Oljefritt komprimerande skruvkompressorer med integrerad trycklufttork

i.HOC – trycklufttorkning så effektivt det går

Kaesers patenterade rotationstork i.HOC utnyttjar kompressionsvärmen till 100 procent! Tack vare den här fullflödesregenereringen levererar den låga tryckdaggpunkter på ett tillförlitligt sätt upp till en omgivningstemperatur på 45 °C – och det helt utan elektrisk uppvärmning eller extra kylning av regenereringsluften!

 • Monteras i luftkylda eller vattenkylda anläggningar
 • Anläggningens märkeffekt från 37 kW till 355 kW
 • Anläggningens kapacitet från 4,2 m³/min till 51 m³/min
 • Integrerad kompressorstyrning SIGMA CONTROL 2 (modellvarianter SFC)

Dina fördelar

 • Minustryckdaggpunkter även vid höga temperaturer:
  Tack vare sin fenomenala regenereringspotential når i.HOC minustryckdaggpunkter även vid höga kylmedietemperaturer.
 • Stabil tryckdaggpunkt vid variabla flöden:
  Även vid lågt kompressorutnyttjande förblir tryckdaggpunkten stabil – helt utan dellastkompensator.
 • Effektiv torkning och värmeåtervinning:
  Som regenereringsluftkylare använder i.HOC värmeväxlaren i steg 2 som är optimerad för värmeåtervinning.

Fördelar med fullflödesregenerering

i.HOC med KAESER-fullflödesregenerering
 Fullflödesregenerering  Delflödesregenerering
 Regenereringsområde: Het luft extraherar fukt ur torkmedlet.
 Torkningsområde: Kall luft avger fukt till torkmedlet.

i.HOC (Integrated Heat of Compression Dryer) använder 100 % av det andra kompressorstegets kompressionsvärme (fullflödesregenerering) vid torkningen. Denna värmemängd som uppstår under processen blir i stort sett nästan gratis.

 • Torkningsprocessen förbrukar ingen ytterligare energi
 • Högre regenereringspotential än för torkar med delflödesregenerering
 • Full funktion även vid låg kompressorbelastning

Fördelarna med fullflödesregenerering ökar ju mer kylmediets temperatur ökar. KAESER-rotationstorkar ger utmärkta torkresultat även när regenereringsluften inte värms upp elektriskt.

 

Våra oljefritt komprimerande skruvkompressorer med integrerad i.HOC eller kyltork i detalj

Integrerad kyltork

Energibesparande torkning

Den integrerade konstruktionen och väl tilltagna blockvärmeväxlaren av aluminium gör att tryckförlusten hålls under 0,1 bar. Den energisnåla scroll-kylkompressorn hjälper till att spara energi vid tryckluftstorkningen.

Torrkomprimerande skruvkompressor CSG med tillbyggnadstork

Lättåtkomlig

Alla komponenter i kyltorken är lätta att komma åt via servicedörren på framsidan. Kyltorken är därför mycket enkel att serva och underhålla.

Titta in i den integrerade rotationstorken
Konstruktionsschema för rotationstork i.HOC
 1. Inlopp regenereringsluft
 2. Utlopp regenereringsluft
 3. Kondensatavskiljning
 4. Inlopp radialfläkt
 5. Utlopp i.HOC
i.HOC i detalj
i.HOC – tvärsnitt och komponenter
 1. Inlopp regenereringsluft
 2. Trumma (torkmedel Silicagel)
 3. Utlopp regenereringsluft
 4. Värmeväxlare steg 2
 5. Extern kondensatavskiljare
 6. Radialfläkt
 7. Demister (droppavskiljare)
 8. Utlopp rotationstork
 9. Trummotor
 10. Tryckdaggpunktssensor (tillval)
Tekniska data CSG W

Grundutförande

ModellCSG 60 W CSG 75 W CSG 95 W
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,99 5,79 4,93 8,41 7,3 6,31 10,08 8,96 7,67
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 65 66 67
Vikt kg 2.500 2.550 2.550

ModellCSG 125 W CSG 150 W
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,55 12,45 11,5 15,3 14,73 13,64
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 68 69
Vikt kg 2.550 2.800

SFC-utförande

ModellCSG 75 W SFC CSG 95 W SFC CSG 125 W SFC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,24 - 8,56 4,22 - 7,28 4,94 - 9,96 4,93 - 9,03 4,93 - 8,15 5,43 - 13,68 5,42 - 12,26 5,15 - 10,92
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960 2.200 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 67 68 69
Vikt kg 2.500 2.500 2.550 2.550

ModellCSG 150 W SFC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,44 - 16,4 5,42 - 14,82 5,41 - 13,6
max. övertryck bar 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70
Vikt kg 2.600

RD-utförande

ModellCSG 60 W i.HOC CSG 75 W i.HOC CSG 95 W i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,99 5,79 4,93 8,41 7,3 6,31 10,08 8,96 7,67
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Tryckdaggpunkt °C - - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 65 66 67
Vikt kg 3.200 3.250 3.250

ModellCSG 125 W i.HOC CSG 150 W i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,55 12,45 11,5 15,3 14,73 13,64
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Tryckdaggpunkt °C - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 68 69
Vikt kg 3.250 3.500

RD-SFC-utförande

ModellCSG 75 W SFC i.HOC CSG 95 W SFC i.HOC CSG 125 W SFC i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,24 - 8,58 4,22 - 7,28 4,94 - 9,96 4,93 - 9,03 4,93 - 8,15 5,43 - 13,69 5,42 - 12,26 5,15 - 10,92
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Tryckdaggpunkt °C - - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960 2.900 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 67 68 69
Vikt kg 3.200 3.200 3.250 3.250

ModellCSG 150 W SFC i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,44 - 16,41 5,42 - 14,84 5,41 - 13,6
max. övertryck bar 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Tryckdaggpunkt °C -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 1.960
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70
Vikt kg 3.300

Påbyggnadskyltork

ModellABT 130 ABT 150
Effektförbrukning kW 1,38 1,35
Tryckdaggpunkt °C 3 3
KylmedelR-513A R-513A
Drivhuseffekt631 631
Kylmedelsmängd kg 1,5 1,1
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,9 0,69
Hermetisk kylmedelskrets- -

Tekniska data CSG A

Grundutförande

ModellCSG 60 A CSG 75 A CSG 95 A
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,81 5,6 4,72 8,24 7,11 6,11 9,91 8,78 7,47
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 69 70
Vikt kg 2.500 2.550 2.550

ModellCSG 125 A CSG 150 A
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,36 12,27 11,32 15,1 14,53 13,45
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72
Vikt kg 2.550 2.800

T-utförande

ModellCSG 60 A T CSG 75 A T CSG 95 A T
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,8 5,59 4,71 8,22 7,1 6,1 9,88 8,77 7,46
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Tryckdaggpunkt °C 3 3 3
KyltorkABT 150 ABT 150 ABT 150
Mått
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 69 70
Vikt kg 2.700 2.750 2.750

ModellCSG 125 A T CSG 150 A T
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,33 12,24 11,3 14,51 13,43
max. övertryck bar 6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Tryckdaggpunkt °C 3 3
KyltorkABT 150 ABT 150
Mått
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72
Vikt kg 2.750 3.000

SFC-utförande

ModellCSG 75 A SFC CSG 95 A SFC CSG 125 A SFC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,04 - 8,27 4,02 - 6,98 4,75 - 9,79 4,73 - 8,71 4,71 - 7,82 5,25 - 13,32 5,22 - 11,9 4,93 - 10,58
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125 2.200 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 72
Vikt kg 2.500 2.500 2.550 2.550

ModellCSG 150 A SFC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,25 - 16,04 5,22 - 14,47 5,2 - 13,25
max. övertryck bar 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Mått
B x D x H mm
2.200 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73
Vikt kg 2.600

T-SFC-utförande

ModellCSG 75 A SFC T CSG 95 A SFC T CSG 125 A SFC T
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,04 - 8,22 4,01 - 6,96 4,74 - 9,77 4,72 - 8,68 4,71 - 7,79 5,24 - 13,2 5,22 - 11,84 4,93 - 10,54
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Tryckdaggpunkt °C 3 3 3
KyltorkABT 150 ABT 150 ABT 150
Mått
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125 2.580 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 72
Vikt kg 2.700 2.700 2.750 2.750

ModellCSG 150 A SFC T
Arbetsövertryck bar 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,22 - 14,37 5,2 - 13,19
max. övertryck bar 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Tryckdaggpunkt °C 3
KyltorkABT 150
Mått
B x D x H mm
2.580 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73
Vikt kg 2.800

RD-utförande

ModellCSG 60 A i.HOC CSG 75 A i.HOC CSG 95 A i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 6,81 5,6 4,72 8,24 7,11 6,11 9,91 8,78 7,47
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 37 45 55
Tryckdaggpunkt °C - - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 69 70
Vikt kg 3.200 3.250 3.250

ModellCSG 125 A i.HOC CSG 150 A i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,36 12,27 11,32 15,1 14,53 13,45
max. övertryck bar 6 8,6 11 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 75 90
Tryckdaggpunkt °C - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72
Vikt kg 3.250 3.500

RD-SFC-utförande

ModellCSG 75 A SFC i.HOC CSG 95 A SFC i.HOC CSG 125 A SFC i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 6 8,6 11 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 4,04 - 8,29 4,02 - 6,99 4,75 - 9,79 4,73 - 8,71 4,71 - 7,82 5,25 - 13,32 5,22 - 11,9 4,93 - 10,58
max. övertryck bar 8,6 8,6 11 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 55 55 75 75
Tryckdaggpunkt °C - - -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125 2.900 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 70 71 72
Vikt kg 3.200 3.200 3.250 3.250

ModellCSG 150 A SFC i.HOC
Arbetsövertryck bar 6 8,6 11
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 5,25 - 16,04 5,22 - 14,5 5,2 - 13,25
max. övertryck bar 6 8,6 11
Motorns nominella effekt kW 90
Tryckdaggpunkt °C -
Mått
B x D x H mm
2.900 x 1.530 x 2.125
TryckluftsanslutningDN65 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 73
Vikt kg 3.300

Påbyggnadskyltork

ModellABT 130 ABT 150
Effektförbrukning kW 1,38 1,35
Tryckdaggpunkt °C 3 3
KylmedelR-513A R-513A
Drivhuseffekt631 631
Kylmedelsmängd kg 1,5 1,1
Vikt kylmedel som CO2 ekvivalent t 0,9 0,69
Hermetisk kylmedelskrets- -

Tekniska data DSG-2 W

Grundutförande

ModellDSG 140-2 W DSG 180-2 W DSG 220-2 W
Arbetsövertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 71
Vikt kg 3.100 3.250 3.350

ModellDSG 260-2 W DSG 290-2 W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,6 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 4 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75
Vikt kg 3.500 3.700

SFC-utförande

ModellDSG 180-2 SFC W DSG 220-2 SFC W DSG 260-2 SFC W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72 75
Vikt kg 3.850 3.950 4.100

ModellDSG 290-2 SFC W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76
Vikt kg 4.300

RD-utförande

ModellDSG 140-2 i.HOC W DSG 180-2 i.HOC W DSG 220-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Tryckdaggpunkt °C -32 -36 -24 -33 -36 -24 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 69 70 71
Vikt kg 4.200 4.350 4.450

ModellDSG 260-2 i.HOC W DSG 290-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Tryckdaggpunkt °C -25 -33 -36 -24 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75
Vikt kg 4.600 4.800

RD-SFC-utförande

ModellDSG 180-2 i.HOC SFC W DSG 220-2 i.HOC SFC W DSG 260-2 i.HOC SFC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Tryckdaggpunkt °C -24 -32 -36 -25 -33 -36 -25 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 71 72 75
Vikt kg 4.950 5.050 5.200

ModellDSG 290-2 i.HOC SFC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Tryckdaggpunkt °C -25 -33 -36
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76
Vikt kg 5.400

Tekniska data DSG-2 A

Grundutförande

ModellDSG 140-2 A DSG 180-2 A DSG 220-2 A
Arbetsövertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 77 78 78
Vikt kg 3.400 3.550 3.650

ModellDSG 260-2 A DSG 290-2 A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 4 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 81
Vikt kg 3.800 4.000

SFC-utförande

ModellDSG 180-2 SFC A DSG 220-2 SFC A DSG 260-2 SFC A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 79 80
Vikt kg 4.150 4.250 4.400

ModellDSG 290-2 SFC A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Mått
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 82
Vikt kg 4.600

RD-utförande

ModellDSG 140-2 i.HOC A DSG 180-2 i.HOC A DSG 220-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
max. övertryck bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 90 110 132
Tryckdaggpunkt °C -34 -36 -26 -33 -36 -26 -33 -35
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 77 78 78
Vikt kg 4.500 4.650 4.750

ModellDSG 260-2 i.HOC A DSG 290-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
max. övertryck bar 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200
Tryckdaggpunkt °C -25 -32 -34 -24 -31 -33
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 81
Vikt kg 4.900 5.100

RD-SFC-utförande

ModellDSG 180-2 i.HOC SFC A DSG 220-2 i.HOC SFC A DSG 260-2 i.HOC SFC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
max. övertryck bar 6 10 8,5 10 7 10
Motorns nominella effekt kW 110 132 160
Tryckdaggpunkt °C -26 -33 -36 -26 -32 -35 -25 -31 -34
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 79 79 80
Vikt kg 5.250 5.350 5.500

ModellDSG 290-2 i.HOC SFC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
max. övertryck bar 8,5 10
Motorns nominella effekt kW 200
Tryckdaggpunkt °C -24 -30 -33
Mått
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385
TryckluftsanslutningDN80 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 82
Vikt kg 5.700

Tekniska data FSG-2 A

Grundutförande

ModellFSG 300-2 A FSG 350-2 A FSG 420-2 A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 35,12 29,4 29,3 42,15 37,3 34,9 29,2 50,14 45,7 42 37,1
max. övertryck bar 4 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200 250
Mått
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 80
Vikt kg 5.550 5.750 5.950

ModellFSG 450-2 A FSG 500-2 A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 50,1 45,6 41,9 50 45,6
max. övertryck bar 6 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 315 315
Mått
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 81 82
Vikt kg 6.250 6.250

SFC-utförande

ModellFSG 420-2 SFC A FSG 500-2 SFC A FSG 520-2 SFC A
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 12,95 - 45,84 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 15,48 - 50,77 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
max. övertryck bar 10 10 10
Motorns nominella effekt kW 250 315 355
Mått
B x D x H mm
3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730 3.860 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 81 83 84
Vikt kg 6.550 7.000 7.600

RD-utförande

ModellFSG 300-2 i.HOC A FSG 350-2 i.HOC A FSG 420-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 6 8 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 29,4 29,3 37,3 34,9 29,2 45,7 42 37,1
max. övertryck bar 8 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200 250
Tryckdaggpunkt °C -22 -31 -20 -29 -34 -19 -28 -32
Mått
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 78 78 80
Vikt kg 6.750 6.950 7.150

ModellFSG 450-2 i.HOC A FSG 500-2 i.HOC A
Arbetsövertryck bar 8 10 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 45,6 41,9 50 45,6
max. övertryck bar 8 10 8 10
Motorns nominella effekt kW 315 315
Tryckdaggpunkt °C -27 -31 -26 -30
Mått
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 81 82
Vikt kg 7.450 7.450

RD-SFC-utförande

ModellFSG 420-2 i.HOC SFC A FSG 500-2 i.HOC SFC A FSG 520-2 i.HOC SFC A
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 14,79 - 42,18 16,63 - 38,52 18,48 - 34,85 16,94 - 48,66 18,41 - 44,93 19,88 - 41,21 16,94 - 50,7 18,4 - 50,63 19,88 - 48,59
max. övertryck bar 10 10 10
Motorns nominella effekt kW 250 315 355
Tryckdaggpunkt °C -22 -28 -32 -18 -26 -31 -21 -26 -29
Mått
B x D x H mm
4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730 4.630 x 2.075 x 2.730
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 81 83 84
Vikt kg 7.750 8.200 8.800

Tekniska data FSG-2 W

Grundutförande

ModellFSG 300-2 W FSG 350-2 W FSG 420-2 W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 35,12 29,4 29,3 42,15 37,3 34,9 29,2 50,14 45,7 42 37,1
max. övertryck bar 4 8 4 6 8 10 4 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200 250
Mått
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75 75
Vikt kg 5.250 5.450 5.650

ModellFSG 450-2 W FSG 500-2 W FSG 520-2 W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 8 10 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 50,1 45,6 41,9 50 45,6 50
max. övertryck bar 6 8 10 8 10 10
Motorns nominella effekt kW 315 315 355
Mått
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75 76 77
Vikt kg 5.950 5.950 6.550

SFC-utförande

ModellFSG 420-2 SFC W FSG 500-2 SFC W FSG 520-2 SFC W
Arbetsövertryck bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 12,95 - 48,53 14,79 - 44,56 16,63 - 40,57 18,48 - 36,54 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,41 - 47,53 19,88 - 43,57 15,48 - 50,77 16,94 - 50,7 18,41 - 50,64 19,88 - 50,57
max. övertryck bar 10 10 10
Motorns nominella effekt kW 250 315 355
Mått
B x D x H mm
3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220 3.650 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76 77 78
Vikt kg 6.250 6.700 7.300

RD-utförande

ModellFSG 300-2 i.HOC W FSG 350-2 i.HOC W FSG 420-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 6 8 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 29,4 29,3 37,3 34,9 29,2 45,7 42 37,1
max. övertryck bar 8 6 8 10 6 8 10
Motorns nominella effekt kW 160 200 250
Tryckdaggpunkt °C -22 -30 -22 -31 -35 -22 -31 -35
Mått
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 74 75 75
Vikt kg 6.400 6.600 6.800

ModellFSG 450-2 i.HOC W FSG 500-2 i.HOC W FSG 520-2 i.HOC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 8 10 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 50,1 45,6 41,9 50 45,6 50
max. övertryck bar 6 8 10 8 10 10
Motorns nominella effekt kW 315 315 355
Tryckdaggpunkt °C -22 -31 -35 -31 -35 -35
Mått
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 75 76 77
Vikt kg 7.100 7.100 7.700

RD-SFC-utförande

ModellFSG 420-2 i.HOC SFC W FSG 500-2 i.HOC SFC W FSG 520-2 i.HOC SFC W
Arbetsövertryck bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Flöde hela anläggningen vid arbetsövertryck m³/min 14,79 - 44,56 16,63 - 40,57 18,48 - 36,54 16,94 - 50,7 18,41 - 47,53 19,88 - 43,57 16,94 - 50,7 18,41 - 50,64 19,88 - 50,57
max. övertryck bar 10 10 10
Motorns nominella effekt kW 250 315 355
Tryckdaggpunkt °C -25 -31 -35 -23 -30 -35 -23 -30 -35
Mått
B x D x H mm
4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220 4.475 x 2.075 x 2.220
TryckluftsanslutningDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ljudtrycksnivå dB(A) 76 77 78
Vikt kg 7.400 7.850 8.450