Frekvensreglerad skruvkompressor i ASD-serien med synkron-reluktansmotor.
Innovation för effektivitet

Vår nya skruvkompressor i ASD-serien med frekvensomriktare har nu försetts med en synkron-reluktansmotor från Siemens som gör den ännu mer effektiv.

Mer om serien
Synkron med Siemens
Synkron med Siemens

Med synkron-reluktansmotorn från vår samarbetspartner Siemens uppfyller skruvkompressorn kraven i den nya standarden IEC 61800-9-2 och uppnår den högsta klassificeringen enligt IES2.

Mer om serien
Innovation för effektivitet

Innovativ drift – maximal effektivitet

Innovationen döljer sig inuti den varvtalstreglerade skruvkompressorn, närmare bestämt i drivsystemet. Här har en splitterny synkron-reluktansmotor tagits fram och monterats i samarbete med Siemens. Den ger en tydligt förbättrad verkningsgrad framför allt på dellastområdet. 

Reluktansmotorn och frekvensomriktaren är perfekt anpassade till varandra och bildar ett effektivt drivsystem i den nya ASD-generationen. Det kombinerar det allra bästa hos synkron- och asynkronmotorer: perfekt reglerbarhet kombinerat med robusthet och servicevänlighet.

Perfekt enhet

Hela systemet i den frekvensreglerade skruvkompressorn får högsta poäng för sin maximala energieffektivitet, sina otroligt låga energikostnader och den beprövade KAESER-kvaliteten. 

ASD med synkron-reluktansmotor klassificeras därför enligt IES2, vilket betyder att den tillhör den absoluta toppklassen inom energieffektivitetsstandarden IEC 61800-9-2.

Märkbart högre effekt

Skruvkompressorn ASD med synkron-reluktansmotor klassificeras enligt standarden IES2.

Med den här skruvkompressorserien erbjuder vi våra kunder världen över lägsta möjliga energiförbrukning och driftkostnader – märkbart högre prestanda med samma storlek. 

Det faktum att motorn och frekvensomriktaren är perfekt anpassade till varandra ger dig följande fördelar:


  • Lägre driftkostnader

  • Toppklassificering IES2
  • Ökad tillgänglighet och längre livslängd
  • Perfekt reglerbarhet kombinerat med robusthet