Skruvkompressorer med vätskekylning

Stort urval – låga livscykelkostnader

Vätskeinsprutade skruvkompressorer används i olika branscher. De är väldigt hållbara och arbetar driftsäkert och energibesparande även vid höga temperaturer upp till 45 °C. Anskaffningskostnaderna är förhållandevis låga.
Huvuddelen av livscykelkostnaderna utgörs av energikostnader (upp till 80 %). Under brukstiden brukar energikostnaden uppgå till flera gånger anskaffningskostnaden. Därför arbetar Kaesers skruvkompressorer med den energibesparande SIGMA-profilen och sparar upp till 15 % energi jämfört med konventionella profiler.


Översikt över våra skruvkompressorer med vätskekylningTryckluftscentraler

Tryckluftsstationer

Anslut och kom igång direkt: Det kan du göra med Kaesers tryckluftstationer.

 • Upp till 22 kW
 • Platsbesparande kombinationer bestående av skruvkompressor, luftbehållare och kyltork
 • Överskådlig styrning med SIGMA CONTROL
Genväg

Med remdrift

Kaesers skruvkompressorer med remdrift

Kaesers skruvkompressorer med remdrift övertygar med sin goda lönsamhet och höga driftsäkerhet.

 • Upp till 22 kW
 • Högeffektiv kraftöverföring tack vare automatisk remspänning
 • Med energibesparande SIGMA-profil
Genväg
Med remdrift

Med direktdrift 1:1

Vätskeinsprutande skruvkompressorer med 1:1-direktdrift

Kraftfull och energieffektiv: Direktdriften innebär att kompressorn är direkt kopplad till motorn utan överföringsförluster.

 • Upp till 315 kW
 • Inga energiförluster vid kraftöverföringen
 • Stora, lågvarvande kompressorblock minskar energiförbrukningen.
Genväg
Med direktdrift 1:1

Med två kompressorenheter

Skruvkompressor, serie HSD 782

Två kompletta kompressorenheter säkerställer höga flöden och hög driftsäkerhet på endast 7,45 m².

 • Upp till 515 kW
 • Två separata kompressorenheter i ett kompakt hus
 • SIGMA CONTROL-styrningarna anpassar driften på ett ekonomiskt sätt till det faktiska tryckluftsbehovet.
Genväg
Med två kompressorenheter

Optimala systemet för produktion av PET-flaskor

Booster, komplett system, SIGMA PET AIR

SIGMA PET AIR-anläggningen förenar blås- och styrluftsgenerering i ett driftklart system. Transport och installation förenklas. Dessutom är alla komponenter optimalt anpassade till varandra.

Sänk dina energikostnader ytterligare!

Maximal värmeåtervinning med skruvkompressorer.

All energi som tillförs en skruvkompressor omvandlas till värmeenergi. Upp till 96 % av denna energi kan återanvändas och utnyttjas via värmeåtervinning.