Analys och rådgivning

Rådgivning i världsklass – för verkstad och industri

Oavsett om det gäller anläggningsoptimering eller skräddarsydd planering av en ny anläggning: Kaesers kunder drar nytta av rådgivnings- och analyskompetensen hos en av världens största leverantörer av tryckluftssystem.

Med egenutvecklade analysmetoder enligt ISO 11011 och god kännedom om olika branschers krav skapar våra ingenjörer framtidssäkra lösningar som möter dina behov, sparar pengar och dessutom är bra för miljön.

I fyra steg utformar vi din tryckluftsframtid

Steg 1: Vi förstår dina behov

KAESER utformar enskilda tryckluftslösningar

Ingen verksamhet är den andra lik. Därför skapar våra tryckluftsexperter först en exakt kravprofil för vart och ett av dina tillämpningsfall.

Steg 2: Analys av tryckluftsbehov – ADA

tryckluftanalys

Med vår datoriserade ADA-teknologi fastställer vi exakt det faktiska tryckluftsbehovet i din anläggning – och dessutom i alla driftdelar och vid olika belastningar.

Steg 3: KAESER Energisparsystem – KESS

KESS – beräkning av energieffektivitet

Med Kaesers Energisparsystem KESS tar vi fram prognoser för din anläggnings effektförhållande och jämför olika potentiella energibesparingsmodeller.

Steg 4: Det individuella tryckluftssystemet

Våra experter hjälper dig gärna personligen

Du har uppnått ditt mål och får en skräddarsydd tryckluftslösning – så ekonomisk och framtidssäker som det bara går. Tack vare CAD-planering kan du bedöma den redan innan den första kompressorn har installerats.

PremiumAIR - När världsklass inte är tillräckligt

Förstudie, energioptimering, driftsäkerhet och arbetsmiljö - det är grundpelarna för vårt program PremiumAIR där vi, tillsammans med er, skapar en säker och energieffektiv anläggning hela vägen från produktion till slutanvändning av tryckluft.
PremiumAIR - teaser

Med vårt unika koncept PremiumAIR hjälper vi dig hela vägen till säkrare och grönare tryckluft.