Blåsmaskiner upp till 250 kW

Blåsmaskiner – deras styrka är tillförlitligheten

Blåsmaskiner från KAESER med OMEGA-Profil övertygar med sin uthålliga robusthet. Tack vare sin universella utformning kan blåsmaskinsaggregaten inte bara konfigureras individuellt och enkelt byggas ut – de utmärker sig även genom att de är lätta att underhålla och hantera. 

I utförandet med elskåp som tillval är blåsmaskinerna startklara Plug-and-Play-komplettlösningar och säkerställer enkelt underhåll samt sparsamhet och tillförlitlighet i drift. 

KAESER´s beprövade vridkolvsteknik används för pneumatisk transport av bulkvaror, filteråterspolning i dricksvattenverk, luftning av biofilter och dammar i vattenbruk, i kommunala och industriella avloppsreningsverk samt för kvävetillförsel.

Effektdata:

 • 1,5 kW och 250 kW
 • Flöde övertryck från 0,8 till 156 m³/min
 • Tryckskillnad övertryck upp till 1 000 mbar

Dina fördelar

 • Låga anskaffningskostnader – hög effektivitet 
  Blåsmaskiner från KAESER är oslagbara vid låga arbetstryck och korta drifttider. Den speciella OMEGA-profilen hos trevingade vridkolvar ger hög lönsamhet. De låga anskaffningskostnaderna lönar sig särskilt i tillämpningar och processer som måste förses med en konstant och tillförlitlig luftvolym.
 • Modulära och platsbesparande 
  Tack vare den modulära konstruktionen kan blåsmaskinsanläggningarna konfigureras individuellt beroende på användningsområde. Från den enkla ljuddämparhuven till helautomatiseringen – allt är möjligt. KAESER´s blåsmaskiner är konstruerade för att vara extremt utrymmessnåla, vilket innebär att installation sida vid sida inte är något problem.
 • Robusta och hållbara 
  Lång livslängd och lågt underhållsbehov är inte bara modeord när det gäller blåsmaskinblock från KAESER. Grundförutsättningen för detta ligger redan i konstruktionen. Till exempel har alla blåsmaskiner synkroniseringsanordningar med rakt skurna tänder, cylindriska rullager som kan belastas hårt och mycket precisa tunga rotorer.
 

Produktdetaljer

Innovativt golvyteskoncept
Blåsmaskinstation från KAESER KOMPRESSORER.

Flera COMPACT-blåsmaskiner kan ställas upp direkt bredvid varandra för att spara utrymme. Samtliga underhålls- och inställningsarbeten går att utföra framifrån och uppifrån. Alla ventiler är monterade direkt på aggregatet. Rörledningsanslutningar och tilluftsöppningar är enhetligt placerade på baksidan.

Robust konstruktion – litet underhållsbehov
Blåsmaskin med mycket robusta lager.

Tryck på upp till 1 000 mbar (ö), kompressionstemperaturer på upp till 160 °C, brett reglerområde vid frekvensdrift, rotorbalanseringskvalitet Q 2,5 som med turbinhjul för tystare gång, längre livslängd och litet underhållsbehov är det som karakteriserar OMEGA-blåsmaskinblocket. 

Den ovanligt höga balanseringskvaliteten på Q 2,5 på de stabila rotorerna, som är tillverkade i ett stycke tillsammans med axeltapparna, garanterar att motorn går med låg vibration och mycket lugnt. Rotorspetsar med integrerade tätningslister gör blåsmaskinblocket motståndskraftigt mot dammpartiklar och termisk belastning.

Tekniska data