Vallourec i Düsseldorf optimerar sitt tryckluftssystem med komponenter från Kaeser.
Vallourec Tyskland

En rund sak: Tryckluft för säkerhets skull.

Vallourec i Düsseldorf optimerar sitt tryckluftssystem med ytterligare en KAESER-komponent.

Hos Vallourec förflyttas flera ton tunga, glödheta laster till synes lekande lätt – ovanför medarbetarnas huvuden. Tryckluft från Kaeser bidrar till deras säkerhet.

Tillverkningen av stålrör utan svetsfogar är mycket invecklad. Med Erhardt-dragpressprocessen tillverkar Vallourec i Düsseldorf det maximalt 27 ton tunga och upp till 10,5 m långa röret av ett 1 300 °C varmt ihåligt block.

En svår och krävande uppgift!

Men den största utmaningen utgörs av slutbearbetningen av rören. Vid slipning och svarvning i de stora svarvmaskinerna utför specialisterna arbetet med millimeterprecision: Här roterar de flera ton tunga kolosserna med beaktansvärda hastigheter. Det är en självklarhet att medarbetarnas säkerhet har högsta prioritet här. Och för att säkerställa att de långa, tunga ihåliga blocken inte glider, används chuckar med starka pneumatiska backar, vilket kräver framför allt en sak från det installerade tryckluftssystemet: Tillförlitlighet.

Den första skruvkompressorn från KAESER påbörjar sitt arbete

För att fylla en lucka I tryckluftsförsörjningen driftsattes en skruvkompressor av modell DSDX 243 med SFC varvtalsreglering som hyrdes av Kaeser. Denna arbetade mer än tillfredsställande. För förutom tillförlitlighetsaspekten fick man här fler fördelar: tack vare sin positiva energibalansräkning sparade kompressorn pengar åt kunden.

Vallourec i Düsseldorf optimerar sitt tryckluftssystem med skruvkompressorer från Kaeser
Kaeser-kompressorn DSDX SFC – hjärtat i det nya tryckluftssystemet
Slutet för tryckluften – en ny början

Det gick några månader innan Kaeser slutligen fick meddelandet: Vallourec:s tryckluftssystem hade tjänat ut. Norbert Raspel, chef för ekonomisk styrning och inköp och hans kollega Dipl.-Ing. Rainer Berz, verksamhetschef för underhåll, hade beslutat att med omedelbar verkan låta kompressorer och efterbehandlingskomponenter från KAESER KOMPRESSORER stå för fabrikens tryckluftsförsörjning. En angenäm överraskning!

En order på nya hyres-kompressorer av typen DSD 238 följde, tillsammans med två maskiner av typ DSD 202, vars tryckluft torkas av två kyltorkar (TH 451) och matas till fabriksnätet via en fem kubikmeters tryckluftsbehållare.

Alla kompressorer är utrustade med värmeåtervinning och understödjer byggnadens uppvärmning i fabriken och delar av administrationen. På så sätt förbättras tryckluftssystemets redan utmärkta energibalansräkning ytterligare. Vi kallar det: en klassisk win-win-situation!