. Förfilter
 6. Huvudfilterinsats
 7. Vattenutlopp
 8. Utlopp för referensgrumlighetstest
Integrering i tryckluftsstationen
Kondensatbehandlingssystem AQUAMAT
 1. Kompressor
 2. Tryckluftsbehållare med ECO-DRAIN
 3. Kyltork med ECO-DRAIN
 4. Tryckluftsfilter med ECO-DRAIN
 1. AQUAMAT-kondensatbehandling
 2. Elektroniskt tryckhållningssystem DHS
 3. Tryckluftsnät
Tekniska data

Tekniska data hittar du i den här broschyren:

 

Frågor och svar om kondensat

Är kondensat från tryckluft ofarligt?

En vanlig fråga är om kondensat från tryckluft är farligt eller inte. All tryckluftsproduktion genererar kondensat, det härstammar från fukten i luften men innehåller inte bara rent vatten och får inte släppas utan rening till avloppet. Kompressorn fungerar i princip som en dammsugare och suger in stora mängder luft från omgivningen. Med luften följer föroreningar som sedan koncentreras i kondensatet. Beroende på omgivningen kan det innehålla stora mängder dammpartiklar, kolväten, svaveloxid, koppar, bly, olja och annat som måste skiljas av i flera steg och filtreras innan kondensatet blir vatten som är tillräckligt rent att ledas till avloppet.
Endast kondensatet från oljefria kompressorer i vissa områden med låga luftföroreningar har visat sig innehålla godkänt låga halter föroreningar.