Mobila byggkompressorer med generatoralternativ

Kombination av kompressorgenerator med upp till 8,4 m³/min

Kraftfulla, robusta och flexibla – MOBILAIR-byggkompressorerna med växelströmsaggregat från KAESER är verkliga allroundare. Tack vare många utrustningsalternativ kan de mobila kompressorerna konfigureras exakt för alla användningsområden.

Från allroundare till proffs: Olika värden för maximalt tryck, synkrongeneratorer och/eller komponenter för tryckluftsbehandling som tillval anpassar anläggningarna perfekt till de olika uppgifterna.

Transporten av dessa kraftfulla multitalanger är också mer än professionell. De mobila byggkompressorerna är som standard utrustade med kranöglor. Den stationära uppställningen med medar eller maskinfötter gör anläggningarna perfekta för alla installationsplatser.

MOBILAIR byggkompressorer används överallt där effektivitet och robusthet krävs. De kraftfulla allroundarna visar sina styrkor vid blästringsarbeten och konstruktion av vägräcken. Med tillvalsgeneratorn blir anläggningarna också kraftstationer på byggarbetsplatsen.

Effektdata:

 • Flöde upp till 8,4 m³/min
 • Arbetstryck upp till 14 bar

Dina fördelar

 • Tryckluft och ström samtidigt
  Tack vare generatorfunktionen slipper du separata anläggningar för drift av dina pneumatiska och elektriska verktyg resp. belysningsanläggningar.
 • Lågt utsläpp/avgassteg V
  Minimivärden för föroreningar enligt det stränga europeiska avgassteget V.
 • En för alla
  M59 med miljövänlig Hatz-motor är en multitalang. Tack vare många tillval är det kompakta systemet en riktig allroundmaskin på byggarbetsplatsen. Den mobila byggkompressorn är extremt utsläppssnål och ekologisk. Motorn är godkänd för drift med fossilfritt biobränsle HVO100.

Miljövänlig och utsläppssnål

Modellerna i M59-, M65- och M82-serien är certifierade enligt EU-direktiv 2016/1628, steg V.

Modellerna i M59, M65 och M82 är certifierade för ren luft – inte bara i miljözoner – enligt EU-direktiv 2016/1628, steg V. Dessutom uppfyller högpresterande allroundmaskiner med standarddieselpartikelfilter den stränga schweiziska luftrenhetsförordningen.

Maximal tryckluftstillgång

Integrerad generator i Mobilair M59.

MOBILAIR M59PE PE och M82) kan som tillval fås med en generator på 8,5 eller 13 kVA. Kompressorstyrningen SIGMA CONTROL SMART säkerställer maximal tryckluftstillgänglighet i förhållande till elbehovet tack vare ett perfekt samspel med motorstyrningen.

 

Våra byggkompressorer upp till 8,4 m³/min i detalj

Perfekt integrerad tryckluftsbehandling
Inbyggd tryckluftsefterkylare i M59.

Tryckluften kyls till en temperatur som ligger 7° C över omgivningstemperaturen. Den lutande monteringen av tryckluftkylaren (tillval) underlättar bortledning av kondensatet, som förångas med hjälp av de heta motoravgaserna. På så vis förhindras att kylaren ”fryser igen” på grund av stående kondensat. För att uppnå definierade tryckluftskvaliteter kan man installera luftbehandlingskomponenter i anslutning till efterkylare och cyklonavskiljare (t.ex. filterkombinationer för betongsanering enl. ZTV-ING).

Oljesmord eller oljefri? – Beroende på användningsområde kan MOBILAIR efter önskemål utrustas med en verktygssmörjare för smörjning av tryckluftsverktyg eller med en mikrofilterkombination för strålbearbetning med tekniskt oljefri tryckluft.

Torr luft – Den tidigare kylda tryckluften värms upp igen med het kompressorkylvätska i plattvärmeväxlaren. Detta förhindrar att kondensat avges när tryckluften kyls ned utanför anläggningen. Dessutom kan trycklufttemperaturen enkelt justeras externt för respektive användningsprocess.

Variationer i tryck och flöde
PV-reglering med exemplet MOBILAIR M59.
pV-reglering med exemplet MOBILAIR M59.

Det maximala trycket (p) kan ställas in mellan 6 och 14 bar i steg om 0,1 bar. Tack vare pV-regleringen har dessa direkt påverkan på största möjliga flöde (V) och ger därigenom ännu mer variation vad gäller tryck och flöde. Den här inställningsmöjligheten kommer särskilt väl till pass med långa slangar. pV-regleringen är standard på MOBILAIR M59 till M65PE.

M58 enhet för konstruktion av vägräcken

Konstruktionen är optimerad för platsbesparande förvaring på lastbilsytan och erbjuder bästa tillgänglighet till manövrering, tank och oljenivåkontroller på framsidan. Som tillval möjliggör t.ex. skruvmaskinfötter, verktygsoljor eller tryckluftsefterkylare exakt anpassning till arbetsmiljön.
Med en stor tankvolym på 105 liter klarar den långa skift på upp till tio timmars kontinuerlig drift. Ramen med medar är standard och är utrustad med truckurtag för säker styrning av gafflarna.