Oljefritt komprimerande skruvkompressorer med integrerad trycklufttork

i.HOC – trycklufttorkning så effektivt det går

Kaesers patenterade rotationstork i.HOC utnyttjar kompressionsvärmen till 100 procent! Tack vare den här fullflödesregenereringen levererar den låga tryckdaggpunkter på ett tillförlitligt sätt upp till en omgivningstemperatur på 45 °C – och det helt utan elektrisk uppvärmning eller extra kylning av regenereringsluften!

 • Monteras i luftkylda eller vattenkylda anläggningar
 • Anläggningens märkeffekt från 37 kW till 200 kW
 • Anläggningens kapacitet från 3,3 m³/min till 30 m³/min
 • Integrerad kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2 (modellvarianter SFC)

Dina fördelar

 • Minustryckdaggpunkter även vid höga temperaturer:
  Tack vare sin fenomenala regenereringspotential når i.HOC minustryckdaggpunkter även vid höga kylmedietemperaturer.
 • Stabil tryckdaggpunkt vid variabla flöden:
  Även vid lågt kompressorutnyttjande förblir tryckdaggpunkten stabil – helt utan dellastkompensator.
 • Effektiv torkning och värmeåtervinning:
  Som regenereringsluftkylare använder i.HOC värmeväxlaren i steg 2 som är optimerad för värmeåtervinning.
Lönsam tack vare låga livscykelkostnader
Livscykelkostnader

Optimal rådgivning, tekniskt försprång inom forskning och tillverkning samt en världsomspännande serviceorganisation som skyddar dig mot driftsavbrott.

 

Våra oljefritt komprimerande skruvkompressorer med integrerad i.HOC eller kyltork i detalj

Olika tekniker för torkar

Integrerad kyltork

Ned till en tryckdaggpunkt på +3 °C är kyltorkar det bästa valet när det gäller energieffektivitet och investeringskostnader – även till skruvkompressorer med oljefri kompression. Vid tryckdaggpunkter under +3 °C är en adsorptionstork det bästa valet.

Integrerad rotationstork i.HOC

Tryckdaggpunkter ned till -30 °C uppnås tillförlitligt och effektivt med den kompakta rotationstorken i.HOC som kan byggas in i skruvkompressorn (tillval). Torkmedlet regenereras med den heta tryckluften efter det andra kompressorsteget.

i.HOC suverän fullflödesregenerering
i.HOC med KAESER-fullflödesregenerering
 Fullflödesregenerering  Delflödesregenerering
 Regenereringsområde: Het luft extraherar fukt ur torkmedlet.
 Torkningsområde: Kall luft avger fukt till torkmedlet.

i.HOC (Integrated Heat of Compression Dryer) använder 100 % av det andra kompressorstegets kompressionsvärme (fullflödesregenerering) vid torkningen. Denna värmemängd som uppstår under processen blir i stort sett nästan gratis.

 • Torkningsprocessen förbrukar ingen ytterligare energi
 • Högre regenereringspotential än för torkar med delflödesregenerering
 • Full funktion även vid låg belastning av kompressor

Fördelarna med fullflödesregenerering ökar ju mer kylmediets temperatur ökar. KAESER-rotationstorkar ger utmärkta torkresultat även när regenereringsluften inte värms upp elektriskt.

Integrerad kyltork

Energibesparande torkning

Den integrerade konstruktionen och väl tilltagna blockvärmeväxlaren av aluminium gör att tryckförlusten hålls under 0,1 bar. Den energisnåla scroll-kylkompressorn hjälper till att spara energi vid tryckluftstorkningen.

Lättåtkomlig

Alla komponenter i kyltorken är lätta att komma åt via servicedörren på framsidan. Kyltorken är därför mycket enkel att serva och underhålla.

Titta in i den integrerade rotationstorken
Konstruktionsschema för rotationstork i.HOC
 1. Inlopp regenereringsluft
 2. Utlopp regenereringsluft
 3. Kondensatavskiljning
 4. Inlopp radialfläkt
 5. Utlopp i.HOC
i.HOC i detalj
i.HOC – tvärsnitt och komponenter
 1. Inlopp regenereringsluft
 2. Trumma (torkmedel Silicagel)
 3. Utlopp regenereringsluft
 4. Värmeväxlare steg 2
 5. Extern kondensatavskiljare
 6. Radialfläkt
 7. Demister (droppavskiljare)
 8. Utlopp rotationstork
 9. Trummotor
 10. Tryckdaggpunktssensor (tillval)
Tekniska data DSG-2 A

Grundutförande

ModellDSG 140-2 A DSG 180-2 A DSG 220-2 A
Arbetsövertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 77 78 78
Vikt kg 3.400 3.550 3.650

ModellDSG 260-2 A DSG 290-2 A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 4 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 81
Vikt kg 3.800 4.000

SFC-utförande

ModellDSG 180-2 SFC A DSG 220-2 SFC A DSG 260-2 SFC A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 79 80
Vikt kg 4.150 4.250 4.400

ModellDSG 290-2 SFC A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 82
Vikt kg 4.600

RD-utförande

ModellDSG 140-2 i.HOC A DSG 180-2 i.HOC A DSG 220-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Tryckdaggpunkt °C -34 -36 -26 -33 -36 -26 -33 -35
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 77 78 78
Vikt kg 4.500 4.650 4.750

ModellDSG 260-2 i.HOC A DSG 290-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Tryckdaggpunkt °C -25 -32 -34 -24 -31 -33
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 81
Vikt kg 4.900 5.100

RD-SFC-utförande

ModellDSG 180-2 i.HOC SFC A DSG 220-2 i.HOC SFC A DSG 260-2 i.HOC SFC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Tryckdaggpunkt °C -26 -33 -36 -26 -32 -35 -25 -31 -34
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 79 80
Vikt kg 5.250 5.350 5.500

ModellDSG 290-2 i.HOC SFC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Tryckdaggpunkt °C -24 -30 -33
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 82
Vikt kg 5.700

Tekniska data DSG-2 W

Grundutförande

ModellDSG 140-2 W DSG 180-2 W DSG 220-2 W
Arbetsövertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 71
Vikt kg 3.100 3.250 3.350

ModellDSG 260-2 W DSG 290-2 W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,6 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 4 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75
Vikt kg 3.500 3.700

SFC-utförande

ModellDSG 180-2 SFC W DSG 220-2 SFC W DSG 260-2 SFC W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72 75
Vikt kg 3.850 3.950 4.100

ModellDSG 290-2 SFC W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76
Vikt kg 4.300

RD-utförande

ModellDSG 140-2 i.HOC W DSG 180-2 i.HOC W DSG 220-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Tryckdaggpunkt °C -32 -36 -24 -33 -36 -24 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 71
Vikt kg 4.200 4.350 4.450

ModellDSG 260-2 i.HOC W DSG 290-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Tryckdaggpunkt °C -25 -33 -36 -24 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75
Vikt kg 4.600 4.800

RD-SFC-utförande

ModellDSG 180-2 i.HOC SFC W DSG 220-2 i.HOC SFC W DSG 260-2 i.HOC SFC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Tryckdaggpunkt °C -24 -32 -36 -25 -33 -36 -25 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72 75
Vikt kg 4.950 5.050 5.200

ModellDSG 290-2 i.HOC SFC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Tryckdaggpunkt °C -25 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76
Vikt kg 5.400